MDR wsparcie w raportowaniu

Rozwiązania

Wsparcie w raportowaniu

Oferujemy wsparcie w zakresie wykonania obowiązków związanych z raportowaniem zidentyfikowanych schematów podatkowych

W przypadku zidentyfikowania wystąpienia schematu podatkowego, oferujemy wsparcie w zakresie wykonania obowiązków związanych z jego raportowaniem. Pomożemy zidentyfikować kto w ramach Państwa organizacji jest zobowiązany do raportowania, pomożemy przygotować treść raportu MDR oraz przeprowadzimy Państwa „za rękę” przez sam proces wygenerowania raportu oraz złożenia go poprzez elektroniczną Bramkę MDR przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Nasze wsparcie może również obejmować zaraportowanie schematu podatkowego w Państwa imieniu na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym.  Ukończyła Wydział Prawa i Admini... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej