Podatek cukrowy i opłata od małpek

Usługi

Podatek cukrowy i opłata od małpek

Analiza nowych regulacji oraz przygotowanie firmy do ich wdrożenia

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadziła ona nowe obciążenia tj. opłatę małpkową oraz podatek cukrowy. Eksperci Deloitte wesprą firmę w dostosowaniu jej do nowych regulacji.

Podatek cukrowy

Opłatą od środków spożywczych zostaną objęte określone napoje oraz syropy, o ile będą one zawierały w swoim składzie dodatek cukrów, substancji słodzących bądź kofeiny lub tauryny.

Opłata od małpek

Opłata od małpek została skonstruowana jako dodatkowa opłata do opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kraju. Podmiot zaopatrujący w małe formaty przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jest zasadniczo zobowiązany zapłacić opłatę do urzędu skarbowego.

Wyzwanie dla podatników

Brzmienie nowych regulacji budzi sporo wątpliwości dla podmiotów, które będą zobowiązane do ich przestrzegania, czy to w zakresie tego kto powinien wypełniać nowe obowiązki i płacić opłatę, czy też tego które wyroby będą korzystały z wyłączeń przewidzianych przez przepisy. Zastosowanie reżimu nowych opłat w konkretnych okolicznościach biznesowych rodzi wiele pytań.

Wątpliwości pojawiają się też przy samym mechanizmie obliczania wysokości podatku cukrowego. W naszej ocenie stosowanie nowych przepisów w przypadku podmiotów z branży gastronomicznej może okazać się w niektórych sytuacjach szczególnie trudne.

W przypadku opłaty od małpek przysporzyć kłopotów praktycznych może wykładania momentu powstania obowiązku jej zapłaty jako momentu zaopatrzenia przedsiębiorcy.

Webinar: Podatek cukrowy i opłata małpkowa od 1 stycznia 2021 r.

Najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców

6 listopada 2020 r.,
godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się

Eksperci Deloitte intensywnie analizują przepisy dotyczące podatku cukrowego i opłaty od małpek. Wspomogą Państwa w analizie nowych regulacji oraz przygotowaniach do ich wdrożenia. Oferujemy wsparcie szczególnie w poniższych obszarach:

 • analiza przedmiotowa produktów (czy wypełniają one definicję napoju lub czy mogą mieć zastosowania wyłączenia),
 • analiza wątpliwości, które Państwa interesują w konkretnej rzeczywistości biznesowej Państwa firmy,
 • przygotowanie komunikacji zewnętrznej do nabywców, 
 • przygotowanie odpowiedniego zabezpieczenia pozycji Spółki w kwestiach budzących istotne wątpliwości,
 • przygotowanie wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahenta,
 • przygotowanie wewnętrznych procedur zbierania danych do wyliczenia wysokości zobowiązania w tej opłacie.

Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim:

 • producentów oraz zlecających produkcję napojów oraz syropów spożywczych,
 • importerów i dokonujących WNT napojów oraz syropów spożywczych, 
 • hurtowni i sieci sklepów detalicznych,
 • sieci restauracji, hoteli i parków rozrywki,
 • operatorów maszyn vendingowych.

 • Sprawnie dostosujesz się do zmian regulacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. w zakresie podatku cukrowego i opłaty od małpek,
 • Zmniejszysz ryzyko błędów podczas wdrożenia przepisów m.in. poprzez przygotowanie odpowiednich procedur identyfikacji asortymentu, którego nowe opłaty będą dotyczyć oraz określania czynności generujących obowiązek uiszczenia opłat poprzez prawidłową analizę kontrahentów,
 • Rozwiejesz wątpliwości przy pomocy ekspertów Deloitte dotyczące regulacji w odniesieniu do konkretnej sytuacji biznesowej,
 • Uzyskasz wsparcie w przygotowaniu wniosków o interpretacje w strategicznych kwestiach wymagających potwierdzenia z organami w sposób dający ochronę prawną spółce,
 • Zbudujesz poprawnie system do raportowania i kalkulacji opłaty małpkowej/podatku cukrowego,
 • Ograniczysz ryzyko ustalenia przez organy opłaty sankcyjnej, która na przykład dla podatku cukrowego wynosi 50% zaległości w opłacie,
 • Otrzymasz dostęp do najaktualniejszej wiedzy na temat ewentualnych nowelizacji, wyjaśnień/objaśnień nowych przepisów.

Nasze kompetencje:

 • kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia regulacji,
 • oszczędność czasu potrzebnego na analizę przepisów i przygotowanie procedur,
 • zwiększenie bezpieczeństwa przyjętych rozwiązań,
 • dostęp do aktualnej wiedzy na temat wykładni przepisów przez organy.

Kontakt

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Mateusz Jopek

Mateusz Jopek

Menedżer w zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Mateusz jest menedżerem w zespole podatków pośrednich Deloitte specjalizującym się w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz tematów powiązanych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie klasyfik... Więcej