Nowa strategia zrównoważonego finansowania Komisji Europejskiej

Artykuł

Nowa strategia zrównoważonego finansowania Komisji Europejskiej

UE wspiera finansowanie transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki

Sustainability Insights Alert (1/2021)

6 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła ambitny i kompleksowy pakiet środków mających na celu poprawę przepływu pieniędzy na finansowanie przejścia na zrównoważoną gospodarkę, dzięki umożliwieniu inwestorom przekierowania inwestycji w kierunku bardziej zrównoważonych technologii i przedsiębiorstw. Środki te będą odgrywać zasadniczą rolę w osiągnięciu Europejskich celów w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Pakiet składa się z trzech elementów.

Nowa Strategia finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki

Nowa strategia zrównoważonego finansowania, która ma na celu wspieranie finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki poprzez zaproponowanie działań w czterech obszarach: finansowanie w okresie przejściowym, włączenie społeczne, odporność i wkład systemu finansowego oraz globalne ambicje.

Odświeżona propozycja Europejskiego Standardu Zielonych Obligacji

Europejski standard zielonych obligacji (EUGBS) jest dobrowolnym standardem, który pomaga zwiększyć skalę i podnieść ambicje środowiskowe rynku zielonych obligacji. Ustanowienie tego standardu było działaniem wpisanym w plan działań Komisji w 2018 r. w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stanowiło element Europejskiego Zielonego Ładu. Opiera się ona na zaleceniach technicznej grupy ekspertów ds. zrównoważonego finansowania (Technical Expert Group). Po przyjęciu go przez Komisję niniejsze rozporządzenie określi złoty standard w zakresie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa i organy publiczne mogą wykorzystywać zielone obligacje do pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych w celu finansowania ambitnych inwestycji na dużą skalę, przy jednoczesnym spełnieniu surowych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochronie inwestorów.


Zatwierdzona końcowa wersja suplementu aktu delegowanego (propozycji z 7 maja) dot. Art. 8 Taksonomii UE

Komisja Europejska przyjęła również suplement aktu delegowanego dot. Art. 8 Taksonomii UE. Niniejszy akt delegowany określa treść, metodologię i prezentację informacji, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe dotyczące proporcji zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w ich działalności gospodarczej, inwestycyjnej lub pożyczkowej. Ze wstępnych różnic względem propozycji (Draftu) aktu delegowanego z dnia 7 maja 2021 roku widać, że w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych złagodzono zapis o porównywaniu danych za 5 lat wstecz do 1 roku oraz złagodzono wymagania czasowe ujawnień dotyczących pozostałych 4 celów środowiskowych.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.