Štátna správa a verejné služby

Služby poskytované pre verejný sektor sú zamerané na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií verejnej správy, optimalizáciu procesov, poradenstvo pri príprave a implementácii programov a projektov financových z fondov EÚ.