tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2017

Buletinele noastre informative vă oferă noutăți cu privire la schimbările recente și cele în curs de aplicare în legislația românească.

Plata defalcată a TVA – Modificările din forma finală a legii, trimise spre promulgare Președintelui

Legea privind aprobarea Ordonanței privind plata defalcată a TVA a fost aprobată de Camera Deputaților și trimisă spre promulgare Președintelui.

Cea mai importantă modificare vizează aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA doar de către firmele cu datorii privind TVA sau în insolvență.

Procedura pentru implementarea și administrarea grupului fiscal unic a fost modificată (prin Ordinul 3480 din 14 decembrie 2017)

Principalele modificări se referă la:

•      Organul fiscal competent pentru administrarea grupului;

•      Modificări aduse formularului de înregistrare/modificare a grupului fiscal unic.

Obligații de declarare la Fondul pentru Mediu -  verificări la sfârșit de an: echipamente electrice și electronice, baterii si acumulatori, ambalaje

Operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice (EEE), baterii și acumulatori portabili  („B/A”) datorează, începând cu 1 ianuarie 2017, o contribuție de 4 Ron/kg (EEE si B/A), respectiv 20 Ron/kg (echipamente de iluminat), pentru diferența dintre cantitățile de EEE-uri, B/A introduse pe piață și cantitățile constatate de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) ca introduse pe piață (până la 31 decembrie 2017).

Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale – proiect

Proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost publicat de Ministerul Finanțelor Publice pe 18 decembrie 2017: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=PAWhtsFC3uZsjkdDHLkbdSt_lB-QEdlLB4qUEAQp.slave2:server22?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

Ghidul Consiliului Concurenței privind conformarea cu regulile de concurență – Importanța și beneficiile implementării

Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență (Ghidul), publicat de către Consiliul Concurenței pe 8 decembrie 2017, cuprinde un set de bune practici pentru implementarea unui program efectiv de conformare cu regulile de concurență.

Ghidul se adresează tuturor întreprinderilor, atât corporații multinaționale, cât și IMM-uri, indiferent de domeniul de activitate în care acționează.

Salariul de bază minim brut pe țară, majorat de Guvern

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se va majora de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2018. Hotărârea de Guvern a fost adoptată și în contextul transferului contribuțiilor de asigurări sociale în sarcina angajatului.

Deloitte în mass-media

Impozitarea profiturilor: Cum se poziționează România și alte state UE față de noile reguli din directiva ATAD

Impozitarea profiturilor: Cum se poziționează România și alte state UE față de noile reguli din directiva ATAD – un articol de Elena Geageac, Senior Manager Deloitte, publicat de Hotnews.ro și Capital.ro

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/impozitarea-profiturilor-cum-se-pozitioneaza-romania-si-alte-state-UE-fata-de-noile-reguli-din-directiva-ATAD.html

Obligația angajatorilor de a iniția negocieri colective și alte modificări privind pensiile și indemnizațiile, aprobate de guvern

Principalele noutăți aprobate prin OUG 82/2017 vizează:

 • Majorarea valorii punctului de pensie
 • Majorarea nivelului indemnizației sociale pentru pensionari
 • Reducerea cotei de contribuție la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II)
 • Modificarea metodei de stabilire a cuantumului minim al indemnizației lunare pentru creșterea copiilor
 • Obligarea tuturor angajatorilor, inclusiv a celor care au încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de unitate, să inițieze negocieri colective pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 (privind transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajatului)

Ghidul de finanțare a Programului vizând transporturile de tip RO-LA

Ghidul de finanțare a Programului vizând transporturile de tip RO-LA (Programul) a fost aprobat prin Ordinul nr. 1378 al Viceprim-Ministrului și Ministrului Mediului care a intrat în vigoare în data de 9 noiembrie 2017.

Deloitte în mass media

Impactul transferului contribuțiilor sociale asupra salariilor. Calcule

Impactul transferului contribuțiilor sociale asupra salariilor. Calcule realizate de Radu Derscariu, Director Deloitte România

https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/calcule-exacte-dupa-schimbarea-codului-fiscal-valoarea-bruta-salariului-urcata-16-6-salariu-mediu-brut-3-131-lei-angajatul-piarda-suma-mana-programatorii-it-persoanele-handicap-vor-pierde-oricum-17381582

Modificări de impact ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 79/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 885/ 10.11.2017.

Actul normativ va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Principalele noutăți vizează:

 • Limitarea deductibilității dobânzii și altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic la calculul impozitului pe profit
 • Modificări ale condițiilor pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor
 • Reducerea impozitului pe venit la 10%
 • Modificarea cotelor de contribuții sociale obligatorii datorate de către angajat și angajator pentru veniturile salariale

Modificarea cotelor de contribuții sociale obligatorii și a plafoanelor de calcul în cazul persoanelor care desfășoară activități independente

Taxe vamale reduse cu 50% la importul de camere video de tip GoPro Hero și produse similare

Recent, Comisia Europeană a abrogat un Regulament care clasifica camerele video de tip GoPro Hero la un cod tarifar care prevedea o taxă vamală de 7% la importul în Uniunea Europeană. Ca urmare a reclasificării, taxa vamală aplicabilă a fost redusă cu 50%.

Deloitte în mass-media

Sondaj Deloitte despre percepția mediului de business românesc asupra evoluției fiscalității în 2017

http://www.zf.ro/companii/deloitte-neincrederea-mediului-de-afaceri-in-evolutia-fiscalitatii-s-a-accentuat-52-dintre-investitori-apreciaza-evolutia-sistemului-fiscal-in-2017-ca-fiind-negativa-16799626

Nomenclatura Combinată pentru anul 2018

Comisia Europeană a publicat ieri în Jurnalul Oficial Nomenclatura Combinată care urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2018. Prin urmare, începând cu această dată, va fi necesară utilizarea noilor coduri NC pentru operațiunile vamale, declarațiile Intrastat, precum și pentru operațiunile efectuate în baza unor autorizații vamale și fiscale eliberate pe baza codurilor NC 2017.

În data de 03.10.2017, Grupul de Lucru Art. 29[1], în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018  a adoptat următoarele ghiduri:

 • Orientări privind procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri în sensul Regulamentului 2016/679.
 • Orientări privind aplicarea și stabilirea amenzilor administrative în sensul Regulamentului 2016/679.
 • Orientări privind notificarea privind încălcarea securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului 2016/679.

[1] organism european stabilit în temeiul actualei directive în materia protecției datelor, având caracter consultativ și formulând opinii, recomandări și avize în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul UE

Proiectul Codului fiscal: Modificări de substanță la Impozitul pe profit și la Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Proiectul de Ordonanță de Urgență de modificare a Codului Fiscal, publicat pe 26 octombrie, prevede atât noi reguli, cât și modificarea unora dintre cele în vigoare. La capitolele Impozit pe profit și Impozit pe veniturile microîntreprinderilor, principalele noutăți vizează:

 • Limitarea deductibilității dobânzii și altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic
 • Impozitarea la ieșire
 • Regula generală anti-abuz
 • Reguli privind societățile străine controlate
 • Modificări ale condițiilor pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor

Evenimente Deloitte

Business Breakfasts: Prețuri de transfer - Evoluții și aspecte practice

Constanța, 09 noiembrie

Brașov, 09 noiembrie

Târgu Mureș, 09 noiembrie

Sibiu, 10 noiembrie

Pentru mai multe detalii și înregistrare, accesați linkurile de mai sus, aferente orașului ce prezintă interes.

Conferință: Conferința națională de management al riscului de securitate cibernetică

Bucureşti | Hotel Sheraton | Luni - 06 noiembrie 2017 | 09:00 – 16:00

Pentru mai multe detalii și înregistrare, click aici.

Noi reglementări naționale în domeniul accizelor

Recent, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice care prevede procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind deducerea TVA facturată de către contribuabili inactivi

Curtea de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) permite deducerea TVA suportată de persoanele impozabile la achizițiile realizate de la contribuabili inactivi. Hotărârea are caracter general și obligatoriu, iar efectele ei nu sunt limitate în timp. Decizia poate fi astfel aplicată și pentru operațiuni efectuate înainte de pronunțarea ei.

Mai mult, credem că hotărârea CJUE deschide dreptul de deducere a TVA și-n celelalte cazuri în care deducerea TVA era blocată din cauza faptului că furnizorul avea codul de TVA anulat.

România a primit aprobarea Consiliului UE pentru majorarea plafonului de scutire de TVA la 88.500 EUR (300.000 lei)

Consiliul UE a autorizat România să majoreze plafonul de scutire de TVA aplicabil întreprinderilor mici de la 65.000 EUR până la 88.500 EUR (300.000 lei). Măsura are caracter derogatoriu față de prevederile Directivei de TVA și este valabilă doar pentru o perioadă de trei ani (1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020).

Deloitte în mass-media

Reff & Asociații a obținut în premieră o decizie a instanței prin care Curtea de Apel București obligă autoritatea fiscală să acorde dobânzi de întârziere într-un caz de rambursare a TVA, începând cu ziua imediat următoare depunerii decontului de TVA și până la data rambursării efective de către stat a sumei în discuție. 

http://www.zf.ro/companii/avocatii-de-la-reff-asociatii-au-castigat-in-instanta-plata-de-catre-stat-a-unor-dobanzi-de-1-mil-euro-pentru-intarzierea-rambursarii-tva-16774571

Obligații noi pentru exportatori privind declararea originii mărfurilor

Noi reguli și norme privind declararea originii mărfurilor în schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și teritoriile terțe vor intra în vigoare. Printre acestea, cea mai importanta este obligația înregistrării exportatorilor în Registrul Exportatorilor Autorizați (REX). În cazuri specifice, obligația de înregistrare are termen limită data de 31 decembrie 2017.

Evenimente Deloitte

Răspunderea Administratorilor (expunere civilă și penală) și implicații de guvernanță corporativă

Prin deciziile sale, managementul unei companii este expus zilnic la riscul de răspundere civilă sau penală. Nefundamentarea riguroasă a unei operațiuni, precum și preluarea gestiunii de la managementul precedent și neidentificarea unor nereguli din trecut sunt doar două dintre exemplele efective care pot genera riscuri de răspundere.

Pentru mai multe detalii și înregistrare, click aici.

Noile realități în materia achizițiilor publice

Reprezentând aproximativ 17% din valoarea globală a PIB-ului Uniunii Europene, și totalizând 36% din Bugetul General Consolidat al României, piața achizițiilor publice reprezintă cu siguranță un subiect de mare importanță pentru operatorii economici activi la nivel național și european.

Pentru mai multe detalii și înregistrare, click aici.

Noi criterii de evaluare a riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA prin opțiune și a anulării codului de TVA Noi proceduri de înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune, dar și pentru anularea codului de TVA au fost implementate prin Ordinul nr. 2856/2017.

Actul normativ, aplicabil din octombrie 2017, conține și noile criterii pentru evaluarea riscului fiscal, criterii ce amintesc de formularul 088 pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice.

Deloitte în mass media

Analiză despre impactul schimbărilor legislative asupra colectării TVA, de Vlad Boeriu, Partener Deloitte

http://www.zf.ro/eveniment/esecul-experimentelor-in-zona-tva-confirmat-de-cifrele-comisiei-europene-daca-schimbarile-dese-de-legislatie-nu-cresc-colectarea-taxei-care-este-solutia-16756396

Noi reglementări naționale în domeniul vamal și al accizelor

Recent, au fost publicate o serie de completări și modificări ale legislației vamale și de accize. Printre cele mai importante enumerăm implementarea procedurii de autorizare a amânării plății taxelor la import și completarea Nomenclaturii codurilor de produse accizabile.

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

În data de 21.09.2017 a fost publicat proiectul de ordin al președintelui ANAF privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Detalii suplimentare cu privire la aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat în data de 21 Septembrie 2017 Ghidul Orientativ de Aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Clarificări și modificări la nivelul criteriilor și condițiilor pentru acordarea scutirii de impozit pe venit pentru persoanele cu activități de cercetare-dezvoltare și inovare

Procedura de acordare a facilității fiscale de scutire de impozit pe venit pentru persoanele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare a fost clarificată și modificată prin Ordinul nr. 2.326/2.855/2017.

Plata contribuțiilor de asigurări sociale la nivelul salariului minim pentru contractele cu timp parțial – procedură

Procedura de aplicare a prevederilor privind contribuțiile de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru salariații cu contracte de muncă cu timp parțial a fost aprobată prin Ordinul 2.343/2017 al ministrului finanțelor publice.

Evenimente Deloitte: Plata defalcata a TVA

Mecanismul de plată defalcată a TVA a fost adoptat oficial de către guvern. Acesta va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 și opțional de la 1 octombrie 2017. România va deveni primul stat UE care va aplica acest mecanism în mod generalizat și obligatoriu pentru toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Sancțiunile pentru neconformare sunt drastice.

Pentru mai multe detalii și înregistrare, accesați următoarele link-uri:

Timișoara, 26 septembrie | Cluj-Napoca, 27 septembrie

Codul de Procedură Fiscală: Impactul celor mai recente modificări pentru contribuabili

Multiple modificări au fost aduse Codului de Procedură Fiscală prin Ordonanța de Guvern nr. 30/2017. Cele mai importante noutăți se referă la:

 • Atragerea răspunderii solidare cu debitorul a terțelor persoane
 • Răspunderea persoanelor care desfășoară profesii liberale
 • Interacțiunea dintre autoritățile fiscale și contribuabili în cadrul procedurilor de administrare
 • Inspecția fiscală
 • Facilitățile fiscale, respectiv, posibilitatea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
 • Procedura de executare silită și remediile legale pentru suspendarea acestei proceduri
 • Măsurile asigurătorii
 • Procedura de soluționare a contestației fiscale
 • Colaborarea dintre autoritățile fiscale din cadrul UE

Evenimente Deloitte

Industrializarea TVA - seminar, 18 septembrie

Pe 18 septembrie, vom organiza seminarul Industrializarea TVA care va aborda elemente specifice TVA în sectorul Serviciilor financiar-bancare.

Mai multe detalii și formularul de înregistrare le găsiți aici.

GDPR - protecția și securitatea datelor – eveniment INCIR în parteneriat cu Reff & Asociații

Pe 09 octombrie, Institutul Național de Control Intern al României (INCIR) în parteneriat cu Reff & Asociații va organiza un forum profesional în cadrul căruia vor fi prezentate și dezbătute elementele de noutate și aspectele cheie ale regulamentului GDPR.

Pentru înregistrare, click aici.

Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de Ordonanța nr. 25/2017

O serie de modificări au fost aduse Codului fiscal, prin Ordonanța nr. 25/2017.

Noile prevederi cu impact semnificativ vizează:

 • Impunerea unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate pentru deductibilitatea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate
 • Eliminarea serviciilor medicale sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat din baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii
 • Majorarea accizelor pentru benzine și motorine

Evenimente Deloitte: Seminar interactiv - Plata defalcată a TVA

Sistemul de plată defalcată a TVA va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 și opțional de la 1 octombrie 2017, conform Ordonanței nr. 23/2017.

Mecanismul de plată defalcată a TVA a fost aprobat fără modificări substanțiale față de proiectul actualizat în data de 18 august 2018 (prezentat în buletinul nostru informativ din 21 august).

Deloitte va organiza joi, 7 septembrie 2017, un seminar interactiv pentru a dezbate aspectele practice ale aplicării noului mecanism. Pentru mai multe detalii și pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link: "Plata defalcată a TVA".

O nouă procedură de denaturare a alcoolului a intrat în vigoare începând cu 1 august 2017

Noua procedură de denaturare completă a alcoolului adoptată de către Comisia Europeană a devenit obligatorie în toate statele membre începând cu 1 august, înlocuind procedurile naționale de denaturare. Este de așteptat ca noua procedură comună să aibă costuri semnificativ reduse pentru industrie comparativ cu procedurile anterioare datorită scăderii cantităților de denaturanți care vor trebui folosiți.

Moment de cotitură în fiscalitate: Noi reguli mai stricte pentru companii. Sunteți pregătiți?

România impune reguli mai stricte pentru impozitarea companiilor ca urmare a adoptării treptate a măsurilor din Planul împotriva erodării bazei impozabile și a mutării artificiale a profiturilor în alt stat (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).

În acest context, ne propunem să aflăm cum credeți dvs. că vă vor afecta aceste schimbări prin intermediul unui scurt chestionar. Pa baza răspunsurilor dvs. agregate și anonimizate vom evalua și comunica percepția mediului de afaceri local asupra acestor schimbări.

Evenimente Deloitte

Webcast „Plata defalcată a TVA – Proiect de Ordonanță actualizat” | 24.08.2017

Deloitte în mass media

Cum ar putea fi identificați furnizorii care fraudează TVA pentru a nu periclita afacerile? O analiză de Raluca Bâldea, Senior Manager Deloitte România

Plata defalcată a TVA – Proiect de Ordonanță actualizat. Principalele noutăți

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a actualizat, pe 18 august, proiectul Ordonanței privind plata defalcată a TVA.

Prima variantă a proiectului a fost prezentată și explicată in buletinul nostru informativ din 8 august.

În continuare, vă prezentăm principalele modificări și opinia noastră referitoare la proiectul actualizat.

Evenimente Deloitte

Înscriere webcast: „Plata defalcată a TVA – Proiect de Ordonanță actualizat” | joi, 24 August 2017 | 11.00 – 12.00 | Webcast susținut în limba română

Codul Muncii: Modificări cu impact pentru angajatori

Modificările aduse Codului Muncii prin Ordonanța de urgență nr. 53/2017, publicată pe 7 august 2017, au ca scop combaterea muncii nedeclarate și vizează în principal:

 • Definirea conceptului de muncă nedeclarată
 • Regimul sancționator
 • Introducerea unor noi obligații pentru angajatori

Evenimente Deloitte

Webcast „Plata defalcată a TVA - Impactul pentru business” | 11 August 2017

Deloitte în mass-media

Propunerea de plată defalcată a TVA: Raluca Bâldea și Alexandru Comănescu, Seniori Manageri Deloitte România au discutat subiectul într-o întâlnire online cu cititorii Hotnews.

Plata defalcată a TVA - Impactul pentru business

Sistemul de plată defalcată a TVA (”split payment VAT”) ar urma să fie aplicat în România de la 1 octombrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanță a Guvernului („OG”), publicat de Ministerul de Finanțe pe 4 august 2017.

Companiile înregistrate în scopuri de TVA vor fi obligate să-și deschidă un cont bancar distinct („Contul de TVA”) pentru a încasa TVA de la clienți, respectiv pentru a plăti TVA facturată furnizorilor.

Evenimente Deloitte

Webcast „Plata defalcată a TVA - Impactul pentru business” | 11 August 2017, ora 11.00 | Webcast susținut în limba română

Deloitte în mass-media

Impactul măsurilor din Planul BEPS văzut de grupurile multinaționale la nivel global, un studiu comentat de Dan Bădin, Partener Coordonator Tax & Legal, Deloitte România.

Ștampila nu mai este obligatorie pentru documentele depuse la autoritățile vamale

Aplicarea ștampilelor pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente depuse la autoritățile vamale nu este obligatorie, precizează Direcția Generală a Vămilor anunță, pe site-ul propriu, www.customs.ro.

Sistemul electronic de decizii al Comisiei, aplicabil începând cu 2 octombrie 2017

Toate schimburile de informații cu privire la cereri și decizii între autoritățile vamale din Uniunea Europeană, precum și între operatorii economici și autoritățile vamale din Uniunea Europeană se vor efectua prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, începând cu 2 octombrie 2017.

Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de Legea 170 / 2017

O serie de modificări au fost aduse Codului fiscal prin legea 170/2017. Printre cele mai relevante noutăți se află:

·         Abonamentele de sănătate suportate de angajator cu valoarea maximă de 400 euro anual nu vor mai fi supuse impozitării pe venitul din salarii

·         Persoanele juridice care desfășoară activitățile aflate sub incidența impozitului specific datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 august, dacă realizează venituri anuale sub 500.000 de euro

·         Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, autoritățile vor analiza riscul fiscal, și nu intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activitate economică, ca până în prezent.

Deloitte în mass-media

Analiza evoluției cu costul contribuțiilor de asigurări sociale în România comparativ cu alte state europene de Raluca Bontaș, Partener Deloitte România și Monica Țariuc, Manager Deloitte România

Prețuri de transfer: OCDE a emis un ghid actualizat

O variantă actualizată a Ghidului OCDE - Linii directoare privind prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale a fost publicat pe 10 iulie 2017 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Versiunea anterioară a liniilor directoare a fost emisă în anul 2010.

 

Codul Fiscal românesc recomandă respectarea prevederilor Liniilor directoare privind prețurile de transfer ale OCDE.

 

Impactul pentru companiile din România

·         Accentul va fi pus pe substanța economică a fiecărei tranzacții intra-grup;

·         Va crește transparența prin raportări suplimentare privind activitățile societăților din grup, aceasta determinând o analiză de risc, din punct de vedere fiscal mai aprofundată cu privire la modul de alocare la nivel global a veniturilor, profiturilor și taxelor.

 

Evenimente Deloitte

Cea de-a patra directivă anti-spălare de bani va intra în vigoare la 26 iunie 2017 – business breakfast organizat la sediul Deloitte

Deloitte în mass-media

Un articol despre digitalizarea relației dintre bănci și clienți – Perspective juridice, de Lorena Butușină, Avocat Reff & Asociații

Condițiile de emitere al Identificatorului Unic la nivel European (EUID)

Ordinul Ministerului Justiției cu privire la aprobarea structurii EUID pentru profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului și modelul certificatului de înregistrare se află în proces de dezbateri publice și este preconizat că va fi aprobat și că va intra în vigoare începând cu data de 7 Iulie 2017.

Termenul până la care trebuie obținută autorizația de securitate la incendiu pentru construcțiile și amenajările care au fost puse în funcțiune fără o asemenea autorizație a fost prorogat până la 30 septembrie 2017

Președintele României a promulgat în data de 26 iunie 2017 Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Evenimente Deloitte

Summer Banking Academy – eveniment Deloitte și Reff & Asociații în parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR)

Deloitte în mass-media

România și-a anunțat intenția de a modifica tratatele fiscale: Impactul pentru companii

Comisia Europeană aduce rectificări si modificări Regulamentului (UE) 2447/2015 de punere în aplicare a Codului Vamal Unional

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 989/2017 prin intermediul căruia Comisia Europeană aduce rectificări și modificări Regulamentului 2447/2015 de implementare a Codului Vamal Unional.

Un nou Regulament privind recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente va intra în vigoare de la 29 iulie 2017.

Regulamentul din 18 mai 2017 privind recepția lucrărilor de construcții înlocuiește cu totul Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora din 14 iunie 1994. Regulamentul aduce unele modificări bine-venite în domeniul construcțiilor, precum și unele clarificări cu privire la aspecte reglementate anterior.

Termenul până la care societățile reglementate de Legea 31/1990 și alte persoane juridice trebuie să întocmească analiza de risc la securitate fizică se apropie de final

Până cel târziu la data de 1 iulie 2017, societățile reglementate de Legea 31/1990 și alte persoane juridice au obligația să întocmească analiza de risc la securitate fizică. Termenul a fost instituit prin Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Evenimente Deloitte

Summer Banking Academy – eveniment Deloitte și Reff & Asociații în parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR)

Deloitte în mass-media

Facilitățile fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare – analiză

Raportarea informațiilor fiscale – impactul asupra controalelor care vizează prețurile de transfer

Grupurile multinaționale au obligații noi de raportare pentru schimbul automat de informații fiscale

Orice societate – mamă finală sau orice altă entitate raportoare, rezidentă fiscal în România și parte a unui grup multinațional de companii cu un venit consolidat total mai mare sau egal cu 750 mil. EUR - are obligația de a depune un raport pentru fiecare țară în parte, pentru fiecare an de raportare care include informații privind valoarea veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale.

Obligațiile de raportare sunt prevăzute de o Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea Codului de Procedură Fiscală.

Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, reglementări prin norme

Anumite aspecte referitoare la detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României au fost reglementate prin norme (Hotărârea nr. 337/2017). Astfel, sunt enumerate cu titlul de exemplu elementele faptice pe care Inspecția Muncii le va avea în vedere ca să prevină situațiile nereale de detașare transnațională.

Evenimente Deloitte

Evenimentul „Redefining your NPL strategy, from underwriting to NPL transactions”, 21 iunie 2017

Deloitte în mass-media

Inactivitatea fiscala: Ce au intenționat autoritățile si la ce rezultate au ajuns. Demersurile în justiție din UE ar putea avea impact semnificativ pentru companii, o analiză de Vlad Boeriu, Partener Deloitte România

România devine membru asociat la Planul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor

România devine membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor începând cu data de 9 iunie 2017 când intră în vigoare Legea nr. 124/2017.

Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România vor fi modificate

România și alte 67 de state au semnat pe 7 iunie Convenția Multilaterală pentru implementarea măsurilor referitoare la tratatele fiscale în scopul prevenirii BEPS - Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI). România are încheiate 91 de convenții de evitare a dublei impuneri care urmează să sufere modificări ca urmare a implementării măsurilor MLI.

Evenimente Deloitte

TVA în practică”, seminar, 14-15 iunie 2017

Pentru mai multe detalii și înscrieri, clic aici https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/TVA-in-practica-Cluj.html

Evenimentul „Redefining your NPL strategy, from underwriting to NPL transactions”, 21 iunie 2017

Deloitte în mass-media

Un articol despre profilul de risc al contribuabilului vizat de control fiscal privind prețurile de transfer.

Companiile vor putea comunica, din iunie, cu autoritățilefiscale prin serviciul electronic Spațiul Privat Virtual

Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică vor putea comunica, începând cu 1 iunie, cu autoritățile fiscale prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV), potrivit unui ordin MFP.

Totodată, lista cu documentele ce pot fi comunicate prin intermediul SPV va fi extinsă, putând fi transmise inclusiv declarații fiscale.

Evenimente Deloitte

„TVA în practică”, seminar, 14 - 15 iunie 2017

Deloitte în mass-media

Modificări ale legislației privind parteneriatele public-private și concesiunile: În ce măsură vin în sprijinul investitorilor - analiză de Georgiana Singurel, Avocat Partener Reff și Asociații și Alexandru Lascu, Managing Associate Reff și Asociații

Noua metodologie anti-dumping și anti-subvenție

Noua metodologie anti-dumping, anti-subvenție, dispoziții tranzitorii aplicabile măsurilor de apărare comercială deja existente și anchetelor în curs, precum si situația actuală a negocierilor acordurilor comerciale cu Japonia, Mexic și Mercosur au fost discutate pe 11 mai 2017 într-o întâlnire a Consiliului de Afaceri Externe al Europei.

Evenimente Deloitte

„Debt & Restructuring C/SEE Forum”, 24 mai 2017

„TVA în practică”, 14-15 iunie 2017

Deloitte în mass-media

Legea privind diminuarea risipei alimentare: Impactul asupra producătorilor și retailerilor.

Inventarul celor mai relevante modificări ale normelor de aplicare a Codului Fiscal

O serie de modificări, completări și clarificări ale normelor de aplicare a Codului fiscal referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și TVA au fost recent publicate în Monitorul Oficial.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în mai

„TVA în practică”, 16-17 mai 2017

„Debt & Restructuring C/SEE Forum”, 24 mai 2017

Deloitte în mass-media

Studiu comparativ privind procedurile de înregistrare în scopuri de TVA în România și alte state membre UE

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se modifică începând cu 1 mai

Modificările aduse procedurii, adoptate prin Ordinul 1232/2017, vizează în principal constituirea la nivelul ANAF a unei baze de date speciale în care sunt înscrise persoanele impozabile ce pot prezenta risc fiscal pentru rambursarea de TVA.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

„Mobilitatea salariaților români pe teritoriul UE/EEA” - Seminar Deloitte

"GDPR - Suntem pregătiți?” - Conferință organizată de Deloitte, Reff & Asociații și International Association of Privacy Professionals

Schema de sprijin prin certificate verzi: Modificări de impact pentru producători

Noile prevederi adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 24/2017, publicată săptămâna trecută, sunt în principiu favorabile producătorilor de energie regenerabilă pentru că introduc mijloace care asigură cererea pentru certificatele verzi până la expirarea schemei de sprijin în 2031.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

Procesul de imigrație în România. Provocări și oportunități - workshop

Deloitte în mass media

Obligații noi pentru angajatorii care trimit salariați în UE, un articol al specialiștilor Deloitte pentru Wallstreet.ro

Detașarea salariaților: Reglementări și obligații noi pentru angajatori

Angajatorii care detașează salariații în scopul desfășurării activității pe teritoriul Uniunii Europene, SEE, respectiv al Confederației Elvețiene în cadrul prestării transnaționale de servicii vor avea de îndeplinit obligații suplimentare odată cu intrarea în vigoare a Legii 16/2017 publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Evenimente Deloitte: Ce pregătim în aprilie

Deloitte în mass media: “Impozitarea multinaționalelor, o problemă a României?” – Dan Bădin, Partener Deloitte România

O nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale: angajamentul unei societăți de asigurare

Garanția vamală poate fi constituită și prin intermediul unui garant societate de asigurări, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Vamal Unional. Astfel, operatorii economici pot apela la o nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale față de cele consacrate până în prezent: scrisoare de garanție bancară sau depozit în numerar.

O nouă facilitate pentru societățile certificate AEO - accesul la procedura de vămuire centralizată la nivel național

Societățile certificate AEO au posibilitatea să declare mărfurile centralizat, respectiv la un singur birou vamal, chiar dacă fizic le prezintă la un birou vamal diferit din țară.

Procedura va duce la optimizarea costurilor și la un mai bun control al vămuirii mărfurilor.

Impozit pe profit: Depunerea declarației anuale, cu termen limită 27 martie, va fi urmată de controale fiscale

Impozitul pe profit și TVA vor fi vizate, începând din luna aprilie, de o campanie de controale anunțată recent de ANAF. În acest context, le recomandăm companiilor să acorde o atenție sporită în raportarea datelor. În același timp, societățile care au devenit mari contribuabili în anul 2016 și, din acest motiv, nu au avut timpul necesar să pregătească dosarul prețurilor de transfer ar putea reprezenta o altă arie de interes pentru autoritățile fiscale.

Pre-insolvency & Insolvency Guide – Un ghid în sprijinul companiilor cu activități transfrontaliere

Informațiile complete și la timp despre legislația insolvenței aplicabilă în fiecare țară europeană pot facilita, în situații de criză, luarea rapidă a unor decizii esențiale pentru situația financiară a companiilor care au relații cu parteneri externi sau și-au extins activitatea în alte state. Din acest motiv, peste 50 de specialiști din rețeaua Deloitte Legal din 19 țări europene au analizat și sintetizat cadrul legislativ și procedurile de insolvență transfrontaliere în Pre-insolvency & Insolvency Guide pe care îl puteți consulta pe pagina Deloitte.

Evenimente Deloitte – Ce vă mai pregătim în martie

Taxarea profiturilor: România mai face un pas important în rEvoluția BEPS

România urmează să aplice, ținând cont de particularitățile de dezvoltare, planul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), după ce Guvernul a aprobat, pe 2 martie, un proiect de lege în acest sens.

Câștigul salarial mediu brut, în funcție de care se calculează plafonul pentru contribuții, va fi de 3.131 lei în 2017

Indicatorul este folosit la stabilirea bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (chirii, arendă), asocierea cu o persoană juridică, activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Impozit pe profit: A fost stabilit indicele prețurilor de consum pentru plățile anticipate

Indicele prețurilor de consum folosit pentru calculul plăților anticipate în contul impozitului pe profit a fost stabilit la 101,4% de Ministerul Finanțelor Publice.

Acordurile de liber schimb: Impactul schimbărilor la nivelul Uniunii Europene și la nivel global pentru companii

Schimbările recente, precum Brexit, creșterea populismului, alegerile din țările europene și renegocierea tratatelor de comerț de către noul președinte al Statelor Unite ale Americii, vor avea un impact major asupra lanțului mondial de aprovizionare, pe măsură ce piețele libere vor fi tot mai mult sub presiune.

În noul context, și competența exclusivă a Uniunii Europene de a negocia și încheia acorduri de liber-schimb a fost pusă sub semnul întrebării. Răspunsul va fi dat de Curtea Europeană de Justiției și, dacă aceasta va statua că trebuie ratificate de toate cele 28 de state membre, acordurile aflate în curs de negociere, cum sunt cele cu Ucraina și Canada, ar putea intra în vigoare cu întârziere.

Prin urmare, operatorii economici au nevoie de o abordare strategică prin care să identifice și să anticipeze atât beneficiile, cât și riscurile prevederilor Acordurilor de liber-schimb.

În acest scop, pentru a avea o perspectivă corectă și pentru a fi pregătite în cazul unor schimbări de amploare, companiile ar trebui să analizeze impactul Acordurilor de liber-schimb asupra întregului lor lanț de aprovizionare.

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență a înlocuit următoarele ordine, care s-au abrogat la data intrării în vigoare a acestuia: Ordinul nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență  și Ordinul nr. 250/2010 privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență.

Rambursarea drepturilor de import de către autoritățile vamale atrage după sine și plata de dobânzi, a stabilit Curtea Europeană de Justiție

Curtea Europeană de Justiție a statuat, printr-o decizie din 18 ianuarie 2017 (cauza C-365/15), că rambursarea drepturilor de import care au fost impuse printr-un act normativ lovit de nulitate și plătite în mod nejustificat de către un importator, atrage după sine obligația autorităților vamale de a plăti dobânzi de întârziere aferente acestor sume.

Actualizarea decontului de TVA 

Principalele schimbări vizează actualizarea cotei de TVA și introducerea unor rânduri noi privind regimul special pentru agricultori, precum și privind facturile emise în perioada în care contribuabilul a avut codul de TVA anulat.

Actualizarea declarației 390

Declarația include acum și un câmp special pentru livrările intracomunitare realizate de către agricultorii care aplică regimul special.

Ordin nou privind înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de anulare din oficiu a înregistrării

După eliminarea formularului 088, președintele ANAF a emis la 1 februarie un nou ordin privind procedura de înregistrare în scop de TVA, cât și procedura de anulare din oficiu a înregistrării.

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2017

Luni, 30 ianuarie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2017.

Obligații noi pentru producătorii și importatorii de echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură

Începând cu 1 ianuarie 2017, importatorii și producătorii din UE de echipamente de refrigerare, climatizare și pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi (gaze fluorurate) nu vor mai putea introduce pe piața unională astfel de echipamente decât dacă hidrofluorcarburile respective sunt contabilizate în sistemul de cote prevăzut în Regulamentul (UE) 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră („Regulamentul F-Gaz”).

Procedură nouă privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a anumitor categorii de persoane

În Monitorul Oficial nr. 65 din data de 26.01.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3697/727/2016 pentru aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și modelul și conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Reguli noi care guvernează activitatea dezvoltatorilor imobiliari precum și obligațiile de raportare ale acestora

La data de 30 septembrie 2016, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din data de 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a intrat în vigoare, reglementând, printre alte aspecte, activitatea și înregistrarea la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dezvoltatorilor imobiliari.

Procedura de înscriere în Registrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici autorizați să desfășoare operațiuni de valorificare a deșeurilor a fost adoptată

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, operatorii economici care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor au obligația de a se înscrie la Ministerul Economiei într-un registru dedicat acestora.

Adoptarea Ordinului nr. 1422/2016, care reglementează procedura de înscriere în Registrul operatorilor economici autorizați care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, contribuie la clarificarea și îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv al celui referitor la deșeurile de ambalaje.  

Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" este supus dezbaterii publice

În urma modificărilor legislative efectuate recent în domeniul taxelor și contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, pe 16 ianuarie 2017 Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", pe care are în vedere să îl adopte în scurt timp pentru a asigura corelarea cadrului legal aplicabil în materia contribuțiilor la Fondul pentru mediu.

Scurtă prezentare a instrucțiunilor emise de Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția Datelor, despre Responsabilii cu Protecția Datelor

În data de 13 decembrie 2016, Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția Datelor (“WP29”) a adoptat instrucțiunile referitoare la responsabilii cu protecția datelor.

Instrucțiunile au drept scop clarificarea prevederilor relevante din Regulamentul General privind Protecția Datelor, pentru a oferi ajutor persoanelor împuternicite de operatori și operatorilor, în vederea conformării cu legea, dar și pentru a asista în rolul lor Responsabilii cu Protecția Datelor. Instrucțiunile conțin, de asemenea, recomandări de bune practici formate pe baza experienței câștigate în anumite state membre.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit Legii nr. 2/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 36/ 12.01.2017.

Legea nr. 2/2017 aduce modificări titlurilor IV „Impozit pe venit” și V „Contribuții sociale obligatorii”.

Modificări asupra Ordinului privind încadrarea

în activitatea de creație de programe pentru calculator

Ordinul 2284/2016  privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 22 / 09.01.2017.

Formularul 088 a fost abrogat

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Bogdan-Nicolae Stan a abrogat formularul 088 (Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA).

Noua Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume datorate la Fondul pentru mediu a intrat în vigoare

În data de 29 decembrie 2016 o nouă Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor taxe datorate la Fondul pentru mediu („Noua Metodologie”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, intrând în vigoare în aceeași zi. Noua Metodologie a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1064/2016

Prorogarea termenelor de aplicare a unor impozite din domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale

Ordonanța de urgență nr. 99/2016 publicată in Monitorul Oficial nr. 1035/22.12.2016 modifică termenele de aplicare a impozitelor din domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale stabilite prin Ordonanțele nr. 5, 6 și 7/2013 emise de Guvernul României.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit Ordonanței de urgență nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 16/ 06.01.2017.

Ordonanța de urgență nr. 3/2017 aduce modificări titlurilor II „Impozit pe profit”, III „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, IV „Impozit pe venit” și V „Contribuții sociale obligatorii”.

Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

V-a fost de folos informația?