Transformacja biznesowa dzięki chmurze

Usługi

Transformacja biznesowa dzięki chmurze

Transformacja do chmury stała się mniej skomplikowana i wymaga mniejszych inwestycji niż jeszcze pięć lat temu. Jednocześnie tempo zmian w otoczeniu biznesowym wymusza przyspieszenie innowacji, szybszy czas dotarcia produktów i usług na rynek, czy ciągłą analizę zachowań klientów w czasie rzeczywistym. Na obecnym poziomie rozwoju rynku dostęp do zaawansowanych rozwiązań oferowanych w chmurze jest już na tyle przystępny cenowo, że mogą z nich korzystać coraz mniejsze organizacje.

Chmura może być także odpowiedzią na niepewność obserwowaną w ostatnim czasie w otoczeniu polityczno-gospodarczym – poczynając od środowiska dla pracy zdalnej aż po punkt wyjścia do budowania planów zachowania ciągłości biznesu i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów, aplikacji i danych (ang. Disaster Recovery). Obecny stopień skomplikowania procesów biznesowych czy produkcyjnych także przekłada się na potrzebę zastosowania rozwiązań chmurowych.

Coraz bardziej powszechnych jest zastosowanie rozwiązań chmurowych do budowania „cyfrowych bliźniaków” (ang. Digital Twins). Pozwala one zasymulować zmianę w realnym środowisku, zmniejszając ryzyko nowej inwestycji czy wprowadzania zmian do już istniejących produktów, bez dodatkowych nakładów, czasu i ryzyka związanych budowaniem fizycznych prototypów bądź uszkodzenia wyspecjalizowanego i kosztownego sprzętu, czy zatrzymania produkcji. Funkcjonujący w chmurze „cyfrowy bliźniak” pozwala odwzorować środowisko naturalne i sprawdzić w cyfrowym świecie efekt wprowadzanej zmiany w sposób tańszy i bardziej skuteczny niż było to możliwe przy tradycyjnej infrastrukturze. Tego typu symulacje i modele stosuje się przykładowo w energetyce odnawialnej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących farm wiatrowych, bądź też zasymulowania skomplikowanych instalacji produkcyjnych w celu wcześniejszego wykrywania potencjalnych awarii lub optymalizacji okien serwisowych i przestojów.

Patrząc na obecny stopień rozwoju rozwiązań chmurowych oraz rynku w Polsce, kluczowe pytanie brzmi jak najlepiej przenieść biznes - lub wybrane procesy - do chmury oraz w jaki sposób rozwiązać kwestie, które wciąż powstrzymują organizację przed migracją do chmury?

W Deloitte potrafimy przełożyć Twoje potrzeby biznesowe na wymagania względem usług dostawców chmurowych oraz zbudować odpowiednie rozwiązanie i je wdrożyć. Wiemy, jak prowadzić dialog z dostawcą chmury oraz pełnimy rolę partnera i mediatora w tym procesie. Doradzimy, jak skutecznie uniknąć dodatkowych wyzwań i rozwiązać te już istniejące. Skorzystaj z naszego doświadczenia z wcześniejszych projektów transformacji biznesowej, także realizowanych dla przedsiębiorstw działających w Twoim sektorze.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Wspólnie określimy, na jakim etapie drogi do chmury znajduje się Twoja organizacja, stworzymy jasną strategię dalszego rozwoju w chmurze oraz technologicznie przygotujemy Twój biznes do osiągnięcia stawianych celów. Poszczególne etapu naszej współpracy obejmą poniższe etapy:

Analiza poziomu gotowości – dowiesz się, co robią inne firmy z Twojej branży, aby przyspieszyć rozwój oraz wspólnie określimy, na jakim etapie podróży do chmury jest w danym momencie Twój biznes. Znajdziemy obszary, które wymagają poprawy i zaproponujemy, jak dzięki technologii uzyskać oczekiwany efekt biznesowy.

Opracowanie uzasadnienia biznesowego lub optymalizacja użytkowania chmury – określimy wpływ finansowy transformacji do chmury, w tym możliwe oszczędności kosztowe w zakresie infrastruktury, licencji, czy wynajmu nieruchomości, jak i zyski oraz szanse w postaci optymalizacji modelu biznesowego, skróceniu czasu go-to market czy zdolności do tworzenia innowacji. Uwzględnimy aspekty podatkowe oraz kwestie związane z monitorowaniem kosztów wykorzystania chmury w przyszłości. Jeśli business case jest już sprecyzowany, zidentyfikujemy sposoby optymalizacji kosztów wykorzystania chmury, przyczyniając się do zwiększenia ROI.

Przekształcenie modelu operacyjnego– naszym założeniem jest aby wyposażyć Twoje zespoły odpowiedzialne za rozwój konkretnych aplikacji w zautomatyzowane procesy uwzględniające DevOps i jasno określić podział odpowiedzialności pomiędzy nimi. Następnie wspólnie wdrożymy wybrany model działania w chmurze, pamiętając, że w ten sposób powstaje środowisko IT, w którym chmura i tradycyjne technologie przenikają się. W tym procesie możesz także liczyć na wsparcie w zakresie zarządzania zmianą ze strony naszego zespołu Human Capital dzięki czemu przyspieszysz adopcję chmury.

Plan wdrożenia i dostosowanie struktur ładu korporacyjnego i polityk bezpieczeństwa – określimy plan wdrożenia chmury z uwzględnieniem najlepszego modelu korzystania z chmury - publicznej, prywatnej, wielu chmur („multicloud”) czy hybrydowej – i dostawcy. Przedstawimy szczegółowy plan implementacji z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych i bezpieczeństwa. Nie bez powodu, Gartner już po raz szósty z rzędu uznaje naszą praktykę cyberbezpieczeństwa za numer 1 na świecie.

Krok po kroku przeprowadzimy firmę przez proces migracji architektury IT do chmury. W toku migracji zadbamy, aby powstała zmiana jakościowa, która zapewni nowe możliwości i stanie się źródłem przewagi nad konkurencją.
Wiemy z jakimi wyzwaniami się spotkasz i na podstawie wcześniejszych doświadczeń poprowadzimy Twój zespół przez:

 • migrację infrastruktury
 • migrację aplikacji
 • migrację danych
 • wdrożenie zarządzania kosztami i optymalizację wydatków

Nasi specjaliści w dziedzinie infrastruktury i inżynierii chmury będą wspierać Twój zespół w procesie sprawnej integracji nowych rozwiązań z bieżącą działalnością firmy. Od lat wykorzystujemy rozwiązania infrastrukturalne i sieciowe, umożliwiające łączenie, optymalizację i zarządzanie domenami prywatnymi, publicznymi i hybrydowymi, opartymi o technologie chmury, na najpopularniejszych platformach, takich jak AWS, Azure, GCP, Alibaba, VMware, Cisco i Arista. 

Zoptymalizujemy Twoje zasoby poprzez adekwatne połączenie procesów i technologii, w celu szybszego osiągania korzyści biznesowych przy optymalnych kosztach.

Nasze doświadczenia pozwalają na wprowadzenie Twojej organizacji IT (lub optymalizację) w świat metod zwinnych (Agile, DevOps):

 • pomożemy zbudować właściwe procesy w działach IT i biznesu wykorzystujące efekt synergii i współpracy różnych zespołów projektowych
 • wprowadzimy odpowiedni poziom automatyki do Twojej architektury i zespół, który pozwoli na sprawniejsze i bardziej optymalnie wykorzystanie usług chmurowych na potrzeby realizacji potrzeb biznesowych
 • zoptymalizujemy Twoje procesy wytwórcze w obrębie aplikacji w celu skrócenia czasu wdrożenia i lepszego wykorzystania usług chmurowych

Dlaczego my?

 • Rozumiemy język Twojej branży i specjalistów chmurowych – przyspieszymy transformację do chmury i pomożemy uniknąć wielu wyzwań, dzięki doświadczeniu z wcześniejszych projektów transformacyjnych
 • Potrafimy doradzić i wdrożyć rozwiązania chmurowe zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi, jak również zapewnić zgodność z wymaganiami regulacyjnymi (np. KNF, URE, UKE, PIU).
 • Łączenie naszych szerokich kompetencji pozwala na budowanie optymalnych rozwiązań biznesowych wymagających podejścia technicznego, jak i regulacyjnego, czy finansowego (np., zarządzanie finansami chmury, budowane właściwych modeli dla programów – Business Case), aż po doradzanie w zakresie podatków.
 • Skutecznie łączymy perspektywę Twojego biznesu, dostawcy aplikacji, chmury, co pozwala nam zbudować rozwiązanie end-to-end
 • Jesteśmy neutralni technologicznie i znamy systemy chmurowe, dzięki czemu doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu. Jednocześnie, jako partner głównych dostawców chmury potrafimy ocenić rozwiązania dostępne na rynku nie tylko pod względem łatwości implementacji, ale także interfejsów jakie muszą obsłużyć.
 • Potrafimy zrozumieć potrzeby biznesowe oraz pewne ograniczenia techniczne istniejące po stronie klienta i wybrać rozwiązanie uwzględniające istniejące uwarunkowania.
 • Przyspieszymy Twoją drogę do chmury dzięki odpowiednio dobieranej skali rozwiązania
 • Działamy ręka w rękę z zespołem pracującym po stronie klienta
 • Mamy dostęp do wiedzy i kompetencji z bardziej rozwiniętych rynków, dzięki czemu możemy zaoferować konkretne doświadczenie w Twojej branży w lokalnym języku

Kontakt:

Sławomir Lubak

Sławomir Lubak

Partner | Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii

Partner | Lider Cloud & Engineering Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii Sławomir posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze biznesu i technologii, zdobyte po... Więcej

Marcin Ziółkowski

Marcin Ziółkowski

Partner Associate, Dział Konsultingu, Deloitte

Marcin posiada ponad 25 lat doświadczenia w doradztwie w sektorze IT i telekomunikacyjnym. W Deloitte odpowiada za rozwój usług dla sektora TMT (Technologia, Media, Telekomunikacja) oraz rozwiązań chm... Więcej

Kontakt:

Piotr Jasiniewski

Piotr Jasiniewski

Senior Manager, Cloud Engineering

W ramach działu Cloud Engineering Piotr kieruje zespołem ekspertów specjalizujących się w realizacji złożonych projektów transformujących biznes klienta z wykorzystaniem chmury i usług cyfrowych. Od w... Więcej

Maciej Leśniewski

Maciej Leśniewski

Senior Manager Consulting

Maciej posiada ponad 20 lat doświadczenia w IT w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymania infrastruktury IT klasy 24/7 o znaczeniu krytycznym w różnych modelach operacyjnych (on-prem / hybrid / ... Więcej