Wsparcie w wewnętrznym procesie MDR

Rozwiązania

Wsparcie w wewnętrznym procesie MDR 

Proponujemy usługowe pełnienie funkcji MDR Officera

W przypadku problemów z wyłonieniem w ramach Państwa organizacji osoby odpowiedzialnej za sprawowanie pieczy nad wewnętrznym procesem MDR (tzw. MDR Officera) oferujemy przejęcie przez Deloitte tej funkcji.

Nasze wsparcie może obejmować: wstępną analizę zgłoszeń przesyłanych przez pracowników, przygotowywanie informacji MDR przeznaczonych do raportowania, wykonywanie wybranych obowiązków raportowania w oparciu o decyzje odpowiednich organów/osób w Państwa organizacji (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), przygotowanie projektów wymaganych prawem zawiadomień dla podmiotów trzecich, prowadzenie odpowiednich rejestrów/zestawień.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym.  Ukończyła Wydział Prawa i Admini... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej