Polski Ład kalkulator

Usługi

Polski Ład - kalkulator dla pracodawców

Narzędzie Deloitte do szacowania obciążeń publicznoprawnych na 2022 r. związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0 od lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 wprowadził istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, a także członków zarządu. Poznaj narzędzia Deloitte, które pozwalają oszacować wpływ omawianych zmian na wysokość obciążeń publicznoprawnych oraz wynagrodzenia netto.

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która określana jest jako Polski Ład 2.0. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 czerwca i weszła w życie już od 1 lipca 2022 r., przy czym część jej przepisów obowiązuje retroaktywnie, tj. już od 1 stycznia 2022 r.

Projekt Polskiego Ładu zakłada istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, a także członków zarządu. W zależności od poziomu dochodów i rodzaju zarobków wiele osób z tych grup odczuje wzrost obciążeń publicznoprawnych poprzez likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.


Najważniejsze zmiany w zakresie PIT:

 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej poprzez obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali (tj. stosowanej do dochodu poniżej 120 000 PLN rocznie) z 17% do 12%. Zmiana ta ma charakter retroaktywny, co oznacza, że nowa skala ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.
 • Bez zmian pozostała wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku (30 000 PLN rocznie dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali). W związku z tym jednak, ze względu na zmianę skali podatkowej, została ustalona nowa kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie rocznie 3 600 PLN (30 000 PLN x 12% = 3 600 PLN), a miesięcznie – 300 PLN (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek).
 • Ponadto, ustawa wprowadziła możliwość zastosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu w ciągu roku zaliczek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. np. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło, od dochodów z praw majątkowych, a także dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników (np. w oparciu o zagraniczną umowę o pracę).
 • W wyniku obniżenia stawki PIT do 12% nastąpiło uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Wprowadzona została także możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy jego przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 PLN.
 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, która obowiązywała od stycznia 2022 r. Likwidacja dotyczy całego 2022 r., co oznacza, że w zeznaniu podatkowym za 2022 r. podatnik powinien rozliczyć się z zastosowaniem nowej skali podatkowej i bez ulgi dla klasy średniej. Intencją ustawodawcy było, aby obniżka stawki podatkowej do 12% kompensowała podatnikom likwidację ulgi dla klasy średniej, która ze względu na skomplikowany algorytm wyliczenia była postrzegana jako niezrozumiała.
 • W ustawie przewidziano mechanizm ustalania tzw. „podatku hipotetycznego za 2022 r.”, a więc podatku obliczanego według zasad obowiązujących w pierwszej połowie 2022 r. (tj. według skali podatkowej właściwej na dzień 1 stycznia 2022 r. i z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej). Wyliczenia podatku hipotetycznego dokonywać będą organy podatkowe. Jeżeli wysokość podatku hipotetycznego będzie niższa od rzeczywistego zobowiązania wynikającego z nowych przepisów (tj. z zastosowaniem nowej niższej stawki - 12%), organy podatkowe będą zwracać podatnikom, którym przysługiwało prawo do ulgi dla klasy średniej powstałą różnicę, tak, aby sytuacja podatnika była niepogorszona.
 • Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową zyskali możliwość odliczania zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem, przy czym składki te będą odliczane od dochodu/przychodu, a nie od podatku. Zasady odliczania składki zdrowotnej zostały zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania:
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką liniową – maksymalne odliczenie wynosi 8 700 PLN w 2022 r.;
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych;
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Kalkulatory dla pracodawców

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorstw, przedstawiamy kalkulatory stworzone przez naszych ekspertów podatkowych Deloitte z Zespołu Global Employer Services (GES), które pomogą Państwu oszacować wpływ zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 2.0 na wysokość obciążeń publicznoprawnych oraz wynagrodzenia netto.

Kalkulator uproszczony

Narzędzie to pozwala na porównanie obecnych obciążeń podatkowych i składkowych (pracodawcy i pracownika) ze stanem prawnym obowiązującym w ramach Polskiego Ładu 1.0 oraz w 2021 r. Zostało ono przygotowane dla najbardziej powszechnego typu zatrudnienia - umowy o pracę.

Polski Ład 2.0: Kalkulator uproszczony | Dowiedz się więcej
polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć
polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

Kalkulator rozbudowany

Rozszerzona wersja kalkulatora wychodzi naprzeciw potrzebom firm, w których struktura zatrudnienia oraz współpracy z innymi podmiotami jest bardziej zróżnicowana. Pozwala na porównanie zmian wprowadzonych w ramach Nowego Ładu 2.0 z Nowym Ładem 1.0 i 2021 rokiem w 5 typach zatrudnienia/współpracy: umowa o pracę, umowa o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu (związanymi z przeniesieniem praw autorskich), działalność gospodarcza opodatkowana według: (i) skali podatkowej, (ii) podatkiem liniowym oraz (iii) zryczałtowanym podatkiem.

Polski Ład 2.0: Kalkulator rozbudowany | Dowiedz się więcej

polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

polski ład kalkulator
Kliknij grafikę aby powiększyć

Dlaczego warto?

Ze względu na potrzebę przygotowania się firm do potencjalnych zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu 2.0 w kontekście przeglądu form angażowania osób fizycznych oraz oceny skutków finansowych powstających zarówno dla osób zatrudnianych jak i dla firm:

 • kalkulatory dają pogląd na skutki wynikające z wprowadzonych zmian i pomagają oszacować przyszłe obciążenia.

Ponadto w porównaniu do innych podobnych narzędzi dostępnych na rynku, nasze kalkulatory

 • uwzględniają prognozowane przeciętne wynagrodzenie, mające wpływ na obciążenia (w tym limit) ZUS, a także w przypadku wersji kalkulatora uproszczonego - pokazują wpływ inflacji, co jest ważne przy szacowaniu obciążeń w ujęciu realnym.

Dlaczego Deloitte?

 • Deloitte Doradztwo Podatkowe jest największą firmą doradztwa podatkowego na rynku - nasz zespół tworzy ponad 600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
 • Korzystając z międzynarodowego doświadczenia sieci Deloitte, oferujemy innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb - we wszystkich zagadnieniach podatkowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw.
 • Jesteśmy blisko Ciebie - Deloitte działa poprzez sieć 9 biur w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław).
 • Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów.

 

polski ład kalkulator


Ceny naszych kalkulatorów zaczynają się już od 300 EUR.
Jesteś zainteresowany i chcesz poznać
szczegółową wycenę?

Skontaktuj się z nami!

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Maja Zabawska

Maja Zabawska

Liderka Zespołu ds. rozwiązań dla pracodawców | Partnerka odpowiedzialna za obszar Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

Maja Zabawska jest Partnerką odpowiedzialną za Zespół Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społec... Więcej

Anna Cichoń

Anna Cichoń

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w doradztwie dla pracodawców i prac... Więcej

Anastazja Naumczyk-Turecka

Anastazja Naumczyk-Turecka

Starsza Menedżerka w dziale Doradztwa Podatkowego

Anastazja ma ponad 12 – letnie doświadczenie jako specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych I ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w doradztwie obejmującym podatek dochodowy o... Więcej