Ranking Odpowiedzialnych Firm 2018

Artykuł

Coraz więcej polskich firm reprezentuje dojrzałe podejście do odpowiedzialnego biznesu

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2018

Sustainability Insights (4/2018)

Dwie trzecie zgłoszonych, w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, prezentuje dojrzałe podejście do CSR i zrównoważonego rozwoju. To duży progres w stosunku do poprzedniej edycji – o 7 pp. wzrosła liczba firm, które osiągnęły min. 70% punktów w rankingu.

Od dwunastu lat ROF jest lustrem ukazującym stan wiedzy, świadomości i zaangażowania firm w działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. To także istotne podsumowanie tych działań i możliwość porównywania się pomiędzy spółkami. Ankietę Rankingu Odpowiedzialnych Firm w tej edycji wypełniło 70 największych przedsiębiorstw działających w Polsce, które zostały podzielone na pięć branż. 

Wśród przedsiębiorstw, które zdecydowały się wypełnić ankietę, najliczniej reprezentowana była branża produkcji przemysłowej oraz usługi, handel i transport (ok. 45 proc. wszystkich wypełnionych ankiet). 

Mimo większej liczby zgłoszeń, nie było rewolucji w czołówce – pierwsze miejsce zajęła Polpharma osiągając maksymalną liczbę punktów. Na drugim stopniu podium uplasował się Schenker Sp. z o.o., a trzecie miejsce – i tu nowość - osiągnęła Polska Grupa Energetyczna. 

Modyfikowanie kwestionariusza badania ogranicza możliwość kompleksowego porównania tegorocznych odpowiedzi spółek z deklaracjami składanymi w ubiegłych edycjach. Jednak podniesienie przez organizatorów poprzeczki – związanej z podążaniem za trendami rynkowymi – nie sprawiło uczestnikom większych problemów. W odpowiedzi na rosnącą presję rynkową spółki w ramach ankiety udzieliły odpowiedzi nie tylko w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, relacji ze społecznością lokalną, pracownikami oraz polityki zrównoważonego rozwoju, ale również zarządzania pozytywnym wpływem. 

91% spółek realizowało własne, nowatorskie projekty społecznego zaangażowania, edukując i mobilizując interesariuszy w zakresie istotnych wyzwań społecznych oraz podejmowania aktywności obywatelskiej. 

56% firm zadeklarowało realizację komercyjnych projektów partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowanych wspólnie z startupami pozytywnego wpływu lub z przedsiębiorcami społecznymi. Były to współprace między innymi z obszaru wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, w ramach, których przedsiębiorstwa społeczne na zlecenie dużych firm produkowały eko gadżety ze zużytych banerów reklamowych, naprawiały specjalistyczne pojemniki, czy szyły ubrania robocze. Na polu współpracy ze startupami pozytywnego wpływu w tegorocznych ankietach znaleźliśmy przykłady opracowania i wdrożenia systemu car poolingu dla pracowników, czy powołania inkubatora, którego celem jest wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań.

Coraz więcej firm skupia się również na ocenie efektów działań. Blisko 64% zgłoszonych zbadało wpływ swojej działalności na gospodarkę i społeczeństwo w ciągu ostatnich dwóch lat. Świadczy to o ich dojrzałości w podejściu do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego prowadzenia działalności. Myślenie o CSR przestaje być jedynie działaniem wizerunkowym. Firmy coraz częściej uwzględniają kwestie związane z kapitałem ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym podczas tworzenia strategii biznesowych. 

To bardzo dobry prognostyk na przyszłość, bo jak pokazuje tegoroczna edycja badania Deloitte „Global Human Capital Trends 2018” firmy coraz częściej rozumieją, że ich sukces jest nierozerwalnie związany z wpływem społecznym, który generują. Wiodące światowe organizacje już dawno włączyły odpowiedzialność do swoich strategii biznesowych. Strategiczne zdefiniowanie wpływu, jaki organizacja wywiera na otoczenie poprzez swoją działalność, produkty, łańcuch dostaw, zmierzenie go i wiarygodne raportowanie, to kierunek, w którym idzie świat. Narzuca go również młode pokolenie, które oczekuje i wymaga większej odpowiedzialności i wypełniania misji, a nie tylko realizacji zysku. To ono coraz częściej decydując o przyszłych miejscach pracy, czy produktach, które wybiera, odrzuca tych, którzy działają nieodpowiedzialnie. 

Autor: 

Marta Orzęcka
Konsultant w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte
morzecka@deloittece.com

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.