Polski Ład kalkulator

Usługi

Polski Ład - kalkulator dla pracodawców

Narzędzie Deloitte do szacowania obciążeń publicznoprawnych na 2022 r. związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu

Projekt tzw. Polskiego Ładu zakłada istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, a także członków zarządu. Poznaj narzędzia Deloitte, które pozwalają oszacować wpływ omawianych zmian na wysokość obciążeń publicznoprawnych oraz wynagrodzenia netto.

26 lipca 2021 r. zostały przedstawione szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Projekt jest w trakcie procesu legislacyjnego i ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Projekt Polskiego Ładu zakłada istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, a także członków zarządu. W zależności od poziomu dochodów i rodzaju zarobków wiele osób z tych grup odczuje wzrost obciążeń publicznoprawnych poprzez likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.


Najważniejsze (wybrane) planowane zmiany w zakresie PIT:

  • Wyższa kwota wolna od PIT dla „wszystkich pracujących” w wysokości 30 000 PLN rocznie. Nowa kwota wolna ma także dotyczyć emerytur oraz dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowanych na zasadach ogólnych).
  • Likwidacja odliczania składki zdrowotnej – po zmianie nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku jak ma to miejsce obecnie w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (całość składki - 9% podstawy wymiaru). Z tego powodu zwiększą się obciążenia podatkowe, gdyż nieodliczanie składki zdrowotnej oznacza de facto zwiększenie obciążeń podatkowych, co wpłynie na kwotę netto do dyspozycji danej osoby fizycznej.
  • Ulga dla klasy średniej - ulga dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wstępnie również dla wybranych przedsiębiorców, osiągających roczny dochód w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN.
  • Podwyższenie progu podatkowego, po przekroczeniu którego w danym roku dochody podlegają wyższej stawce podatkowej 32% (a nie stawce 17%): z 85 528 PLN do kwoty 120 000 PLN.

Kalkulatory dla pracodawców

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorstw, przedstawiamy kalkulatory stworzone przez naszych ekspertów podatkowych Deloitte z Zespołu Global Employer Services (GES), które pomogą Państwu oszacować wpływ zmian planowanych w ramach Polskiego Ładu na wysokość obciążeń publicznoprawnych oraz wynagrodzenia netto.

Kalkulator uproszczony

Narzędzie to pozwala na porównanie obecnych obciążeń podatkowych i składkowych (pracodawcy i pracownika) przed i po wejściu w życie planowanych zmian. Zostało ono przygotowane dla najbardziej powszechnego typu zatrudnienia - umowy o pracę.

Polski Ład - Kalkulator uproszczony
polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć
polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

Kalkulator rozbudowany

Rozszerzona wersja kalkulatora wychodzi naprzeciw potrzebom firm, w których struktura zatrudnienia oraz współpracy z innymi podmiotami jest bardziej zróżnicowana. Pozwala na porównanie planowanych zmian w 5 typach zatrudnienia/współpracy: umowa o pracę, umowa o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu (związanymi z przeniesieniem praw autorskich), działalność gospodarcza opodatkowana według: (i) skali podatkowej, (ii) podatkiem liniowym oraz (iii) zryczałtowanym podatkiem.

Polski Ład - Kalkulator rozbudowany

polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

${alt}
Kliknij aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij aby powiększyć

Dlaczego warto?

Ze względu na potrzebę przygotowania się firm do potencjalnych zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu w kontekście przeglądu form angażowania osób fizycznych oraz oceny skutków finansowych powstających zarówno dla osób zatrudnianych jak i dla firm:

  • kalkulatory dają wstępny pogląd na skutki wynikające z planowanych zmian i pomagają oszacować przyszłe obciążenia.

Ponadto w porównaniu do innych podobnych narzędzi dostępnych na rynku, nasze kalkulatory

  • uwzględniają prognozowane przeciętne wynagrodzenie, mające wpływ na obciążenia (w tym limit) ZUS, a także w przypadku wersji kalkulatora uproszczonego - pokazują wpływ inflacji, co jest ważne przy szacowaniu obciążeń w ujęciu realnym.

Dlaczego Deloitte?

  • Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
  • Korzystając z międzynarodowego doświadczenia sieci Deloitte, oferujemy innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb - we wszystkich zagadnieniach podatkowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw.
  • Jesteśmy blisko Ciebie - Deloitte działa poprzez sieć 9 biur w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław).
  • Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.

 

polski ład kalkulator


Ceny naszych kalkulatorów zaczynają się już od 300 EUR.
Jesteś zainteresowany i chcesz poznać
szczegółową wycenę?

Skontaktuj się z nami!

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ek... Więcej

Maja Zabawska

Maja Zabawska

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Maja Zabawska jest Partner Associate w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi o... Więcej

Anastazja Naumczyk-Turecka

Anastazja Naumczyk-Turecka

Senior Manager w dziale Doradztwa Podatkowego

Anastazja ma ponad 10 – letnie doświadczenie jako specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych I ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w doradztwie obejmującym podatek dochodowy o... Więcej