Poznatky

Znižovanie emisií CO2 v cestnej nákladnej doprave: Zaradenie rýchlosti

Znižovanie emisií CO2 sa stalo globálnou nevyhnutnosťou a prioritou pre štáty, spoločnosti a spoločnosť ako takú. Táto správa je druhou časťou série venovanej znižovaniu emisií CO2 v sektoroch, kde bude tento proces náročnejší. V tejto správe prinášajú spoločnosti Deloitte a Shell pohľad na znižovanie emisií CO2 v cestnej nákladnej doprave. Správa obsahuje prehľad o súčasnom stave odvetvia, pomenúva prekážky, ktoré treba prekonať na zníženie emisií CO2, a navrhuje súbor riešení a plán na urýchlenie pokroku.

Cestná nákladná doprava: Kde sme dnes?

Cestná nákladná doprava: Kde sme dnes?

Cestná nákladná doprava má zásadný význam pre globálnu ekonomiku ako najflexibilnejší spôsob dopravy a primárny mechanizmus na prepravu tovaru do našich obchodov a domovov. V súčasnosti produkuje približne 9 % globálnych emisií CO2, z ktorých väčšina pochádza zo stredných a ťažkých nákladných vozidiel, na ktoré sa zameriavame v tejto správe.

Na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody bude musieť toto odvetvie dosiahnuť zníženie tvorby emisií o viac ako 80 % za menej ako 30 rokov. Úroveň tvorby emisií v tomto odvetví by mala do roku 2030 navyše klesnúť približne o 30 %. V prípade pokračovania v súčasnom trende nedôjde k splneniu parížskych cieľov. Je to výzva, ale aj príležitosť pre inovatívne firmy, aby nanovo definovali energetický mix, získali trhový podiel a predstavili nové produkty a obchodné modely.

Zistenia správy

Prostredníctvom rozhovorov s viac ako 150 vedúcimi pracovníkmi a odborníkmi v 22 krajinách v globálnom odvetví cestnej nákladnej dopravy sme identifikovali zvládnuteľné zložky na riešenie tejto výzvy. Najdôležitejšie zistenia prieskumu:

  • Sektor čelí viacerým prekážkam znižovania emisií CO2, najmä nedostatočným regulačným stimulom, chýbajúcej infraštruktúre a obmedzenému dopytu zo strany odosielateľov.
  • Znižovanie emisií CO2 v cestnej nákladnej doprave sa blíži k zlomovému bodu v dôsledku rastúcich regulačných a trhových tlakov a bude sa vyvíjať rýchlejšie, ako mnohí očakávajú.
  • Aby toto odvetvie dospelo k realizovateľným technológiám s nízkymi a nulovými emisiami, musí si osvojiť prístup založený na pracovných cykloch.
  • Vďaka spolupráci na katalógu 22 riešení bude môcť sektor znižovať emisie a urýchliť prechod na nákladné vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.
  • Odvetvie definovalo plán znižovania emisií CO2, ktorý mu koncom tohto desaťročia umožní začať s nasadzovaním nákladných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.
  • Dosiahnutie výrazného zníženia emisií si vyžaduje spoločné globálne úsilie, pričom regióny a spoločnosti na čele zmeny si musia vymieňať poznatky a podporovať ostatných, aby mohli napredovať.

Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si správu.

„Napriek prekážkam v oblasti znižovania CO2 sú lídri v oblasti cestnej nákladnej dopravy presvedčení, že sa črtá cesta k technológiám s nulovými emisiami, v rámci ktorej sa v tejto dekáde začne s rozsiahlym nasadzovaním vozidiel na vodíkový pohon a elektromotorov do globálneho vozového parku.“

— Tarek Helmi, partner, Deloitte Holandsko

Prepojenie pre novú energetickú budúcnosť

Energia je pulzom nášho každodenného života a spôsob jej výroby a využívania sa rýchlo mení. V Deloitte chápeme príležitosti, ktoré prináša budúcnosť energetiky, a dôležitosť prepojenia jednotlivých aktérov v rámci ekosystému, inovátorov, regulačných orgánov a vplyvných autorít s cieľom vytvoriť nový udržateľný a prosperujúci energetický svet. V spolupráci so spoločnosťou Shell a v úzkej spolupráci s mnohými lídrami v odvetví cestnej nákladnej dopravy skúma Deloitte prísľub znižovania emisií CO2 v odvetví.  Skutočne veríme, že keď sa subjekty v rámci ekosystému spoja a osvoja si správne myslenie, možno urýchliť dosahovaný pozitívny vplyv.

Táto správa bola vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Shell.

Dátum: 30. 5. 2022

Bolo to užitočné?