Doprava, cestovný ruch a služby | Deloitte Slovensko

Riešenia

Doprava, cestovný ruch a služby

Zrkadlom zdravej ekonomiky je cestovný ruch a služby v ňom. Rastúca kúpna sila Slovákov a zvyšujúci sa príliv turizmu sú príčinou prečo je po prvý raz na Slovensku prioritou poskytovať kvalitné služby.

Špecialisti Deloitte v oblasti dopravy, cestovného ruchu a služieb poskytujú komplexné a integrované riešenia v sektore. Poskytujeme globálny pohľad na odvetvie, ktoré čerpá z našich skúseností so širokým spektrom služieb. Tím spoločnosti Deloitte je uznávaným vedúcim poradcom v tomto sektore, ktorý spolupracuje s majiteľmi, prevádzkovateľmi, veriteľmi a investormi pri tvorbe stratégie a pri raste. Je súčasťou odvetvia globálnej organizácie Deloitte Travel, Hospitality and Leisure (THL), ktorá poskytuje finančné poradenstvo, konzultácie, daňové a uisťovacie. Spoločnosť Deloitte je v popredí poskytovania riešení, ktoré maximalizujú hodnotu pre našich klientov a zabezpečujú konkurenčnú výhodu v rýchlo sa meniacom, konkurenčnom a často nestabilnom trhu.

Pracujeme po celom svete na komplexných, hlavných programoch a projektoch pre niektorých z najväčších klientov tohto odvetvia. Náš špecializovaný tím ponúka širokú škálu integrovaných liniek služieb od auditu a daňového poradenstva až po špecializovanú poradenskú, strategickú, finančnú, technologickú a operačnú pomoc. Spájame hlboké znalosti z odvetvia so základnými konzultačnými metódami a technikami. Poskytuje prehľad a pochopenie výziev dnešného prostredia a neustále sa meniaceho sektoru.

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac