Dziewięć przełomowych zmian technologicznych, które rozwijają biznes

Artykuł

Dziewięć przełomowych zmian technologicznych, które rozwijają biznes

Dlaczego musisz przekształcić swój dział IT w przedsiębiorstwo działające w branży technologii biznesowych?

Wrzesień 2019

Coraz silniejszy wpływ technologii cyfrowej na wszystkie aspekty działalności gospodarczej - od strategii do działalności operacyjnej - zmienia firmy tak bardzo, że „tradycyjny” model technologii informatycznej przestaje wystarczać.

Strategia na cyfrową przyszłość

Firmy muszą reagować na napływ nowych technologii cyfrowych i związane z nim przełomowe, nieprzewidywalne zmiany oraz ich skutki. Reakcja powinna uwzględniać zarówno pojawiające się zagrożenia, jak i nowe możliwości. Oznacza to konieczność odejścia od doraźnych inicjatyw, których wpływ na firmę i jej działalność ma charakter ograniczony i nie uwzględnia należycie związku przyczynowo-skutkowego między różnymi elementami, składającymi się na mapę drogową przemyślanej transformacji. Należy skupić się na rozwiązaniach, które zabezpieczą przyszłość firmy dzięki wykształceniu umiejętności i możliwości szybkiego wdrożenia odpowiednich technologii w odpowiednim porządku i we właściwej skali.
 

Fundamentalny rozziew

Mimo powszechnej świadomości, że transformacja cyfrowa jest koniecznością, często obserwujemy rozziew między nowo opracowaną strategią cyfrową, a tradycyjnym modelem operacyjnym IT.  Symptomy takiego niedopasowania obejmują powolność działania, brak innowacji, unikanie ryzyka i brak kwalifikacji, umożliwiających korzystanie z technologii cyfrowych. Wszelkie próby wprowadzenia innowacji kończą się w najlepszym razie sukcesem o niewielkiej skali i zasięgu, z którego dobrodziejstw reszta firmy nie może niestety skorzystać.
 

Dziewięć przełomowych zmian w technologiach wspierających biznes

Deloitte bada przyczyny trudności, na jakie napotykają firmy, usiłujące wdrożyć skuteczną strategię cyfrową.  Z naszej analizy płynie wniosek, że warunkiem sukcesu w epoce cyfrowej jest dobra orientacja w przyczynach dziewięciu przełomowych zmian, wpływających na rolę i zastosowanie technologii cyfrowych.  Należy uświadomić sobie, że warunkiem dobrej organizacji wdrożenia rozwiązań, opartych o nowoczesne technologie, jest sprawna współpraca komórek merytorycznych z działem IT w procesie podejmowania fundamentalnych decyzji, dotyczących modelu operacyjnego.

Pobierz raport

Nine big shifts that will determine your future Business of Technology

Zarejestruj się aby pobrać PDF

Co nowego przynosi wersja 2.0?

Pierwszą wersję dziewięciu przełomowych zmian omawialiśmy w roku 2017.  Od tego czasu zorganizowaliśmy mnóstwo spotkań i warsztatów z członkami zarządów największych i najnowocześniejszych firm z całego świata. Wnioski, płynące z tych spotkań, potwierdziły, że model dziewięciu przełomowych zmian jest skutecznym podejściem do wyzwań, przed którymi stają firmy, działające w warunkach szybko postępującej cyfryzacji.  Wersja 2.0 naszego raportu prezentuje wyniki nowych analiz, przeprowadzonych z udziałem naszych klientów i kolegów po fachu.

 

Dziewięć przełomowych zmian

1. Elastyczność i szybkość:
 • skala sposobem na elastyczność,
 • dojrzewanie do DevSecOps,
 • zmiana poziomu apetytu na ryzyko i eksperymentowanie.
2. Systemy innowacji:
 • ciągła obserwacja przełomowych rozwiązań,
 • zarządzanie portfelem inicjatyw o charakterze innowacyjnym,
 • uczestnictwo w płynnym systemie innowacji - wspólne ryzyko i tworzona wartość.
3. Zacieranie granic:
 • normą stają się stanowiska, wymagające biegłości technologicznej,
 • zwiększenie udziału technologii IT „wbudowanych” w prowadzoną działalność,
 • wykorzystywanie zjawisk peryferyjnych i centrów rozwoju innowacji.
4. Pracownicy przyszłości:
 • zmianom zakresu zadań i charakteru stanowisk towarzyszy znikanie, przekształcanie i pojawianie się nowych zadań,
 • konieczność nabycia nowych kwalifikacji ery cyfrowej,
 • zmiana struktury organizacyjnej i zasad działania.
5. Zarządzanie i finansowanie:
 • eksploatacja zasobów technologicznych na różne sposoby, w ramach różnych modeli zarządzania,
 • zwiększenie udziału innowacji i działań eksperymentalnych,
 • od finansowania projektu, poprzez finansowanie produktu, do organizacji produktocentrycznych.
6. Przywództwo i kultura:
 • przywództwo cyfrowe,
 • cyfrowe DNA – cechy,
 • cyfrowe DNA – archetypy.
7. Zmiany organizacyjne:
 • przejście od cyfrowego doświadczenia do cyfrowej rzeczywistości.
8. Zmiana struktury danych:
 • przejście od analityki do technologii kognitywnych.
9. Zmiana przed wdrożeniem chmury:
 • przejście od zmiany środowisk do platformy innowacji.

