Услуге

Пореске услуге

Deloitte клијентима нуди широк спектар потпуно интегрисаних пореских услуга. Да бисмо вашој компанији помогли да остварује изузетне резултате на глобалном плану, примењујемо приступ који обједињује сазнања и иновације из више дисциплина са познавањем пословања и одговарајућих привредних грана.

Пореске обавезе из пословања


Deloitte нуди темељно познавање пореских система и законских захтева, као и широко искуство из праксе широм света. Практични порески савети, уз наш конзистентни оквир за усаглашавање са пореским прописима, пружају сигурност да ће се у свим јурисдикцијама доследно примењивати исти приступ. Клијентима помажемо да поједноставе пореско управљање и надзор, док истовремено доносе стратешке одлуке на основу релевантних информација – уз све погодности сарадње са глобалним пружаоцем услуга.

Прочитајте више о услугама Deloitte-a у области пореских обавеза из пословања.

Трансферне цене


Мултинационалне организације послују у окружењу сложенијем него икада. Услед све већег обима и разноврсности међукомпанијских трансакција и прописа о трансферним ценама, уз све интензивнији рад надлежних органа широм света на спровођењу прописа, трансферне цене су у глобалним компанијама постале једно од најважнијих питања у управљању ризицима. Мрежа Deloitte-а за питања трансферних цена има за циљ да помогне компанијама да управљају ризицима тако што ће практична решења за трансферне цене ускладити са њиховим целокупним пословањем и циљевима, помоћи у изради стратешке документације којом се поткрепљује њихова пракса у погледу трансферних цена и ефикасно решавати спорове. Deloitte с правом има репутацију компаније која нуди квалитет и остварује резултате.

Прочитајте више о услугама у области трансферних цена

Услуге компанијама у приватном власништву


Компаније у приватном власништву суочавају се са низом изазова који утичу не само на успех пословних подухвата, већ и на професионалне и личне циљеве власника. Који год да је крајњи циљ – иницијална јавна понуда, освајање нових тржишта, наслеђивање члана породице или продаја – интегрисани порески савети су од суштинског значаја. Deloitte помаже компанијама у приватном власништву, њиховим власницима, као и појединцима са великом имовином невезаном за предузеће које воде, да разумеју, планирају и остваре делотворне пословне и пореске стратегије – да прилагоде курс кад је потребно, како би адекватно одговорили на потенцијалне пореске последице нових прописа и променљиве тржишне услове.

Прочитајте више о услугама компанијама у приватном власништву

Индиректни порези


Глобална мрежа Deloitte-ових стручњака за индиректно опорезивање, царине и глобалну трговину пружа саветодавне услуге заједно са низом ефикасних могућности коришћења екстерних услуга и заједничке набавке услуга, уз примену иновативних технолошких решења.

Прочитајте више о услугама у области индиректног опорезивања

Саветовање у вези са пореским управљањем


У све захтевнијем глобалном окружењу, управљање пореским обавезама и планирање за случај пореских проблема постају све сложенији. Са својим искуством у саветовању, технологији и пружању екстерних услуга, Deloitte помаже предузећима да превазиђу изазове пословања у више пореских јурисдикција, укључујући усклађеност са пореским прописима, извештавање и управљање ризицима везаним за директне и индиректне порезе. Својим клијентима помажемо да разумеју и трансформишу своје процесе, технологију и моделе располагања ресурсима, а где је то могуће нудимо и капацитете за коришћење екстерних услуга на глобалном нивоу. То пореским секторима помаже да остваре кључне циљеве у погледу квалитета и контроле, али да при томе трошкови и начин на који то раде истовремено стварају вредност њиховој организацији.

Прочитајте више о услугама у вези са пореским управљањем.

Услуге за глобалне послодавце


Како компаније расту и достижу глобалне размере, питања запошљавања се усложњавају. Међу најозбиљнијим изазовима са којима се данас суочавају предузећа јесте поштовање бројних пореских и радних прописа. Deloitte нуди заокружене стратегије за израду планова и програма који могу да помогну у трансформацији глобалних програма запошљавања уз што ниже порезе и трошкове.

Прочитајте више о услугама за глобалне послодавце.

Спајања и припајања – пореске услуге


Све статусне промене – спајања, припајања, joint venture, инвестиције у капитал, или отуђења – подразумевају сложена питања која захтевају пуну пажњу искусних стручњака. Када су у те послове укључене компаније које послују глобално, јавља се још више питања које треба узети у обзир. Deloitte може да пружи помоћ и савете компанијама како би успешно превазишле мноштво пореских, рачуноводствених, правних, регулаторних, културолошких и радноправних питања која се јављају у међународним трансакцијама, чиме помаже у управљању ризицима везаним за законитост рада, а можда и у остваривању веће користи од трансакције.


Прочитајте више о спајањима и припајањима – пореским услугама

Међународно опорезивање


Стручњаци Deloitte-а за међународно опорезивање нуде широк спектар саветодавних услуга и услуга усклађивања са пореским прописима које помажу мултинационалним компанијама да своје пореске стратегије ускладе са својим пословањем.

Више о услугама из области Међународног опорезивања

Екстерне услуге пословних процеса


Данас се предузећа суочавају са окружењем које се убрзано мења, од регулаторних промена, преко усвајања напреднијих приступа и рада пореских органа, до брзог технолошког напретка. Пошто се оперативни модели, организациони приоритети и корпоративне културе разликују од предузећа до предузећа, право решење за једно предузеће не мора одговарати неком другом. Deloitte-ове екстерне услуге пословних процеса могу да помогну компанијама да нађу свој јединствени приступ тако што ће проценити оперативну делотворност, препознати прилике да унапреде стратешка сазнања и оперативну ефикасност и осмислити постепени пут ка унапређењу помоћу алтернативних модела располагања ресурсима. Наш приступ помаже предузећима да унапреде управљање, надзор и контролу над својим рачуноводственим и пореским процесима и процесима везаним за људске ресурсе помоћу флексибилне комбинације интерних и екстерних ресурса.

Прочитајте више о екстерним yслугама пословних процеса.