Nowe wyzwania związane z czynnikami ESG

Artykuł

Nowe wyzwania związane z czynnikami ESG

Sustainability Insights 2/2022

Jesteśmy w naszym regionie w sytuacji, która angażuje tak wielu z nas. Z wielką dumą obserwujemy mobilizację do pomocy Ukrainie po stronie zarówno zwykłych obywateli jak i firm, które stanęły na wysokości zadania i w tych niezwykle trudnych chwilach oferują konkretną pomoc tym, których dotyka wojna.

Jednak pomimo trwającej wojny, wyzwania związane ze zmianami klimatu i powiązane z tymi zmianami zbliżające się wymogi regulacyjne nie zmieniły się. Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreśla surową rzeczywistość zmian klimatycznych i pilną potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających odpowiednią adaptację. W ostatnich tygodniach osiągnięte zostały dwa ważne kamienie milowe w legislacyjnej kontroli wniosków UE mających na celu wzmocnienie ujawniania informacji niefinansowych: pod koniec lutego państwa członkowskie UE uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie projektu dyrektywy CSRD, a w miniony wtorek Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła to stanowisko. Dyrektywa, o ile zostanie uzgodniona z rządami UE, da inwestorom i społeczeństwu dostęp do porównywalnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji na temat działań biznesu w obszarze zrównoważonego rozwoju.

A więcej o działaniach firm w tym obszarze dowiemy się także podczas analizy zgłoszeń do zestawienia „Listki CSR Polityki”, którego XI edycja właśnie się zaczęła. W tym roku, ze względu na obecną sytuację na rynku i zaangażowanie firm oraz organizacji na rzecz Ukrainy chcemy także pokazać dobre praktyki oraz potencjał jaki niesie ze sobą ta pomoc oraz wskazać główne bariery związane z tymi działaniami. Więcej informacji o zestawieniu i możliwościach udziału w inicjatywie w dalszej części newslettera.

W tym newsletterze:

Raport IPCC

28 lutego 2022 r. opublikowana została druga część szóstego raportu IPCC. Część pierwsza ukazała się w sierpniu ubiegłego roku i dotyczyła stanu wiedzy na temat samego klimatu i jego zmian. Druga część podsumowuje najnowsze badania dotyczące wpływu zmian klimatu na ekosystemy i społeczeństwo, stopień, w jakim przyroda i społeczeństwo będą w stanie poradzić sobie ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi oraz omawia skutki różnych środków adaptacji do zmian klimatu.

Jednym z głównych wniosków raportu jest to, że przystosowanie się do zmian klimatu postępuje zbyt wolno, a środki są wdrażane na zbyt małą skalę, aby sprostać głównym wyzwaniom klimatycznym, przed którymi stoimy.

  • Pełna treść raportu w języku angielskim Przeczytaj

CSRD

14 marca 2022 Komisja Prawna przyjęła stanowisko w sprawie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) - 22 głosami za i jednym przeciw. Ustawa ma na celu zapewnienie, że przedsiębiorstwa będą bardziej odpowiedzialne za swój wpływ na ludzi i planetę, dając jednocześnie inwestorom i społeczeństwu dostęp do porównywalnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Rozmowy z państwami członkowskimi mogą rozpocząć się, gdy Parlament jako całość zatwierdzi swoje stanowisko w zakresie CSRD.

Zobacz szczegóły

Dowiedz się więcej o CSRD

Badanie Deloitte CxO Sustainability Report

Jak pokazują nasze badania, członkowie zarządów firm na całym świecie mają świadomość skutków zmian klimatu i konieczności podjęcia natychmiastowych działań. Z danych przedstawionych w raporcie „2022 CxO Sustainability Report”, 98 proc. ankietowanych zgadza się z poglądem, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, a 63 proc. twierdzi, że ich firmy bardzo się go boją. Mimo powszechnych obaw, niewiele przedsiębiorstw uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe w swoich strategiach rozwoju i kulturze korporacyjnej.

Dowiedz się więcej

Taksonomia społeczna

Europejska Platforma ds. zrównoważonego finansowania (EU Platform on Sustainable Finance), będąca ciałem doradczym Komisji Europejskiej, opublikowała raport dotyczący Taksonomii społecznej, który ma stanowić propozycję uzupełnienia obecnego zakresu legislacji. Intencją Platformy jest stworzenie systemu klasyfikacji działalności gospodarczych przyczyniających się w sposób istotny do realizacji celów społecznych, na wzór istniejącej taksonomii UE dot. celów klimatycznych i środowiskowych.

Dowiedz się więcej

Listki CSR Polityki

W sekcji dotyczącej „Listki CSR Polityki” powinno być: „Już po raz 11 redakcja tygodnika „Polityka” wspólnie z Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczynają nabór zgłoszeń do zestawienia „Listki CSR Polityki”. W tym roku przyznawane są nie tylko złote, srebrne i białe wyróżnienia, wzorem poprzednich lat, ale także zielony listek - dla tych firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań. Firmy mogą też zgłaszać dobre praktyki, czyli inicjatywy i projekty, które wywierają duży, pozytywny wpływ na otoczenie. Tegoroczny przegląd obejmuje praktyki firm działających w Polsce, związane z wkładem na rzecz ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu, zatem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDG 12 (odpowiedzialna konsumpcja) oraz SDG 13 (klimat), oraz jest przeglądem działań społecznych na rzecz Ukrainy.

Przeczytaj artykuł: Kluczowe wyzwania w podejściu do odpowiedzialnego biznesu

Zobacz szczegóły i zgłoś firmę

Poland & CEE Retail Summit

Zapraszamy do udziału w konferencji Poland & CEE Retail Summit, której Deloitte jest Partnerem. Nasi eksperci wezmą udział w kilku panelach dyskusyjnych, na które zapraszamy już dziś:

  • Zamknięte łańcuchy dostaw: więcej materiałów możliwych do przetworzenia i minimalizacja ilość odpadów. Julia Patorska Partner Associate Liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych Deloitte CE
  • Jakie będą nowe obowiązki dla firm w świetle dyrektywy UE „Corporate Sustainability Due Diligence”? Pod lupą przestrzeganie praw człowieka i ochrona środowiska w całym łańcuchu dostaw. Mariusz Kośla, Manager, Sustainability Consulting
  • Enhancing the ability to meet and respond to consumer's needs. Wiesław Kotecki Partner, Customer Strategy & Applied Design CE Leader Deloitte Digital
  • Jak się uporać z pojawiającymi się trendami konsumenckimi w świecie po COVID-19? Anita Bielańska Director, Strategy, Analytics and M&A, Consumer Industry Leader Deloitte
  • Personalizacja doświadczenia klienta, hiperpersonalizacja i spójna komunikacja na każdym etapie kontaktu. Natalia Załęcka CMO Advisory Leader, Head of Marketing Transformation Deloitte


Dowiedz się więcej

Zapraszamy na webinary

W najbliższych tygodniach zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kliku webinarach z serii „Klimat na zmiany w biznesie”.

Jakie będą nowe wymagania dla dostawców niemieckich firm? Pod lupą przestrzeganie praw człowieka i ochrona środowiska w całym łańcuchu dostaw.
Zobacz szczegóły 


Projekt systemu kaucyjnego w Polsce – ale po co i dla kogo?
Zobacz szczegóły 


Portfele kredytowe i inwestycyjne – w drodze do NetZero. Wyzwania dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, PE i CFO dużych firm
Zobacz szczegóły

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.