Co wie o Tobie urząd skarbowy zanim rozpocznie kontrolę?

Rozwiązania

Co wie o Tobie urząd skarbowy zanim rozpocznie kontrolę?

Testy CIT JPK

Praktyka kontrolna pokazuje rosnące zainteresowanie organów podatkowych analityką przed-kontrolną w obszarze podatku CIT. Jej celem jest jak najbardziej precyzyjne i najszybsze zidentyfikowanie obszarów potencjalnych nieprawidłowości do szczegółowej analizy. Naszą odpowiedzią na te działania jest unikalna metodyka testów CIT.

Organy podatkowe coraz chętniej jeszcze przed rozpoczęciem kontroli identyfikują przedsiębiorców, u których mogą wystąpić nieprawidłowości w rozliczeniach obszaru CIT prowadząc zaawansowaną analitykę przed-kontrolną.

Jaki jest cel prac?
 • Pokazanie w jaki sposób urząd „widzi” podatnika na podstawie przekazywanych przez niego danych cyfrowych
 • Wskazanie rozbieżności, które mogą zostać zidentyfikowane podczas analizy plików przez urząd skarbowy, jako obszary do szczegółowej analizy
 • Przygotowanie podatnika do potencjalnej kontroli, a w trakcie warsztatu podsumowującego, przedstawienie pytań jakie mogą zostać zadane w związku ze zidentyfikowanymi przez urząd rozbieżnościami
Na czym będą polegały prace?
 • Wskażemy pliki, które będą niezbędne do analizy
 • Przy wykorzystaniu autorskiego narzędzia, przeanalizujemy przesłane pliki w celu zidentyfikowania potencjalnych rozbieżności, które mogą się pojawić również podczas analizy danych przez urząd
 • Szacunkowo wskażemy wartości zidentyfikowanych rozbieżności – mając na względzie, że urzędy skarbowe wybierając obszary do analizy, kierują się ich potencjalną wartością
 • Omówimy zidentyfikowane rozbieżności oraz wskażemy kierunki potencjalnych szczegółowych działań ww. organów w tych obszarach
Co pozostaje poza zakresem analizy?

Prace prowadzone przez Deloitte:

 • nie umożliwią identyfikacji błędów wynikających, np. z nieprawidłowego wprowadzenia dokumentu do systemu
 • nie są przeglądem podatkowym CIT, ani walidacją kalkulacji CIT
Analiza bazuje na:
 • Plikach XML, które podatnicy są zobowiązani okresowo przekazywać urzędowi skarbowemu
 • Plikach XML, które podatnicy są zobowiązani przekazać urzędowi skarbowemu na wezwanie

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami:

Anna Rączkowska

Anna Rączkowska

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna jest radcą prawnym. Przez ostatnie 15 lat zajmuje się doradztwem podatkowym, łącząc wiedzę prawniczą (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), jak i ekonomiczną (Finanse i Banko... Więcej

Mikołaj Saciuk

Mikołaj Saciuk

Partner associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Mikołaj jest Partner associate w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie ... Więcej

Marta Jackowska

Marta Jackowska

Menedżerka w Dziale Doradztwa Podatkowego

Marta jest Menedżerką w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, a także w problematyce związanej z ulgami i zachętami podat... Więcej