Rośnie presja konsumentów na działania z uwzględnieniem czynników ESG

Artykuł

Rośnie presja konsumentów na działania z uwzględnieniem czynników ESG

Sustainability Insights 3/2022

Jak wynika z raportu “Sustainable Actions Index: Consumers, Employees, Citizens – CE perspective. Growing concerns about Global Warming” opisującego wyniki badania postaw, zachowań i niepokojów związanych ze zmianami klimatu, tylko 7 proc. respondentów z obszaru Europy Środkowej nie wierzy, że do niepożądanych zmian klimatycznych przyczynia się działalność człowieka. Daje to nadzieję na poparcie działań mających na celu ochronę klimatu, takich jak zmiana nawyków konsumenckich i powszechniejszy wybór zrównoważonych produktów i usług.

Poczucie, że żyjemy w obliczu zagrożenia konsekwencjami zmian klimatu ma tendencję do kształtowania zrównoważonych zachowań w wielu obszarach naszego życia – osobistych wyborach, aktywności obywatelskiej i w miejscu pracy. Ci z nas, którzy mocno wierzą, że zmiany klimatu są sytuacją kryzysową, są również tymi, którzy najaktywniej pracują, aby rozwiązać ten problem we wszystkich aspektach swojego życia. Dodatkowo, nasze badania potwierdzają, że Ci z nas, którzy bardziej wierzą, że świat podejmie wystarczające kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, częściej zachowują się w sposób zrównoważony. Oznacza to, że optymizm – a nie tylko unikanie fatalizmu klimatycznego – jest często kluczową motywacją do podjęcia konkretnych działań w wielu obszarach. Sugeruje to również, że ludzie mogą zostać zachęceni do podjęcia aktywności, jeśli uwierzą, że ich udział w rozwiązywaniu wyzwań klimatycznych ma znaczenie. Dla liderów biznesu i decydentów jest to okazja do katalizowania szeroko zakrojonych zmian poprzez budowanie odpowiedniej narracji z podkreśleniem, że radzenie sobie ze zmianami klimatu jest w naszym zasięgu, że wiemy, co należy zrobić, i dysponujemy narzędziami, które pozwolą to zrobić. A także - działać, bo ludzie oczekują od biznesu konkretnego działania.

Już pojawienie się pandemii zwiększyło globalną świadomość problemów środowiskowych i spowodowało zwiększone zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań. Konsumenci w coraz większym stopniu uwzględniają zrównoważony rozwój w swoich decyzjach zakupowych online i offline. Zwracają uwagę na etyczne praktyki sprzedawców: czy produkty lub ich komponenty są pozyskiwane w sposób zrównoważony, a także czy mają przyjazne dla środowiska opakowanie. A także jakie decyzje biznesowe podejmują w obliczu dużych wyzwań społecznych. Marki, które nie spełniają podwyższonych oczekiwań konsumentów, szybko stracą na znaczeniu.

Wśród wielu sektorów, branża konsumencka znajduje się pod szczególną kontrolą coraz bardziej wnikliwej, nastawionej na odpowiedzialne działania biznesu opinii publicznej. Było to szczególnie widoczne w przypadku reakcji na działania marek w związku z inwazją Rosji w Ukrainie. Od początku konfliktu, mocno krytykowana była np. branża dóbr luksusowych. Mimo symbolicznych gestów solidarności, na reakcję luksusowych marek i wycofanie się z działalności w Rosji trzeba było czekać. Nie można wykluczyć, że część klientów z innych krajów europejskich, ze względu na tę spóźnioną reakcję, będzie bojkotować sprzedawców tych dóbr. Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że aktywizm marek nabiera znaczenia, a konsumenci oczekują konkretnych, szybkich i aktywnych działań. Oznacza to również, że zobowiązania firm w zakresie ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego są wystawiane na próbę oraz że firmy nie mogą poprzestać na deklaracjach w tym zakresie, ale muszą przekuć je w wymierne działania.

Ponadto w tym numerze newslettera:

Sustainable Actions Index

Raport „Sustainable Actions Index: Consumers, Employees, Citizens – CE perspective. Growing concerns about Global Warming” prezentuje odpowiedzi 4 tys. respondentów z Polski, Czech, Rumunii i Węgier, które uzupełniają światowe badanie przeprowadzone w ramach Global State of Consumer Tracker wśród 23 tys. respondentów z 23 krajów. W badaniu pytaliśmy o to jak postawy, zachowania i niepokoje związane ze środowiskiem i zmianami klimatu kształtują ich działania w trzech obszarach: osobistych wyborach, aktywności obywatelskiej i w miejscu pracy.

Przeczytaj raport regionalny

Przeczytaj raport globalny

Przeczytaj informację prasową
 

 

Global Powers of Luxury Goods

Raport „Global Powers of Luxury Goods” 2021 bada główne trendy oraz czynniki kształtujące krajobraz sektora mody i dóbr luksusowych. W najnowszej edycji znajdują się także informacje finansowe i ranking stu wiodących spółek z branży w oparciu o skonsolidowaną sprzedaż w 2019 r, analiza geograficzna wydajności krajów będących siedzibami spółek ujętych w rankingu, analiza wpływu pandemii na sprzedaż oraz przegląd poszczególnych modeli biznesowych, kluczowych graczy, partnerstw oraz istotnych zmian na rynku e-commerce artykułów luksusowych, analiza wydajności segmentów produktów, a także opis spółek należących do TOP 100 firm uwzględnionych w raporcie.

Przeczytaj raport i komentarze ekspertów

Przeczytaj informacje prasową

 

Poland & CEE Retail Summit

W dniach 6-7 kwietnia odbyła się konferencja Poland & CEE Retail Summit z udziałem przedstawicieli Deloitte jako Consultancy Partner wydarzenia. Wydarzenie było bogate w interesujące prelekcje oraz dyskusje panelowe, przeznaczone dla przedstawicieli producentów i sieci detalicznych operujących w obszarze FMCG. Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem prezentowane były przez Irenę Picholę, liderkę zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte podczas spotkania dla członków zarządów.

Zobacz prezentację

Zobacz relację z wydarzenia

Sustainable Finance Magazine

Zapraszamy do lektury drugiego numeru kwartalnika Deloitte poświęconego bieżącym tematom z zakresu zrównoważonego finansowania. Najnowsze wydanie zawiera między innymi:

  • artykuł o ujawnieniach ryzyk klimatycznych w ramach filaru III
  • najważniejsze informacje z organizacji takich jak ESMA czy ECB
  • case studies, m.in. banku Pekao SA i naszego wspólnego projektu obliczania emisji

Dowiedz się więcej

Nadchodzące webinary:

Wyzwania dla branży odzieżowej związane z czynnikami ESG. Moda (n)a ESG – chwilowy trend czy długoterminowa strategia?
Zobacz szczegóły i zarejestruj się


Rok od przedstawienia projektu dyrektywy CSRD. Co wydarzyło się w tym czasie oraz na co należy przygotować się w przyszłości?
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

 

Zobacz nasze archiwalne webinary

 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.