Szkolenia i sesje eksperckie MDR

Rozwiązania

Szkolenia i sesje eksperckie MDR

Prowadzimy kompleksowe szkolenia oraz sesje eksperckie w zakresie przepisów o MDR

W ramach naszego wsparcia możemy zorganizować „sesję ekspercką”, która przybliżyłaby Państwu mechanizmy działania przepisów o MDR oraz pozwoliła wstępnie zmapować występowanie w Państwa organizacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu. W ramach takiej sesji omówilibyśmy poszczególne przesłanki / cechy rozpoznawcze dla schematów podatkowych (omówilibyśmy ich literalne rozumienie, co mówią na ten temat Objaśnienia MF oraz nasze praktyczne rekomendacje), a także omówilibyśmy w ich kontekście występujące w Państwa organizacji sytuacje (czy mogą one stanowić schemat podatkowy).

Prowadzimy również szkolenia pracowników szczególnie narażonych na kontakt ze schematem podatkowym. Wspólnie z Państwem określimy jakie sytuacje mogę rodzić po Państwa stronie obowiązki w zakresie raportowania MDR, pomożemy zidentyfikować którzy pracownicy mogą mieć styczność z takimi sytuacjami oraz w przystępny sposób przeszkolimy ich co robić gdyby taka sytuacja wystąpiła.

Nasze wsparcie może obejmować również wyszkolenie osoby odpowiedzialnej w Państwa organizacji za zarządzanie procesem przestrzegania przepisów związanych z MDR. Może ono obejmować obowiązki wynikające z Wewnętrznej Procedury MDR, metodykę identyfikowania schematów podatkowych oraz techniczne aspekty samego ich raportowania poprzez elektroniczną Bramkę MDR przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wydział Prawa i Adminis... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Dorota jest doradcą podatkowym i posiada ponad 19 lat doświadczenia zawodowego w św... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej