tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2017

Buletinele noastre informative vă oferă noutăți cu privire la schimbările recente și cele în curs de aplicare în legislația românească.

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se modifică începând cu 1 mai

Modificările aduse procedurii, adoptate prin Ordinul 1232/2017, vizează în principal constituirea la nivelul ANAF a unei baze de date speciale în care sunt înscrise persoanele impozabile ce pot prezenta risc fiscal pentru rambursarea de TVA.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

„Mobilitatea salariaților români pe teritoriul UE/EEA” - Seminar Deloitte

"GDPR - Suntem pregătiți?” - Conferință organizată de Deloitte, Reff & Asociații și International Association of Privacy Professionals

Schema de sprijin prin certificate verzi: Modificări de impact pentru producători

Noile prevederi adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 24/2017, publicată săptămâna trecută, sunt în principiu favorabile producătorilor de energie regenerabilă pentru că introduc mijloace care asigură cererea pentru certificatele verzi până la expirarea schemei de sprijin în 2031.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

Procesul de imigrație în România. Provocări și oportunități - workshop

Deloitte în mass media

Obligații noi pentru angajatorii care trimit salariați în UE, un articol al specialiștilor Deloitte pentru Wallstreet.ro

Detașarea salariaților: Reglementări și obligații noi pentru angajatori

Angajatorii care detașează salariații în scopul desfășurării activității pe teritoriul Uniunii Europene, SEE, respectiv al Confederației Elvețiene în cadrul prestării transnaționale de servicii vor avea de îndeplinit obligații suplimentare odată cu intrarea în vigoare a Legii 16/2017 publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

Deloitte în mass media: “Impozitarea multinaționalelor, o problemă a României?” – Dan Bădin, Partener Deloitte România

O nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale: angajamentul unei societăți de asigurare

Garanția vamală poate fi constituită și prin intermediul unui garant societate de asigurări, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Vamal Unional. Astfel, operatorii economici pot apela la o nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale față de cele consacrate până în prezent: scrisoare de garanție bancară sau depozit în numerar.

O nouă facilitate pentru societățile certificate AEO - accesul la procedura de vămuire centralizată la nivel național

Societățile certificate AEO au posibilitatea să declare mărfurile centralizat, respectiv la un singur birou vamal, chiar dacă fizic le prezintă la un birou vamal diferit din țară.

Procedura va duce la optimizarea costurilor și la un mai bun control al vămuirii mărfurilor.

Impozit pe profit: Depunerea declarației anuale, cu termen limită 27 martie, va fi urmată de controale fiscale

Impozitul pe profit și TVA vor fi vizate, începând din luna aprilie, de o campanie de controale anunțată recent de ANAF. În acest context, le recomandăm companiilor să acorde o atenție sporită în raportarea datelor. În același timp, societățile care au devenit mari contribuabili în anul 2016 și, din acest motiv, nu au avut timpul necesar să pregătească dosarul prețurilor de transfer ar putea reprezenta o altă arie de interes pentru autoritățile fiscale.

Pre-insolvency & Insolvency Guide – Un ghid în sprijinul companiilor cu activități transfrontaliere

Informațiile complete și la timp despre legislația insolvenței aplicabilă în fiecare țară europeană pot facilita, în situații de criză, luarea rapidă a unor decizii esențiale pentru situația financiară a companiilor care au relații cu parteneri externi sau și-au extins activitatea în alte state. Din acest motiv, peste 50 de specialiști din rețeaua Deloitte Legal din 19 țări europene au analizat și sintetizat cadrul legislativ și procedurile de insolvență transfrontaliere în Pre-insolvency & Insolvency Guide pe care îl puteți consulta pe pagina Deloitte.

Evenimente Deloitte – Ce vă mai pregătim în martie

Taxarea profiturilor: România mai face un pas important în rEvoluția BEPS

România urmează să aplice, ținând cont de particularitățile de dezvoltare, planul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), după ce Guvernul a aprobat, pe 2 martie, un proiect de lege în acest sens.

Câștigul salarial mediu brut, în funcție de care se calculează plafonul pentru contribuții, va fi de 3.131 lei în 2017

Indicatorul este folosit la stabilirea bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (chirii, arendă), asocierea cu o persoană juridică, activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Impozit pe profit: A fost stabilit indicele prețurilor de consum pentru plățile anticipate

Indicele prețurilor de consum folosit pentru calculul plăților anticipate în contul impozitului pe profit a fost stabilit la 101,4% de Ministerul Finanțelor Publice.

Acordurile de liber schimb: Impactul schimbărilor la nivelul Uniunii Europene și la nivel global pentru companii

Schimbările recente, precum Brexit, creșterea populismului, alegerile din țările europene și renegocierea tratatelor de comerț de către noul președinte al Statelor Unite ale Americii, vor avea un impact major asupra lanțului mondial de aprovizionare, pe măsură ce piețele libere vor fi tot mai mult sub presiune.

În noul context, și competența exclusivă a Uniunii Europene de a negocia și încheia acorduri de liber-schimb a fost pusă sub semnul întrebării. Răspunsul va fi dat de Curtea Europeană de Justiției și, dacă aceasta va statua că trebuie ratificate de toate cele 28 de state membre, acordurile aflate în curs de negociere, cum sunt cele cu Ucraina și Canada, ar putea intra în vigoare cu întârziere.

Prin urmare, operatorii economici au nevoie de o abordare strategică prin care să identifice și să anticipeze atât beneficiile, cât și riscurile prevederilor Acordurilor de liber-schimb.

