Vyhliadky

Obchodné právo a zmluvné vzťahy

Pandémia nového koronavírusu stavia organizácie pred úplne nové výzvy. Pripravili sme pre Vás prehľad odporúčaní, ktoré Vám pomôžu efektívne reagovať na prijaté opatrenia a zmeny v oblasti obchodného práva a zmluvných vzťahov.

COVID-19: Vplyv mimoriadnej situácie na nájomné vzťahy

Mnohí nájomcovia boli nútení zavrieť svoje prevádzky, kde realizovali svoje podnikateľské aktivity, prenajímatelia od nich však aj napriek tomu žiadajú nájomné. Môže nájomca žiadať o zľavu z nájomného alebo dokonca odoprieť platiť nájomné z dôvodu mimoriadnej situácie?

Prečítajte si viac

COVID-19: Prijímanie rozhodnutí spoločníkov počas karanténnych opatrení

Vzniknutá situácia týkajúca sa ochorenia COVID-19 a s tým spojené bezpečnostné opatrenia proti šíreniu nákazy môžu spoločníkov postaviť pred nové výzvy pri prijímaní rozhodnutí bez ich fyzickej prítomnosti na valnom zhromaždení spoločnosti.

Prečítajte si viac

 

COVID-19: Vplyv pandémie na záväzky vyplývajúce zo zmlúv

Čo robiť v prípadoch, keď sa v súvislosti so vzniknutou situáciou a opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19 stanú Vaše povinnosti zo zmlúv nesplniteľné, prípadne sa možnosť ich splnenia významne zhorší? 

Prečítajte si viac

Bolo to užitočné?