Novinky

Ekonomický výhľad a predpovede na rok 2023 od finančných riaditeľov v strednej Európe

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe pre rok 2023

Deloitte už od roku 2010 uskutočňuje prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe, v ktorom môžu finanční riaditelia z tohto regiónu vyjadriť svoje názory. V správe sa uvádza prehľad názorov finančných riaditeľov na kľúčové podnikové záležitosti, strategické priority a faktory, ktoré v súčasnosti považujú za nevyhnutné.

Minulý rok boli finanční riaditelia zo strednej Európy všeobecne optimistickejší ako v roku 2020, keď sa ekonomiky nachádzali v najťažších časoch pandémie COVID-19. Hoci neistotu považovali za nový normál a nemysleli si, že je správny čas zbytočne riskovať, boli pozitívne naklonení investovaniu, očakávali znižovanie nezamestnanosti a verili, že sa ich finančné vyhliadky budú zlepšovať. Inými slovami, opäť sa vytvárali podmienky na rast. Finanční riaditelia zároveň očakávali ďalší nárast inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien a následné markantné zvýšenie nákladov na podnikanie.

Tento rok máme to potešenie opýtať sa finančných riaditeľov zo strednej Európy nielen na ekonomické vyhliadky, vývoj podnikateľského prostredia a výhľad rastu spoločnosti, ale aj na prístup ich spoločnosti ku cloud computingu a ich plány na riešenie výpadkov v dodávateľskom reťazci.

Výsledky nášho prieskumu budú prezentované začiatkom roka 2023.

Bolo to užitočné?