SUP READINESS CHECK

Rozwiązania

SUP READINESS CHECK

Kompleksowa analiza podlegania pod nowe obowiązki związane z Dyrektywą Plastikową (SUP), systemem kaucyjnym, zmianami w ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta).

CEL

Weryfikacja nowych obowiązków, które przedsiębiorca będzie musiał wypełniać w związku z procedowanymi zmianami przepisów, by możliwe było świadome podejmowanie decyzji biznesowych w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego.

ZAKRES
 • Dyrektywa Plastikowa (SUP) i jej wdrożenie do przepisów krajowych,
 • system kaucyjny,
 • zmiany w systemach ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta).
WSPARCIE
 • identyfikacja podlegania pod nowe obowiązki: SUP, system kaucyjny, ROP, m.in.:
  • opłata od opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - opłata pobierana od użytkownika końcowego (tzw. opłata konsumencka),
  • opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów - opłata związana z ROP (tzw. opłata producencka/opłata coroczna),
  • zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów,
  • obowiązek odpowiedniego oznakowania określonych produktów z tworzyw sztucznych,
  • obowiązek prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych,
  • obowiązek zapewnienia odpowiedniego udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje wykonane z tworzyw sztucznych,
  • wprowadzenie wytycznych dot. pokrywek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych,
  • obowiązek osiągnięcia przez podmioty wprowadzające napoje określonego poziomu selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych,
  • rozszerzenie obowiązku uiszczenia opłaty produktowej przez podmioty wprowadzające napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przez jednostki handlu detalicznego uczestniczące w tzw. systemie kaucyjnym,
  • wprowadzenie opłaty opakowaniowej ponoszonej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach dla gospodarstw domowych,
  • wprowadzenie nowych wymagań dot. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP),
 • przygotowanie do bieżącej obsługi nowych obowiązków: aktualizacja wpisu w rejestrze BDO, prowadzenie ewidencji, przygotowywanie rocznej sprawozdawczości,
 • wybranie najkorzystniejszych możliwości realizacji obowiązków.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej