Opłata reklamowa i uchwały krajobrazowe

Usługi

Opłata reklamowa i uchwały krajobrazowe

Wsparcie dla wszystkich podmiotów posiadających szyldy i obiekty reklamowe

Przepisy dotyczące opłaty reklamowej i uchwał krajobrazowych weszły w życie kilka lat temu jednak dopiero od niedawna gminy zaczęły wprowadzać przepisy lokalne, które je regulują. Lista gmin posiadających uchwały krajobrazowe rośnie, oczekujemy również wzrostu liczby uchwał w sprawie opłaty reklamowej. Biorąc pod uwagę stopień ich skomplikowania i zawarte w nich wymogi, posiadacze obiektów reklamowych mogą spodziewać się znacznych trudności z dostosowaniem się do nowych regulacji.

 

Oferowane usługi

 • Przygotowanie opinii w zakresie ogólnych wytycznych dotyczących stosowania regulacji w zakresie opłaty reklamowej i uchwał krajobrazowych.
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy obiektów posiadanych bądź wykorzystywanych przez klienta pod kątem przepisów prawa miejscowego obowiązujących na terenie określonych gmin, obejmującej w szczególności:
  • informację, czy poszczególne obiekty spełniają przepisy uchwały krajobrazowej (jeśli nie, to w jaki sposób naruszają one przepisy),
  • terminy dostosowania poszczególnych obiektów do zaleceń uchwały krajobrazowej,
  • kalkulację kwot ewentualnych kar dziennych wynikających z niedostosowania obiektów do wymogów uchwały krajobrazowej,
  • kalkulację dziennej opłaty reklamowej od poszczególnych obiektów (dla gmin, w których opłata została wprowadzona),
 • Opracowanie deklaracji na cele opłat reklamowych wprowadzonych w określonych gminach, z uwzględnieniem wpływu rozliczeń w podatku od nieruchomości na wysokość opłaty reklamowej w danej gminie.

 

Jak możemy pomóc

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

 • bieżące doradztwo w zakresie opłaty reklamowej i wykładni prawa lokalnego w zakresie uchwał krajobrazowych;
 • reprezentowanie klienta przed organami w sporach z zakresu opłaty reklamowej i uchwały krajobrazowej;
 • analiza majątku pod kątem spełnienia wymogów wynikających z prawa lokalnego,
 • przewodniki dla działów technicznych i finansowych dotyczące opłaty reklamowej i uchwał krajobrazowych, regulaminy i dobre praktyki;
 • szkolenia i warsztaty dla działów technicznych i finansowych.

 

Dla kogo?

Naszą ofertę adresujemy do wszystkich podmiotów posiadających szyldy i obiekty reklamowe, w szczególności:

 • właścicieli nośników reklamowych,
 • stacji benzynowych,
 • sieci sklepów i franczyz,
 • banków,
 • centrów handlowych.

 

Dlaczego warto?

 • Wprowadzenie na terenie gminy uchwały krajobrazowej wiąże się z koniecznością dostosowania każdego posiadanego urządzenia reklamowego do jej wytycznych. Niespełnienie wytycznych w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej (de facto dużo dotkliwszej niż potencjalna opłata reklamowa) - kary pieniężne za niedostosowanie do wymogów mogą być wymierzane właścicielom obiektów reklamowych jak i podmiotom, które umieściły na nich reklamę.
 • Poza dotkliwymi karami, podmioty posiadające majątek rozproszony na terenie całego kraju zobowiązane będą do uwzględniania różnic w prawie lokalnym w polityce zarządzania obiektami reklamowymi i szyldami (obiekt dozwolony w jednej gminie może nie spełniać wymogów uchwały krajobrazowej innej gminy).

 

Dlaczego Deloitte?

 • Współpracując z Deloitte klienci mają stały dostęp do bieżących informacji w zakresie przepisów regulujących opłatę reklamową i uchwały krajobrazowe.
 • Nasz Zespół ma duże doświadczenie w kontaktach z urzędami gminy, co pomaga w zachowaniu pozytywnych relacji z władzami lokalnymi, nawet w przypadku potencjalnego sporu.
 • Zespół Deloitte ds. Podatku od nieruchomości realizując rocznie kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż oraz w różnych lokalizacjach posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znajomość specyfiki poszczególnych rodzajów majątku, przez co zapewnia wysoki poziom oraz efektywność świadczonych usług.
 • W pracach związanych z realizacją projektu ze strony Deloitte udział biorą najlepsi specjaliści w dziedzinie podatku od nieruchomości (doradcy podatkowi, radcowie prawni), uznani w środowisku profesjonalnym i w środowisku naukowym, aktywnie uczestniczący w konferencjach branżowych i naukowych, jak również mogący pochwalić się znaczącym dorobkiem publikacji z zakresu podatku od nieruchomości.
 • Deloitte realizując projekt przeprowadza wszelkie działania niezbędne do odzyskania nadpłat lub ograniczenia ryzyk podatkowych samodzielnie, tj. przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Klienta.

Kontakt:

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Lider Zespołu ds. Podatku od nieruchomości | Lider Grupy Industrials

Paweł jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte oraz Liderem grupy Industrials w ramach specjalizacji branżowej Energy, Resources & Industrials ... Więcej

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książek pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości” oraz „The Taxation of Energy-Sector ... Więcej