tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2016

Buletinele noastre informative vă oferă noutăți cu privire la schimbările recente și cele în curs de aplicare în legislația românească.

Noutăți privind declararea ambalajelor pentru care s-a transferat responsabilitatea

Încă din luna iunie a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016, obligația operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru ambalaje, de a plăti pentru diferența dintre obiectivele anuale și cantitățile efectiv valorificate pentru care au preluat responsabilitatea.

Pentru a implementa și în practică aceasta prevedere, în luna ianuarie va fi publicat ordinul conținând noul model de declarație la Fondul pentru Mediu prin care agenții economici vor putea introduce cantitatea de deșeuri de ambalaje  pentru care au transferat responsabilitatea, reducând astfel suma de plată.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost amânată pentru 1 august 2017

Potrivit unui comunicat de presă publicat în 16 decembrie, în ședința din 15 Decembrie 2016, Guvernul a aprobat printr-o ordonanța de urgență prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice pentru data de 1 august 2017.

Proiecte de ordin privind contribuabilii mari și mijlocii

În data de 13 decembrie 2016, pe website-ul ANAF au fost publicate două proiecte de ordin ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

15 februarie 2017 – data limită pentru înregistrarea operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice sau tutun prelucrat

Valabilitatea atestatelor de comercializare existente pentru comercializarea produselor energetice, băuturilor alcoolice și/sau tutunului prelucrat a fost prelungită până la data de 15 februarie 2017.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit Ordonanței de urgența nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 977/ 06.12.2016.

Modificări ale Codului de Procedură Fiscală

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost modificată și completată potrivit Ordonanței de urgență nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016.

Subvenții acordate de stat în vederea stimulării ocupării forței de muncă 

Începând cu data de 3 decembrie 2016, atât angajații, cât și angajatorii beneficiază de noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, reglementate prin O.U.G. nr. 60/2016.

Teze prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural

Tezele prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural reprezintă direcția generală și de stabilire a principiilor viitoarei legislații care va codifica reglementările referitoare la protecția patrimoniului național.

Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților a fost modificată

Pe 28 noiembrie 2016, Hotărârea de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în Monitorul Oficial.

Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

Legea nr. 223/2016 privind parteneriatul public privat a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial nr. 954 din 25 noiembrie 2016, în forma în care a fost trimisă spre promulgare.  

Modificările importante aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Principalele amendamente aduse prin Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții privesc emiterea autorizațiilor de construire, respectiv conținutul și procedura de emitere a certificatului de urbanism, abrogarea avizelor primarilor de sector, emiterea autorizațiilor de construire. 

Limitări cu privire la marketingul înlocuitorilor laptelui matern (și a altor produse similare) 

Începând cu data de 11 mai 2017, atât distribuitorii cât și producătorii înlocuitorilor laptelui matern (și a altor produse similare) pot să desfășoare activități de marketing cu privire la aceste produse în condiții strict reglementate.

Noua Lege privind parteneriatul public-privat

Legea nr. 457/2016 privind parteneriatul public privat (PPP) a fost trimisă spre promulgare în data de 14 noiembrie 2016. 

Depunerea declarației vamale înainte de prezentarea mărfurilor în vamă – o nouă simplificare

Direcția Generală a Vămilor anunță că în aplicația RCDPS au fost implementate coduri de procedură care permit depunerea declarației vamale înainte de prezentarea mărfurilor în vamă. Această simplificare va permite importatorilor reducerea timpului petrecut în vederea obținerii liberului de vamă pentru mărfuri.

Proiect de lege privind aprobare Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

În data de 14.11.2016 a fost trimisă la Președintele României pentru promulgare proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 (”PL O.G. 10/2016”) pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 (”Legea”) privind protejarea monumentelor istorice.

Proiect de lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În data de 07.11.2016 a fost trimisă pentru raport comisiilor permanente ale Camerei Deputaților proiectul de lege pentru completarea art. 456 referitor la scutiri de impozit/taxe pentru clădiri din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Noi reglementări privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare

În data de 14 noiembrie 2016 a fost trimisă către Președintele României pentru promulgare propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile aduce o serie de modificări legislației în vigoare.

Ratificarea de către România a Tratatului de evitare a dublei impuneri încheiat cu Hong Kong

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că persoana fizică ce a prestat munca pentru și sub autoritatea unei alte părți fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă poate formula o acțiune în constatarea raportului de muncă, precum și a efectelor acestuia

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instanței supreme în data de 7 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a decis că persoana fizică ce a prestat munca pentru și sub autoritatea unei alte părți poate formula o acțiune în constatarea raportului de muncă, precum și a efectelor acestuia, inclusiv ulterior încetării raportului de muncă.

Comisia Europeană a adoptat o nouă procedură comună pentru denaturarea alcoolului, aplicabilă de la 1 august 2017 

Noua procedură de denaturare completă a alcoolului adoptată de către Comisia Europeană devine obligatorie în toate statele membre și va înlocui procedurile naționale de denaturare.

Nomenclatura combinată în vigoare din 2017

Comisia Europeană a publicat recent Nomenclatura Combinată („NC”) în vigoare din 1 ianuarie 2017. Ca atare, începând cu 1 ianuarie 2017 va trebui să utilizați noile coduri NC pentru operațiunile vamale, operațiunile cu produse accizabile, declarațiile Intrastat precum și pentru operațiunile efectuate în baza unor autorizații vamale și fiscale eliberate în baza codurilor NC 2016.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (i.e. „OCDE”) emite îndrumări privind procesul de evaluare al Acțiunii 14 

În data de 20 octombrie 2016, G20/OCDE precum și alte țări din „Cadrul General” privind proiectul referitor la Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor (i.e. „BEPS”) au publicat documente-cheie referitoare la procesul de evaluare și monitorizare a Procedurii Amiabile în cadrul Acțiunii 14 a Planului de Acțiune BEPS.

Proiect de Lege privind aprobarea aderării României ca membru asociat la Proiectul BEPS

Parlamentul României propune adoptarea legii referitoare la aderarea României ca membru asociat la Proiectul BEPS inițiat de OCDE.

Noua Metodologie privind modul de calcul al prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Guvernul României a aprobat o nouă Metodologie privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România. 

Noua reglementare abrogă Normele privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 75/2009. Principalele modificări aduse includ introducerea unei proceduri anuale de corecție a prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală (Rx).

Noul mecanism de prevenire a conflictului de interese

Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, va intra în vigoare de la 20 iunie 2017.

Noua propunere de Directivă a Consiliului privind o bază impozabilă comună intenționează să "atribuie venitul în locul în care este creată valoarea” 

Propunerea de Directivă privind o bază impozabilă comună, a fost lansată pe 25 octombrie. 

Obiectivele sale sunt de a atenua distorsiunile care rezultă din interacțiunea actuală a 28 de regimuri fiscale domestice și crearea unor condiții favorabile pentru realizarea investițiilor transfrontaliere în cadrul pieței unice, investiții care s-ar realiza mai eficient la nivelul Uniunii Europene prin aplicarea unui set unic obligatoriu de reguli.

A fost adoptată Legea 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

În baza acestei legi, persoanele care nu sunt pensionari pot plăti contribuția de asigurări sociale aferentă unei anumite perioade ȋn care nu au avut calitatea de asigurat ȋn sistemul public de pensii sau ȋntr-un sistem de asigurări sociale neintegrat sistemului public.

Decizia de concediere pe alte motive decât cele disciplinare va putea fi comunicată în mod valabil salariatului prin email, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instanței supreme în data de 24 octombrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a hotărât că decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul muncii se poate comunica prin poștă electronică.

A fost adoptată legea privind impozitarea activităților din domeniul HoReCa

Conform Legii nr.170/2016, contribuabilii care desfășoară activități în industria HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) vor aplica reguli specifice de calcul, declarare și plată în ceea ce privește impozitul pe profit.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 și se va aplica contribuabililor care îndeplinesc condițiile privind activitatea specifică la data de 31 decembrie a anului anterior.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor a fost modificată

Săptămâna trecută a fost modificată legea privind regimul deșeurilor. Principala modificare se referă la introducerea principiului “Plătește pentru cât arunci”, care are scopul de a stimula colectarea separată a deșeurilor și de a contribui la atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare la nivel de țară.

 

Taxe vamale reduse privind importurile de produse IT în China

Comitetul de tarifare a Consiliului de Stat și Administrația Generală a Vămilor a anunțat că Republica Populară Chineză va reduce taxele vamale la import pentru produsele IT prevăzute în Acordul privind tehnologia informației (ATI).

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice poate intra în vigoare la 31 octombrie 2016

Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege potrivit căruia Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice va intra în vigoare la data de 31 octombrie 2016 în urma promulgării proiectului de lege de către președintele țării. Termenul a fost devansat de la data anunțată anterior, 31 decembrie 2016, deși în prezent nu există cadrul administrativ și juridic imperios necesar în vederea implementării unei asemenea legi.

Decizia de concediere poate fi revocată până la momentul comunicării acesteia către salariat

Prin Decizia nr. 18/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a decis că angajatorul poate revoca decizia de concediere numai până la momentul comunicării sale salariatului.

Primirea la muncă a unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat constituie contravenție, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție

Prin Decizia nr. 20/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a decis că dispozițiile art. 260 alin.(1) lit. e) din Codul muncii, potrivit cărora reprezintă contravenție „primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin.(1)” se aplică și în ipoteza în care salariații sunt primiți la muncă în baza unui contract individual de muncă suspendat.

Camera Deputaților a aprobat în data de 20 septembrie 2016 Legea privind impozitul specific unor activități

Legea privind impozitul specific unor activități (activități de tip hotelier, restaurant, bar), cunoscută și sub denumirea de „Legea HoReCa”, a fost adoptată în formă finală de Camera Deputaților în data de 20 septembrie, urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Prin derogare de la prevederile Titlului II din Codul Fiscal, referitor la impozitul pe profit, „Legea HoReCa”, introduce un nou tip de impozit specific anumitor activități.

Proiect de lege prin care se intenționează acordarea către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unor puteri de sancționare similare cu cele ale Consiliului Concurenței

În prezent se află în dezbatere la Senat un proiect de lege privind modificarea statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”). Printre alte modificări substanțiale, proiectul de lege conferă ANPC prerogative de sancționare similare cu cele ale Consiliului Concurenței, și în anumite aspecte mult agravate. Dacă proiectul de lege se va adopta, ANPC va putea aplica amenzi operatorilor economici cuprinse între 0,5% și 10% din cifra de afaceri a acestora. Dacă întreprinderea sancționată face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru determinarea cifrei sale de afaceri, se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situațiilor financiare consolidate. Dacă aplicarea unei sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri în materia concurenței este justificată de efectul negativ asupra pieței pe care înțelegerile/comportamentele anticoncurențiale le au, aplicarea unui mecanism de sancționare similar în materia legislației privind protecția consumatorului apare ca fiind disproporționată.

Noi condiții sanitar veterinare de derulare a importurilor, exporturilor, tranzitului și comerțului intraunional  de produse alimentare de origine nonanimală

După aproape 6 ani de la ultima modificare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor a publicat pe pagina sa de internet un proiect legislativ ce modifică și completează normele prin care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală.

Cea mai importantă modificare constă în extinderea listei produselor de origine nonanimală ce se supun formalităților de control sanitar-veterinar la frontieră în cazul importurilor realizate pe teritoriul României.

Proiect de ordin privind implementarea noilor contribuții la Fondul pentru Mediu

Ca urmare a faptului că acum 2 luni au fost introduse noi contribuții la Fondul pentru Mediu (pentru echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili), acestea necesitau o metodologie de implementare. În acest sens, a fost publicat proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al acestor contribuții și taxe datorate la Fondul pentru mediu.

Normele de aplicare privind exceptarea de la impozitare pentru încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică

În data de 16 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică care reglementează normele de aplicare a prevederilor art. 60, pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Noi reglementări în legătură cu procedura de autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă începând cu 1 septembrie 2016

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016 aprobă Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, iar începând cu data de 1 septembrie 2016 vechile reglementări, respectiv Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă și Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu au fost abrogate.

Implementarea Standardului comun de raportare (CRS)

În data de 24 august 2016, Ministerul Finanțelor Publice a publicat Ordinul privind implementarea si procedura de aplicare a CRS.

Noul act legislativ prevede acțiunile/procedurile de aplicat pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite de Codul de procedură fiscală (art. 62, alin. 2), cu scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale.

Noi reglementări privind categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu

În data de 16 august 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu. Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării și înlocuiește vechile prevederi stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006. 

Modificarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de TVA, respectiv anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA începând cu 17 august 2016

Ordin nr. 2.393/2016

Noutăți privind regimul bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori

În scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu ale bateriilor și acumulatorilor și ale activităților aferente tuturor operatorilor economici implicați în ciclul de viață al acestora, s-au stabilit cerințe noi privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor și a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori.

Înregistrarea operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice sau tutun prelucrat

Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze în sistem angro, cu sau fără depozitare, produse energetice sau băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat sau care intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice vor trebui să se înregistreze în acest sens. 

De asemenea, operatorii economici care dețin astfel de atestate au la dispoziție 90 de zile să depună o nouă cerere de înregistrare.

Modificări semnificative aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Amendamentele principale aduse de Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții se referă în primul rând la reglementarea legală a perioadei minime de garanție referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor în funcție de categoria de importanță, precum și la majorarea termenului de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. 

În plus, se instituie obligația de certificare pentru operatorii economici ce desfășoară activitate în construcții (i.e. proiectare, execuție și consultanță), sunt extinse obligațiile în sarcina investitorilor, a proprietarilor și a utilizatorilor construcțiilor, iar plafoanele sancțiunilor contravenționale sunt dublate. Mai mult, în baza noilor modificări, sunt introduse fapte noi care constituie contravenție.

Modificarea termenului de depunere al declarației 394 (privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de TVA) începând cu declarația aferentă lunii iulie 2016

Ordin nr. 2.328/2016

Proiect de Ordin al Ministerului Finanțelor Publice - Clarificări în legătură cu implementarea FATCA și CRS

La data de 18 iulie, Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de Ordin cu privire la obligațiile de raportare în temeiul legislației internaționale ratificată de România. Mai exact, Ordinul prezintă clarificări, norme de implementare și norme privind Standardul Comun de Raportare “CRS” (în engleză – “Common Reporting Standard”) și Acordul pentru Îmbunătățirea Conformării Fiscale Internaționale pentru „FATCA” (în engleză “Foreign Account Tax Compliance Act”).

OCDE publică ghidul pentru implementarea raportărilor Country-by-Country

Deloitte a lansat instrumentul CDX

În contextul publicării către OCDE a ghidului pentru implementarea raportărilor Country-by-Country (CbC) și a aderării României la Forumul de implementare BEPS, Deloitte a dezvoltat un nou instrument menit să ajute companiile în vizualizarea potențialului impact al cerințelor de raportare Country-by-Country.

OCDE a lansat proiectul de dezbatere publică privind liniile directoare revizuite cu privire la metoda împărțirii profiturilor

Pe 4 iulie, OCDE a lansat un proiect de dezbatere privind liniile directoare cu privire la metoda împărțirii profiturilor. Proiectul nu reflectă, în acest stadiu, o poziție comună a guvernelor implicate, dar este proiectat să ofere propuneri substanțiale pentru a fi revizuite și comentate în mod public.

Noile norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare la determinarea profitului impozabil

Noile norme au fost aprobate prin Ordinul comun nr. 1056/4435/2016. Modificările aduc atât o serie de clarificări cât și unele elemente de noutate așteptate de mediul de afaceri.

