Vyhliadky

Riadenie rizík a home office

Pandémia nového koronavírusu stavia organizácie pred úplne nové výzvy. Pripravili sme pre Vás prehľad odporúčaní, ktoré Vám pomôžu efektívne reagovať na novú situáciu v oblasti riadenia rizík a home office.

Ako zachovať súlad s požiadavkami v oblasti IT?

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila náš pracovný aj súkromný život. Vytrhla nás z každodennej rutiny a prinútila nás prijať radikálne opatrenia. Vzhľadom na túto situáciu by sme Vám chceli priniesť pár postrehov z oblasti manažmentu softvérových aktív (Software Asset Management – SAM).

Prečítajte si viac

Kybernetické útoky v období pandémie

Nebezpečenstvo nákazy kybernetického priestoru spoločnosti funguje na podobnom princípe ako v reálnom svete a prejavuje sa v nefunkčnosti IT systémov. Spoločnosti síce zavádzajú potrebné opatrenia s cieľom predísť kybernetickým útokom a hrozbám kybernetického priestoru.

Prečítajte si viac

COVID-19 vo svetle GDPR: Vplyv pandémie na spracúvanie osobných údajov

V súvislosti s prepuknutím pandémie a opatreniami prijatými proti šíreniu nákazy narazili mnohé spoločnosti na praktické problémy týkajúce sa ich každodenného fungovania a spracúvania osobných údajov, ktoré nemuseli nikdy predtým riešiť. 

Prečítajte si viac

Voľne prístupné IT nástroje na Home Office

Na aktuálnu situáciu zareagovalo množstvo IT firiem, ktoré začali ponúkať softvéry, ktoré boli predtým spoplatnené, zadarmo. Umožňujú nám komunikovať na diaľku a zvýšiť efektivitu práce z domu. Prinášame Vám stručný prehľad tých najzaujímavejších. 

Prečítajte si viac

Home Office: efektívny nástroj na zabezpečenie Business Continuity v období domácich karantén

Pandémia nového koronavírusu COVID-19 a s ňou spojený rýchly nárast počtu zamestnancov v domácej karanténe stavia spoločnosti a organizácie pred úplne nové výzvy. Ako je v tejto situácii možné zabezpečiť, aby spoločnosť ďalej fungovala? Riešením môže byť nastavenie práce z domu 

Prečítajte si viac

COVID-19: Riadenie rizík a zachovanie kontinuity prevádzky

V aktuálnej situácii je nevyhnutné zareagovať čo najrýchlejšie, aby sa podarilo zmierniť negatívne vplyvy a ďalšie riziká, a pripraviť organizáciu na ďalšie možné scenáre vývoja pandémie COVID-19. 

Prečítajte si viac

Bolo to užitočné?