Wyjaśnienie struktury

Na dziewięć przełomowych zmian składają się trzy zakresy po trzy przemiany każdy.

Trzy pierwsze wielkie przemiany (pierwsza kolumna) opisują fundamentalne zmiany technologiczne, przyspieszające osiągnięcie celu, czyli zdolności szybkiego wdrażania innowacji w odpowiedniej kolejności i na odpowiednią skalę.  

Trzy środkowe wielkie przemiany (druga kolumna) opisują fundamentalne działania, warunkujące wprowadzenie pierwszych trzech przemian. Jeżeli nie przeprowadzi się ich we właściwy sposób, będą hamowały proces realizacji projektów cyfryzacji. Stanowią one tę część procesu transformacji cyfrowej, w którą większość przedstawicieli biznesu niechętnie się angażuje, polegającą na podejmowaniu istotnych (a czasem bolesnych) decyzji, niezbędnych do eliminacji zjawisk, hamujących lub blokujących transformację. Innymi słowy: nic za darmo.

Ostatnie trzy wielkie przemiany (trzecia kolumna) odpowiadają trzem klastrom makroczynników technologicznych, omówionych w publikacji „Tech Trends 2019”: technologii cyfrowej, przetwarzaniu danych i technologii chmury. W zeszłej dekadzie każda z nich już wywarła znaczący wpływ na działalność. Wpływ ten będzie się utrzymywał, choć jego charakter ulegnie zmianie. Te trzy przemiany mają wspólną etykietkę „zmiana”, która wskazuje, że nie chodzi o trend technologiczny, jako taki, ale o konieczność adaptacji modelu operacyjnego przedsiębiorstwa, umożliwiającej wykorzystanie potencjału technologicznego. 

Najważniejsze wnioski z raportu:

 1. Wszystkie wielkie przemiany są istotne i ściśle ze sobą powiązane. Dlatego też, by osiągnąć pożądany efekt, należy wprowadzać je jednocześnie, w oparciu o znane związki przyczynowo-skutkowe między nimi (wiedząc, które przyspieszą, a które opóźnią cały proces, jeżeli firma nie podejmie odpowiednich działań, by temu zapobiec).
 2. Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania. Dziewięć przełomowych zmian różnie wpływa na różne firmy, wymagają, zatem dopasowania do ich indywidualnych potrzeb, apetytu na ryzyko i priorytetów strategicznych.
 3. Ponieważ wielkie przemiany zachodzą w różnym tempie, należy zadbać o ich synchronizację, zawsze w okresie przejściowym.
 4. Wszystkie dziewięć wielkich przemian ma wpływ na organizację pionu IT. Nie wystarczy skupić się na „modelach operacyjnych IT”. „Biznes oparty o technologię” musi stać się podstawą ogólnego modelu operacyjnego przedsiębiorstwa.
 5. Dziewięć przełomowych zmian można wykorzystać do analizy powiązań, opracowania projektu przyszłej działalności, opartej o technologię, a także do zaplanowania odpowiedniego procesu przejściowego, w tym aspektów pozatechnicznych, dotyczących kapitału ludzkiego, kultury firmowej i przywództwa. 

Podcast:

Daniel Martyniuk w rozmowie z Hansem van Griekenem, o tym, jak być dobrym kapitanem nowoczesnego lotniskowca

„Szef IT jest dziś niczym kapitan nowoczesnego lotniskowca. Nie decyduje o kierunkach rejsu czy ataku, jego celem jest wyposażenie swojej jednostki w narzędzia, które umożliwią wykonanie otrzymanych z góry rozkazów w najskuteczniejszy i najbardziej precyzyjny sposób.” – mówi Hans van Grieken w rozmowie z Danielem Martyniukiem.

>> POSŁUCHAJ PODCASTU W JĘZYKU ANGIELSKIM >>

Czy ta strona była pomocna?