Audyt wewnętrznego procesu MDR (procedury MDR)

Rozwiązania

Audyt wewnętrznego procesu MDR (procedury MDR)

Oferujemy usługi przeprowadzenia audytu przestrzegania zapisów obowiązującej w Państwa organizacji Wewnętrznej Procedury MDR

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej formalne wymagania w zakresie zawartości oraz samego wdrożenia Wewnętrznej Procedury MDR są bardzo rozbudowane.

W ramach naszego wsparcia wykonamy audyt formalnej poprawności wdrożenia oraz przestrzegania w Państwa organizacji Wewnętrznej Procedury MDR. Audyt zakończymy sporządzeniem odpowiedniego protokołu zawierającego najważniejsze wnioski oraz rekomendacje.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wydział Prawa i Adminis... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej