CFO Program | Deloitte Slovensko

Riešenia

CFO Program

 

Rozvoj efektivity finančného riadenia

Pomáhame zvyšovať úroveň finančného riadenia na základe vlastnej metodiky spoločnosti Deloitte, tzv. metodika štyroch tvárí finančného riaditeľa.

Naše poradenstvo zameriavame na vytváranie hodnoty, ktoré presahuje hranice finančného oddelenia a integruje celé spektrum podnikových procesov.

Naše služby:

 • Riadenie nákladov a ziskovosti
 • Plánovanie, rozpočtovanie a zostavovanie prognóz
 • Business partnering
 • Dátová analytika a rozvoj digitálnych technológií
 • Posúdenie procesov a kontrolných postupov
 • Benchmarking s ukazovateľmi popredných svetových spoločností
 • Riadenie tokov finančných dát
 • Rozvoj talentov vo svete digitálnych technológií a zdieľaných služieb

Riadenie nákladov a ziskovosti

Korektné plánovanie nákladov, ziskovosti, ich sledovanie a vyhodnocovanie prináša celý rad úskalí a výziev. Z našej skúsenosti vieme, že nesprávne kalkulácie môžu v krajnom prípade ovplyvniť strategické rozhodnutia o budúcnosti organizácie alebo konkrétneho produktu.

Naše služby:

 • Kontrola kvality a granularity dát
 • Posúdenie metodiky kalkulácie nákladov na produkt, marketingový kanál atď.
 • Kontrola prepojení medzi informačnými systémami
 • Návrh/revízia manažérskych reportov a dashboarding
 • Navrhnutie zlepšení v procese sledovania nákladov
 • Organizovanie workshopov a zaškolenie pracovníkov

Analýza procesných rizík a vnútorného kontrolného prostredia

Riadenie rizík, nastavenie procesov, kvalita riadenia a presné podklady pre manažérske rozhodovanie predstavujú kľúčové oblasti ovplyvňujúce zdravie podniku. Tak ako lekári odporúčajú preventívnu starostlivosť, aj my pomáhame zlepšovať vnútorné kontrolné prostredie a procesy, čo umožňuje včasnú identifikáciu problémov, rizík a predchádzanie potenciálnym finančným stratám.

Naše služby:

 • Mapovanie procesov a vnútorného kontrolného prostredia
 • Testovanie efektívnosti interných kontrol
 • Identifikácia rizík a slabých miest v kontrolnom prostredí

Outsourcing finančných zdrojov

Potrebujete dočasne (či pravidelne v určitých cykloch) dodatočných pracovníkov so skúsenosťami v účtovníctve a financiách? Pripravujete pravidelné testovanie a reportovanie kontrolného prostredia v rámci SOX štandardov? Potrebujete zabezpečiť ľudské zdroje na novootvorený projekt?

Outsourcing/co-sourcing odborníkov v oblasti účtovníctva, financií a compliance vám pomôže zvládnuť nedostatok zamestnancov alebo nerovnomerné zaťaženie vašich ľudských zdrojov počas roka. Hlavnou výhodou našich špecialistov je ich flexibilita, znalosti v danej oblasti a nulové náklady na nábor.

Naše služby:

 • Výpomoc pre účtovné a finančné oddelenia a interný audit v priebehu roku
 • Testovanie interných kontrol a následný reporting, spolupráca a vedenie interných auditov
 • Dočasná náhrada za chýbajúceho člena finančného oddelenia
 • Dočasné vedenie účtovnej agendy a finančného riadenia (interim financial management)
 • Zostavenie pravidelných manažérskych správ/účtovných závierok
 • Zastrešenie projektov, napr. implementácia nového IT systému

Prečítajte si viac o službe Outsourcing finančných zdrojov

Spojte sa s nami

Peter Longauer

Peter Longauer

partner | audit a uisťovacie služby

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a je partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Zodpovedá za stratégiu, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvalit... Viac

Miloš Martončík

Miloš Martončík

partner | audit a uisťovacie služby

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzin... Viac

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac