goz obieg zamkniety chemia

Artykuł

GO(Z)spodarna Chemia

Sustainability Insights 2/2019

Artykuł pochodzi z czasopisma Chemia Przemysłowa 2.2019

Według raportu Deloitte „Chemistry 4.0 - growth through innovation in a transforming world” gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z najistotniejszych czynników, który może kształtować branżę chemiczną w najbliższych latach. W obliczu zmian jakie niesie nowy paradygmat, polski sektor chemiczny będzie musiał sprostać nowym wyzwaniom, ale jednocześnie zyska wiele nieistniejących wcześniej możliwości.

Polski przemysł chemiczny jest jednym z najistotniejszych sektorów polskiej gospodarki. Sektor ten w 2016 roku odpowiadał za 14,1 proc. wytworzonej wartości dodanej oraz blisko 17 proc. wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego ogółem. Był też jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Również w skali międzynarodowej polski przemysł chemiczny znajduje się w czołówce pod względem tempa wzrostu. Analizując sytuację rynkową w rywalizacji z globalnymi graczami zagrożeniem dla polskich firm może być ograniczony dostęp do surowców w konkurencyjnych cenach. Wydaje się zatem, ze inwestycje w innowacyjne technologie recyklingu i odzysku metali ziem rzadkich mogą być dla polskiej chemii bardzo obiecujące. Coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie zbiórki i recyklingu wymienionych wcześniej grup produktowych, wprowadzone przez pakiet GOZ zapewniały będą wysoką dostępność surowca. Pomimo konieczności poniesienia kosztów, w perspektywie długoterminowej innowacje w duchu GOZ mogą okazać się bardzo dobrą inwestycją. Polski sektor chemiczny ma ogromny potencjał, ale ze względu na specyfikę branży, zwiększenie konkurencyjności jest możliwe tylko dzięki innowacjom. Gospodarka o obiegu zamkniętym może w znacznym stopniu wpływać na kształt i perspektywy rozwoju branży oraz stymulować aktywność przedsiębiorstw, przynosząc poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych.

Pełna wersja artykułu poniżej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

>> Zobacz więcej informacji <<

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.