Testy JPK

Rozwiązania

Testy JPK: co plik JPK mówi o Twojej firmie?

Przekrojowa analiza pliku JPK_V7M pod kątem VAT, TP, CIT i podatku akcyzowego

Co się zmienia wraz z wprowadzeniem raportowania JPK_V7M?

Od rozliczenia za październik 2020 roku, wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani do comiesięcznej wysyłki nowego JPK.

Co istotne, JPK_V7 zawiera o wiele więcej informacji niż te przesyłane dotychczas organom podatkowym. Dzięki JPK_V7 fiskus zyskał całkiem nowe możliwości i wiedzę, którą dotychczas mógł pozyskiwać tylko w postępowaniach i w trakcie kontroli.

pl_testy-jpk_solution_tax_image1.jpg (839×654)

Testy JPK: przekrojowa analiza pliku JPK V7M

Przekrojowa analiza pliku JPK V7M - co i jak testujemy?

Czy zastanawialiście się Państwo co po przekroczeniu bramki Ministerstwa Finansów mówi o Państwa firmie nowy plik i jakie wnioski może wyciągnąć na ich podstawie fiskus? W Deloitte opracowaliśmy pakiet testów plików JPK_V7, które pozwalają na weryfikację plików JPK_V7 zarówno pod kątem: technicznym jak i merytorycznym. Celem testów jest: 

Szczegółowa weryfikacja danych w pliku JPK_V7, pozwalająca obniżyć ryzyko wykrycia nieprawidłowości przez organy podatkowe w trakcie e-kontroli

Zwiększenie bezpieczeństwa procesu podatkowego poprzez minimalizacje ryzyka pomyłek czy błędów systemowych

Przygotowane przez nas testy mają charakter uniwersalny i mogą być zastosowane do każdego rodzaju plików JPK_V7. Umożliwiają szeroki zakres badania uwzględniający analizę informacji, które organy podatkowe mogą uzyskać w oparciu o JPK_V7 w zakresie:

 • podatku VAT
 • cen transferowych
 • akcyzy
 • podatku dochodowego od osób prawnych

Warianty testów

Produkt oferujemy w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

pl_testy-jpk_solution_tax_image2.jpg (654×618)

Przykładowe testy

 • Weryfikacja statusu podatnika VAT - Biała Lista
 • Weryfikacja statusu podatnika VAT UE – VIES
 • Weryfikacja nazwy kontrahenta - Biała Lista
 • Weryfikacja numeru TIN kontrahenta
 • Spójność danych w sekcji Sprzedaż – liczba wierszy
 • Spójność danych w sekcji Sprzedaż – VAT należny
 • Duplikaty w sekcji Sprzedaż
 • Faktury korygujące - brak daty sprzedaży
 • Sprzedaż - brak/błędna nazwa kontrahenta
 • Sprzedaż - brak/błędny NIP kontrahenta
 • Transakcje unijne – niezarejestrowany kontrahent w VIES
 • Transakcje unijne - numery PL albo spoza UE
 • Transakcje pozaunijne - kontrahent z UE / z PL
 • Transakcje w Polsce z kontrahentami UE
 • Spójność danych w sekcji Zakup - liczba wierszy
 • Błędy w kalkulacji VAT
 • Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT należnego
 • Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT przy WNT
 • Zbyt wczesne/późne rozliczenie VAT przy imporcie usług

 • Identyfikacja płatności zagranicę mogących podlegać WHT, w tym szczególnie o charakterze finansowym
 • Analiza wypłat do jurysdykcji EU o zwiększonym zainteresowaniu MF (Cypr, Luksemburg, Holandia) przy przekroczeniu określonego progu materialności (np. PLN 1m)
 • Identyfikacja płatności zagranicznych objętych potencjalnie ograniczeniem odliczenia z art. 15e UPDOP
 • Uzgodnienie w ujęciu rocznym (12m) VAT z deklaracji do przychodów z sprawozdania finansowego

Dowiedz się więcej o Testach CIT JPK

 • Ustalenie listy podmiotów powiązanych identyfikowanych przez podatnika
 • Ustalenie listy transakcji z podmiotami z rajów podatkowych z weryfikacją obowiązku dokumentacyjnego
 • Zestawienie sprzedaży do podmiotów powiązanych
 • Zestawienie zakupu usług od zagranicznych podmiotów powiązanych
 • Zestawienie zakupu towarów od zagranicznych podmiotów powiązanych
 • Zestawienie zakupu usług niematerialnych od zagranicznych podmiotów powiązanych

 • Identyfikacja ekspozycji na obowiązki związane z podatkiem akcyzowym na transakcjach sprzedaży
 • Analiza danych wykazanych w grupach GTU pod kątem konsekwencji akcyzowych w świetle profilu firmy oraz danych na temat firmy z publicznie dostępnych baz i rejestrów
 • Wskazanie obszarów, które mogą budzić wątpliwości w zakresie akcyzy po analizie systemowej pliku (o ile takie zostaną zidentyfikowane)

Model współpracy

Testy przeprowadzane są przez nas na zasadzie usługowej, co oznacza, że rozliczeniu podlega przeprowadzenie przez konsultantów Deloitte kompletu testów na jednym lub wielu dowolnie wybranych plikach JPK_V7. Nasze prace obejmują także element „manualnej” analizy danych oraz przygotowanie zwięzłego podsumowanie uzyskanych wyników.

W przypadku, gdyby charakter działalności Spółki, czy też organizacja jej procesu podatkowego, wymagały testowania plików
w sposób stały i okresowy, a jednocześnie byliby Państwo zainteresowani samodzielną możliwością testowania plików pod kątem
VAT, możliwa jest także opcja udostępnienia narzędzia do wykonywania testów na zasadzie licencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteś zainteresowany produktem?
Chcesz się umówić na bezpłatny pokaz demo?


Kontakt:

Norbert Wasilewski

Norbert Wasilewski

Partner Associate w zespole ds. Podatków Pośrednich

Norbert jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte i jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2008 r. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu... Więcej

Jan Godyń

Jan Godyń

Partner Associate w zespole cen transferowych

Jan jest doradcą podatkowym od 2011 r. Realizuje projekty dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, planowania i wdrażania polityk cen transferowych, prowadzenia postępowań o wydanie APA ... Więcej

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mikołaj Saciuk

Mikołaj Saciuk

Partner associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Mikołaj jest Partner associate w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie ... Więcej

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Zbiór informacji o JPK_V7M przygotowany przez naszych Ekspertów