Novinky

Prieskum Deloitte medzi mileniálmi a generáciou Z za rok 2022

Mladé generácie trápi finančná neistota, pri výbere zamestnania riešia rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom aj udržateľnosť

Náklady na živobytie, zodpovednosť voči životnému prostrediu, duševné zdravie či rovnováha medzi pracovným a súkromným životom – to sú len niektoré z tém, ktoré vo svojom zamestnaní najčastejšie riešia zástupcovia z radov mileniálov a generácie Z. Hoci sa ich nároky na udržateľnosť, zdravú firemnú kultúru, flexibilný pracovný režim a duševnú pohodu zvyšujú, nie je jednoduché ich splniť najmä v časoch krízy. Aká je aktuálna situácia a ako môžu vyjsť firmy v ústrety mladým generáciám, sme zisťovali v tradičnom prieskume Deloitte.

Prieskum Deloitte medzi mileniálmi a zástupcami generácie Z sa uskutočnil v 46 krajinách sveta za účasti viac ako 23 000 respondentov. Cieľom nášho pravidelného prieskumu je zistiť, aké témy riešia mileniáli a generácia Z najmä v pracovnom živote, aké faktory ovplyvňujú ich postoje a rozhodovanie a ako vidia svoju profesionálnu budúcnosť. Informácie, ktoré štúdia prináša, využijú (nielen) podnikatelia, ktorí môžu vďaka nim vyjsť v ústrety mladším generáciám a prispôsobiť pracovné podmienky ich potrebám.

Mileniáli a generácia Z: Kľúčové témy v oblasti zamestnania

  • Vysoké náklady na živobytie a ekonomická neistota. To sú hlavné témy pre mileniálov (36 %) aj pre generáciu Z (29 %). Zástupcovia oboch generácií ako najčastejší problém zhodne uvádzali, že žijú „od výplaty k výplate“ a dlhodobo sa obávajú, že nebudú schopní pokryť svoje bežné výdavky (viac ako 45 %). Približne tri štvrtiny respondentov sa zároveň domnievajú, že pomyselné nožnice medzi bohatými a chudobnými sa dlhodobo roztvárajú.
  • Plat, obsah práce a súlad s firemnými hodnotami. Hlavným dôvodom, prečo mileniáli a zástupcovia generácie Z opúšťajú svoju prácu, je finančné ohodnotenie. Pri výbere zamestnávateľa však okrem platu zohráva úlohu aj rovnováha medzi pracovným a súkromným životom (ktorá je dôležitá pre 32 % zástupcov generácie Z a 39 % mileniálov), možnosti vzdelávania a rozvoja (zhodne 29 %) a pozitívna firemná kultúra (zhodne 23 %). Súlad s hodnotami zamestnávateľa je tiež kľúčovým faktorom pri zotrvaní v zamestnaní – približne dvaja z piatich respondentov uviedli, že odmietli prácu alebo úlohu, lebo nezodpovedala ich hodnotám/nebola v súlade s ich postojmi. Pre mladých je dôležitá aj flexibilita – viac ako 75 % respondentov preferuje režim práce na diaľku alebo hybridný spôsob práce.
  • Udržateľný prístup a zodpovednosť voči životnému prostrediu. Aj toto je požiadavka mladej generácie voči zamestnávateľom. Iba 15 % zástupcov generácie Z a 14 % mileniálov sa domnieva, že spoločnosť, v ktorej pracujú, podniká dostatočné kroky v boji proti klimatickým zmenám. V tomto smere sa angažujú aj samotné mladé generácie – 90 % respondentov sa správa (aspoň čiastočne) udržateľne a znižuje svoj negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Stres, syndróm vyhorenia a duševné zdravie. Ide o naďalej aktuálne témy, najmä pre generáciu Z (46 %), ktorej predstavitelia opisujú pocity dlhodobého vystresovania. Podobnú situáciu prežívajú v trochu menšej miere aj mileniáli (38 %), v tomto prípade však možno pozorovať medziročné zlepšenie. Problémom oboch generácií je však rovnako syndróm vyhorenia (viac ako 45%) spôsobený intenzitou alebo náročnosťou ich práce. Črtajú sa však vyhliadky na zlepšenie – viac ako 50 % opýtaných sa domnieva, že zamestnávatelia sa v posledných mesiacoch začali intenzívnejšie venovať témam ako duševné zdravie a duševná pohoda, najmä v súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom.

 

Bolo to užitočné?