Centra usług wspólnych (GBS)

Artykuł

Centra usług wspólnych (GBS) w czasie niepewności

Na co liderzy GBS powinni zwrócić szczególną uwagę

Pandemia COVID-19 wywołała ogromną niepewność biznesową na całym świecie. Organizacje świadczące globalne usługi biznesowe w centrach usług wspólnych (GBS) muszą stawić czoło bezprecedensowym wyzwaniom i robią wszystko, co w ich mocy, aby zminimalizować ryzyko finansowe i operacyjne, jak również złagodzić zakłócenia ciągłości działania.

Maj 2020 r.

Jak pokazują wczesne działania zapobiegawcze podjęte przez liderów GBS, odporność i elastyczność procesów realizacji usług będą ogrywać kluczową rolę w ograniczaniu skutków kryzysu na działalność biznesową.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wskazującą najważniejsze czynniki, jakie liderzy GBS powinni uwzględnić w swojej reakcji na zaistniałą sytuację i przy opracowywaniu planów zabezpieczających ich modele świadczenia usług w przyszłości.
 

Pięć kluczowych obszarów działania

pl_Centra-uslug-wspolnych-GBS-w-czasie-niepewnosc_image.jpg (1318×312)

Opracowując zarówno bieżący plan działania, jak i długofalową strategię w odpowiedzi na wybuch pandemii, centra usług wspólnych GBS powinny zwrócić szczególną uwagę na pięć kluczowych obszarów:

  • Zarządzanie pracownikami
  • Wprowadzenie technologii cyfrowych
  • Ciągłość działania i powrót do normalności
  • Model świadczenia usług i współpraca outsourcingowa
  • Zwinność w procesach

Każda organizacja powinna zadbać o swoją wewnętrzną odporność, której sprzyja zwiększenie możliwości cyfrowych i automatyzacji.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas
Czy ta strona była pomocna?