Weź udział w badaniu European Sustainable Finance Survey

Artykuł

Weź udział w badaniu European Sustainable Finance Survey

Pomóż nam opisać szanse i wyzwania związane ze zrównoważonym finansowaniem

Sustainability Insights 3/2020

Polscy przedsiębiorcy i instytucje finansowe będą się musiały wkrótce zmierzyć z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą wyznaczanie mierzalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i finansowania. W jaki sposób unijne rozporządzenia wpłyną na branżę zrównoważonego finansowania? Na jakie wyzwania szykują się prezesi czy dyrektorzy finansowi?

Zapraszamy do udziału w globalnym badaniu na temat zrównoważonego finansowania! Ankieta ma na celu ocenę i zrozumienie potrzeb i wyzwań firm w zakresie #SustainableFinance. Chcemy lepiej zrozumieć obecną sytuację i wyciągnąć wnioski żeby odpowiednio wesprzeć Państwa w sprostaniu wymaganiom związanym z m.in. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i ujawniania informacji w tym zakresie w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation #SFDR ).

Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut, a na odpowiedzi czekamy do 31 sierpnia 2020 r.

Zagregowane odpowiedzi zostaną podsumowane w raporcie, który zostanie opublikowany jesienią. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami i wiedzą i dziękujemy z góry za Państwa wkład!

Weź udział w badaniu


European Sustainable Finance Survey

Wypełnij ankietę

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.