Noutăți privind gestionarea ambalajelor, a echipamentelor electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili

Ca urmare a blocajului de pe piață și a imposibilității atingerii obiectivelor de reciclare/valorificare stabilite de către Uniunea Europeană, au fost modificate prevederile privind taxele la Fondul pentru Mediu. Cea mai importantă modificare constă în introducerea unei taxe pentru operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili.

Consiliul OCDE a aprobat modificările Liniilor Directoare privind Prețurile de Transfer stabilite în rapoartele BEPS aferente anului 2015

OCDE a menționat în comunicatul de presă faptul că „modificările oferă o viziune mai clară și o certitudine juridică cu privire la poziția modificărilor aduse de către BEPS Liniilor Directoare privind Prețurile de Transfer”, modificări care au fost aprobate de Consiliu la data de 1 octombrie 2015, de către Miniștrii de Finanțe ai G20 în data de 8 octombrie 2015 și de către liderii G20 în perioada 15-16 noiembrie 2015.

Acordul de principiu privind aderarea României ca asociat la Forumul de implementare BEPS, inițiat de OCDE

În data de 24 mai 2016, Ministerul Finanțelor Publice a emis un memorandum cu privire la acordul de principiu privind aderarea României ca asociat la Forumul de implementare BEPS, inițiat de OCDE.

Directiva Consiliului European în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Vineri, 6 iunie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului din data de 25 mai 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la Directiva împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale

Directiva, care va fi adoptată formal în cadrul unei reuniuni ulterioare a Consiliului European, va stabili regulile de combatere a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale ce afectează în mod curent buna funcționare a pieței interne.

Noua legislație în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și servicii a fost publicată în Monitorul Oficial

În data de 23 mai 2016, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 390, 391, 392, 393 noul pachet legislativ în materia achizițiilor publice, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii, care înlocuiește Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. 

Noua legislație implementează în dreptul național Directivele UE în materia achizițiilor publice și concesiunilor, respectiv Directivele 2014/23/EU, 2014/24/EU și 2014/25/EU, și va intra în vigoare la data de 26 mai 2016.

Prelungirea termenului de raportare a informațiilor FATCA

Termenul de raportare de către instituțiile financiare a informațiilor prevăzute de Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale și pentru implementarea FATCA, a fost prelungit până la data de 31 august 2016.

Angajatorul nu va mai avea dreptul de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile a salariatului

În data de 05.05.2016, Curtea Constituțională a decis că prevederile art. 52 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii („Codul muncii”), care reglementează dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare sunt neconstituționale.

Noul regulament comunitar privind protecția datelor personale a fost aprobat

În data de 14 aprilie 2016, Parlamentul European a aprobat noul regulament în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Regulamentul înlocuiește actuala directivă privind protecția datelor, i.e. Directiva 95/46/EC privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și oferă un nivel uniform de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene, fiind direct aplicabil în toate statele membre ale acesteia. 

Ordinul ANAF nr. 1.105 din 29 martie 2016 pentru modificarea declarației 394 cu privire la operațiunile efectuate pe teritoriul național

În data de 1 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial modificările aduse declarației privind tranzacțiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri TVA (declarația informativă 394).

Decizie cu privire la schimbul automat de informații adoptată de Senatul României

Luni, 21 martie, Senatul României a adoptat Hotărârea privind propunerea de Directivă a Consiliului European de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

OCDE a elaborat suportul electronic prin care să fie realizat schimbul automat de informații între jurisdicții ca parte a raportării Country-by-Country (CbC)

În cursul săptămânii trecute, OCDE a emis, ca parte a Acțiunii 13 din cadrul pachetului final BEPS lansat anul trecut, schema CbC XML pe baza căreia poate fi efectuat schimbul automat de informații între jurisdicții prin intermediul rapoartelor Country-by-Country.

Modificări ale Codului Fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 8/2016, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 225/25.03.2016. Modificările aduse vizează “Titlul IX - Impozite și taxe locale” din Codul Fiscal.

Convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

Noile convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale încheiate de România și Italia, Norvegia, Bulgaria, respectiv Emiratele Arabe Unite au fost publicate în Monitoarele Oficiale nr. 217/24.03.2016, nr. 218/24.03.2016, nr. 220/24.03.2016, respectiv nr. 225/25.03.2016.

Principalele modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal au fost publicate în Monitorul Oficial

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost modificate și completate prin Hotărârea nr. 159/2016, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 208/21.03.2016. Cele mai importante modificări vizează aspecte privind TVA, accize, impozite și taxe locale.

Normele privind accesul la aplicațiile EMCS-RO au fost simplificate

Recent, au intrat în vigoare noile norme privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile.

Au fost publicate normele tranzitorii ale Noului Cod Vamal al Uniunii în ceea ce privește sistemele electronice

Măsurile tranzitorii ale Noului Cod Vamal al Uniunii, ce va intra în vigoare începând cu 1 mai 2016, prevăd ca mijloacele actuale de schimb și de stocare a datelor să fie utilizate până cel târziu la 31 decembrie 2020, în cazul în care sistemele electronice necesare nu sunt încă operaționale.

Procedura privind autorizarea spațiilor pentru depozitare temporară și a celor utilizate în zonele libere

Prin Codul Vamal Unional ce urmează să intre în vigoare la 1 mai 2016, s-a introdus obligația ca mărfurile necomunitare să fie depozitate temporar în vederea atribuirii unei destinații vamale numai în spațiile autorizate în acest sens.

Hotărâre privind stabilirea contingentului autorizațiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2016

Publicată în Monitorul Oficial nr. 158 / 1.03.2016

1 martie 2016 – termen limită pentru depunerea notificării pentru aplicarea de excepții/scutiri de la plata accizelor

Procedura de notificare în cazul aplicării exceptării/scutirii de la plata accizelor aferente produselor energetice a fost modificată prin noile Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal. În cazul în care pană la data de 1 martie nu depuneți notificarea conform noii proceduri veți datora accize pentru produsele respective.

Clarificări privind deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv și tratamentul lipsurilor constatate

Cazul C-64/15 – “BP Europa S împotriva Hauptzollamt Hamburg-Stadt” aduce clarificări privind diferitele interpretări ale noțiunii de deplasare a produselor accizabile în regim suspensiv, mai precis tratamentul lipsurilor și momentul exact al încheierii unei astfel de deplasări.

Măsuri restrictive privind deținerea și eliberarea în consum de alcool etilic și produse intermediare în vrac

Eliberarea în consum în vrac și deținerea în vrac de alcool etilic și produse intermediare în afara unui regim suspensiv de accize este interzisă și poate fi sancționată cu confiscarea produselor și suspendarea activității de producție.

Modificări legislative semnificative în domeniul prețurilor de transfer

ANAF a publicat Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer. 

Prin acest Ordin sunt aduse modificări substanțiale în ceea ce privește legislația aplicabilă în domeniul prețurilor de transfer. 

Principala modificare legislativă constă în introducerea obligativității anuale de pregătire a dosarului prețurilor de transfer pentru marii contribuabili care desfășoară      tranzacții intra-grup ce depășesc anumite praguri de semnificație. Termenul de întocmire este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit. Aceste prevederi se aplică pentru tranzacțiile intra-grup efectuate începând cu anul 2016.

Noul Cod Vamal Unional – Primul set de măsuri tranzitorii

Recent, pe pagina de internet a Direcției Generale a Vămilor au fost publicate primele măsuri tranzitorii ce reglementează trecerea la noua legislație vamală ce va intra în vigoare la data de 1 mai 2016. Cea mai importantă măsură constă în posibilitatea solicitării (până la data de 1 aprilie 2016) prelungirii autorizațiilor vamale ce au perioadă de valabilitate limitată.

Modificările aduse Legii dialogului social îngreunează situația angajatorilor

Cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2011privind dialogul social se referă la (i) modul de stabilire a sectoarelor de activitate; (ii) reținerea cotizației sindicale de către angajator; (iii) asocierea organizațiilor sindicale, respectiv a patronilor și a organizațiilor patronale; (iv) reprezentarea părților la negocierea contractelor colective de muncă.

Modificări cu privire la Legea concurenței

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 Legea Concurenței a suferit modificări semnificative prin introducerea unor concepte juridice noi (de exemplu “avertizorul de concurență”), prin reconsiderarea instituției recunoașterii de către întreprinderi în timpul investigațiilor derulate de către Consiliul Concurenței și prin clarificarea naturii juridice a deciziilor Consiliul Concurenței și momentul de la care acestea pot fi puse în executare silită de către autoritate.

Măsuri tranzitorii privind scrisorile de garanție bancară în ceea ce privește acoperirea plății accizelor – termen limită 31 martie 2016

Până la data de 31 martie 2016, operatorii economici care au depus la autoritățile fiscale scrisori de garanție bancară emise de societăți bancare care nu au sucursale în România, vor trebui să redepună scrisori de garanție emise de societăți bancare înregistrate în UE și autorizate să-și desfășoare activitatea în România.

Schimbări în regimul de notificare al prelucrărilor de date cu caracter personal

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (″ANSPDCP″) nr. 200/2015 (″Decizia″) din data de 28.12.2015 aduce o schimbare semnificativă în legătură cu obligația de a notifica autorității prelucrările de date cu caracter personal, în sensul că aceasta va deveni excepția în cazurile expres prevăzute de lege.

Este legitimă accesarea comunicărilor angajaților? Curtea Europeană spune „da, doar în cazuri excepționale”

În data de 12 ianuarie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat decizia sa în cazul Bărbulescu c. România și a stabilit că, deși viața privată trebuie respectată la locul de muncă, angajatorii pot fi îndreptățiți să monitorizeze corespondența privată a angajaților, dar doar în anumite circumstanțe specifice.

Publicarea în Monitorul Oficial a normelor metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal

Vă informăm că în data de 13 ianuarie 2016 au fost emise normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Veți găsi în documentul atașat cele mai importante aspecte identificate în Hotărâre.  

Ordinul ANAF nr. 3769/2015 pentru aprobarea declarației 394 cu privire la operațiunile efectuate pe teritoriul național

Pe 7 ianuarie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul privind aprobarea noului formular pentru declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național (declarația informativă 394).

Modificări aduse Noului Cod Fiscal

Legea 358/2015 privind aprobarea OUG 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015. Aceasta aduce o serie de modificări suplimentare față de varianta inițială a ordonanței publicată în 3 noiembrie 2015.  

Modificări aduse procedurii de emitere SFIA și APA

Ordinul președintelui ANAF pentru aprobarea și completarea procedurii privind emiterea soluției fiscale anticipate (“SFIA”), precum și conținutul cererii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 964 / 24 decembrie 2015. 

Ordinul președintelui ANAF pentru aprobarea și completarea procedurii privind emiterea și modificarea acordului de preț în avans (“APA”), precum și conținutul cererii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 972 / 29 decembrie 2015.

ANAF a publicat procedura de stabilire a penalității de nedeclarare

Procedura ce reglementează penalitatea de nedeclarare impusă prin noul Cod de Procedură Fiscală a fost publicată.

ANAF publică noi reguli pentru administrarea contribuabililor mari și mijlocii

Au fost publicate noile ordine privind activitatea de administrare a marilor contribuabili și a contribuabililor mijlocii.

Norme și ordine aprobate

În perioada 22 - 31 decembrie 2015 au fost aprobate mai multe ordine și norme ale Băncii Naționale a României (”BNR”), Agenției Naționale de Administrare Fiscală  (”ANAF”) și Autorității de Supraveghere Financiară (”ASF”).

Regulamentul delegat și Regulamentul de punere în aplicare al Codului Vamal al Uniunii au fost publicate

Pe data de 29 decembrie 2015 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul delegat și Regulamentul de punere în aplicare al Codului Vamal al Uniunii, ce va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2016.

V-a fost de folos informația?