În acest scop, pentru a avea o perspectivă corectă și pentru a fi pregătite în cazul unor schimbări de amploare, companiile ar trebui să analizeze impactul Acordurilor de liber-schimb asupra întregului lor lanț de aprovizionare.

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență a înlocuit următoarele ordine, care s-au abrogat la data intrării în vigoare a acestuia: Ordinul nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență  și Ordinul nr. 250/2010 privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență.

Rambursarea drepturilor de import de către autoritățile vamale atrage după sine și plata de dobânzi, a stabilit Curtea Europeană de Justiție

Curtea Europeană de Justiție a statuat, printr-o decizie din 18 ianuarie 2017 (cauza C-365/15), că rambursarea drepturilor de import care au fost impuse printr-un act normativ lovit de nulitate și plătite în mod nejustificat de către un importator, atrage după sine obligația autorităților vamale de a plăti dobânzi de întârziere aferente acestor sume.

Actualizarea decontului de TVA 

Principalele schimbări vizează actualizarea cotei de TVA și introducerea unor rânduri noi privind regimul special pentru agricultori, precum și privind facturile emise în perioada în care contribuabilul a avut codul de TVA anulat.

Actualizarea declarației 390

Declarația include acum și un câmp special pentru livrările intracomunitare realizate de către agricultorii care aplică regimul special.

Ordin nou privind înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de anulare din oficiu a înregistrării

După eliminarea formularului 088, președintele ANAF a emis la 1 februarie un nou ordin privind procedura de înregistrare în scop de TVA, cât și procedura de anulare din oficiu a înregistrării.

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2017

Luni, 30 ianuarie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2017.

Obligații noi pentru producătorii și importatorii de echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură

Începând cu 1 ianuarie 2017, importatorii și producătorii din UE de echipamente de refrigerare, climatizare și pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi (gaze fluorurate) nu vor mai putea introduce pe piața unională astfel de echipamente decât dacă hidrofluorcarburile respective sunt contabilizate în sistemul de cote prevăzut în Regulamentul (UE) 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră („Regulamentul F-Gaz”).

Procedură nouă privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a anumitor categorii de persoane

În Monitorul Oficial nr. 65 din data de 26.01.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3697/727/2016 pentru aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și modelul și conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Reguli noi care guvernează activitatea dezvoltatorilor imobiliari precum și obligațiile de raportare ale acestora

La data de 30 septembrie 2016, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din data de 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a intrat în vigoare, reglementând, printre alte aspecte, activitatea și înregistrarea la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dezvoltatorilor imobiliari.

Procedura de înscriere în Registrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici autorizați să desfășoare operațiuni de valorificare a deșeurilor a fost adoptată

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, operatorii economici care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor au obligația de a se înscrie la Ministerul Economiei într-un registru dedicat acestora.

Adoptarea Ordinului nr. 1422/2016, care reglementează procedura de înscriere în Registrul operatorilor economici autorizați care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, contribuie la clarificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv al celui referitor la deșeurile de ambalaje.  

Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" este supus dezbaterii publice

În urma modificărilor legislative efectuate recent în domeniul taxelor și contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, pe 16 ianuarie 2017 Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", pe care are în vedere să îl adopte în scurt timp pentru a asigura corelarea cadrului legal aplicabil în materia contribuțiilor la Fondul pentru mediu.

Scurtă prezentare a instrucțiunilor emise de Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția Datelor, despre Responsabilii cu Protecția Datelor

În data de 13 decembrie 2016, Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția Datelor (“WP29”) a adoptat instrucțiunile referitoare la responsabilii cu protecția datelor.

Instrucțiunile au drept scop clarificarea prevederilor relevante din Regulamentul General privind Protecția Datelor, pentru a oferi ajutor persoanelor împuternicite de operatori și operatorilor, în vederea conformării cu legea, dar și pentru a asista în rolul lor Responsabilii cu Protecția Datelor. Instrucțiunile conțin, de asemenea, recomandări de bune practici formate pe baza experienței câștigate în anumite state membre.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit Legii nr. 2/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 36/ 12.01.2017.

Legea nr. 2/2017 aduce modificări titlurilor IV „Impozit pe venit” și V „Contribuții sociale obligatorii”.

Modificări asupra Ordinului privind încadrarea

în activitatea de creație de programe pentru calculator

Ordinul 2284/2016  privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 22 / 09.01.2017.

Formularul 088 a fost abrogat

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Bogdan-Nicolae Stan a abrogat formularul 088 (Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA).

Noua Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume datorate la Fondul pentru mediu a intrat în vigoare

În data de 29 decembrie 2016 o nouă Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor taxe datorate la Fondul pentru mediu („Noua Metodologie”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, intrând în vigoare în aceeași zi. Noua Metodologie a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1064/2016

Prorogarea termenelor de aplicare a unor impozite din domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale

Ordonanța de urgență nr. 99/2016 publicată in Monitorul Oficial nr. 1035/22.12.2016 modifică termenele de aplicare a impozitelor din domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale stabilite prin Ordonanțele nr. 5, 6 și 7/2013 emise de Guvernul României.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit Ordonanței de urgență nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 16/ 06.01.2017.

Ordonanța de urgență nr. 3/2017 aduce modificări titlurilor II „Impozit pe profit”, III „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, IV „Impozit pe venit” și V „Contribuții sociale obligatorii”.

Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

V-a fost de folos informația?