Weź udział w badaniu Global Technology Leadership Study 2022

Artykuł

Weź udział w badaniu Global Technology Leadership Study 2022

Stwórzmy razem polską perspektywę

Maj 2022

W obliczu niespotykanego dotąd poczucia niepewności, firmy, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, od swoich liderów odpowiedzialnych za technologie oczekują odporności, zwinności i perspektywicznego myślenia. Jednocześnie, dzisiejsza sytuacja rynkowa, gospodarcza i społeczna wskazuje, że czas odejść od stopniowego wprowadzania zmian na rzecz zmiany transformacyjnej - a kto lepiej niż osoby odpowiedzialne za obszar technologii może wesprzeć proces jej wprowadzania?

Technologia jest strategicznym zagadnieniem naszych czasów. W ciągu ostatnich 7 lat w naszym badaniu Global Technology Leadership Study, przeprowadzanym co dwa lata, wzięły udział tysiące dyrektorów ds. zarządzania i technologii, CIOs, CTOs, CDOs oraz dyrektorów ds. cyfryzacji, czy digitalizacji, aby prześledzić ewoluującą rolę przywództwa technologicznego i zmiany w zakresie funkcji i roli technologii na rynku. Wszyscy oni odpowiadają za transformację cyfrową w firmie. Jednak nie da się jej przeprowadzić bez wsparcia najważniejszych osób w firmie, dlatego wyzwania, jakie niesie cyfrowa zmiana muszą być też dobrze rozumiane zarówno przez prezesa (CEO), członków zarządu, jak i liderów najważniejszych funkcji w organizacji – CFO, COO, CMO, CLO, czy CAO.

Weź udział w globalnym badaniu liderów technologicznych

Wypełnij ankietę

Współczesny biznes funkcjonuje w cyfrowej rzeczywistości, która stała się kluczem do stworzenia organizacji przyszłości. Aby wesprzeć rozwój firm na poszczególnych etapach tego postępu, powstaje coraz więcej funkcji związanych z technologiami. Przeprowadzenie cyfryzacji będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie osoby związane z technologią oraz liderzy pozostałych funkcji, będą działać według jednej spójnej strategii. To konieczne, by móc dojrzeć zalety innowacyjnych rozwiązań i efektywnie je wykorzystać.


Daniel Martyniuk
Lider Doradztwa Technologicznego w Deloitte
Lider Programu CIO

Tematyka badania w roku 2022 koncentruje się wokół 4 kluczowych wymiarów zmian w obszarze zarządzania technologicznego w firmie:

Tym badaniem staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu i na jakim poziomie rozwoju są organizacje na świecie dziś, a gdzie planują być za 3 lata. W jakim kierunku chcą się rozwijać i jakie cele strategicznie są dla nich najważniejsze – czy jest to innowacyjność, wzrost, czy klientocentryczność, a może rozwój talentów lub redukcja kosztów?


Nie uda nam się tego ustalić, bez Państwa pomocy.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu liderów odpowiedzialnych za technologie - Global Technology Leadership Study 2022. Chcemy zarysować obraz dojrzałości tego zagadnienia również na polskim rynku. Dzięki informacjom od Państwa i zaangażowaniu w wypełnienie ankiety, będziemy mogli stworzyć nie tylko globalny obraz organizacji, ale przy odpowiedniej liczbie odpowiedzi – przeanalizować również obraz Polski na tle światowych firm.

Jako uczestnicy badania otrzymają Państwo ten raport w pierwszej kolejności. Badanie może zająć około 15 minut. Państwa odpowiedzi pozostaną poufne, a do raportu zostaną wykorzystane odpowiedzi zagregowane.Zobacz raporty z poprzednich lat:

Czy ta strona była pomocna?