central europe tax technology report

Poznatky

Central Europe Tax Technology Report

Správa o technológiách v oblasti daní v strednej Európe

Technológie ovplyvňujú takmer všetky aspekty nášho života. To so sebou prináša novú éru transparentnosti procesov. Finančná správa prechádza procesom digitalizácie a prejavuje väčší záujem o daňové subjekty a o to, či dodržiavajú daňové predpisy v čoraz zložitejšej spleti právnych úprav, ktoré ovplyvňujú všetky daňové povinnosti. Daňoví lídri na celom svete sa usilujú udržať krok s týmto vývojom a využívajú technológie na zlepšenie kvality dát, zabezpečenie súladu s legislatívou a optimalizovanie spôsobu fungovania svojich organizácií. Nová správa Deloitte skúma, akým smerom sa uberá vývoj daňových oddelení v digitálnej ére.

Kľúčové zistenia

  • Viac ako polovica respondentov (56 %) z celej strednej Európy uplatňuje proaktívny prístup k technologickej stratégii v rámci svojej organizácie.
  • Digitálna transformácia a implementácia systémov ERP novej generácie môžu pomôcť daňovým tímom čeliť výzvam, ktoré sú spojené s narastajúcou digitalizáciou v daňovej oblasti.
  • Až 75 % respondentov očakáva, že vďaka digitalizácii bude finančná správa vykonávať cielenejšie a užšie zamerané daňové kontroly a miestne zisťovania
  • Digitálna stratégia závisí prevažne od iných oddelení, napr. finančného oddelenia alebo IT, a hoci daňové oddelenie tiež poskytuje určité vstupy, má len obmedzenú kontrolu nad rozpočtom investičných výdavkov do automatizácie a digitalizácie.
  • Až 60 % respondentov neplánuje alebo len zvažuje implementáciu ERP systému novej generácie.
  • Rozhodnutia spoločností týkajúce sa investícií do technológií závisia od požiadaviek finančnej správy na elektronické vykazovanie, zvyšujúcej sa miery automatizácie procesov v oblasti compliance a snahy dosiahnuť vyššiu efektívnosť na uvoľnenie ľudských zdrojov.
  • Polovica všetkých respondentov označila nedostatok času a zdrojov za hlavnú výzvu pri transformácii svojich daňových technológií.
  • Takmer dve tretiny respondentov (62 %) očakávajú, že finančná správa bude mať v nasledujúcich troch až piatich rokoch priamejší prístup k ich IT systémom.
  • 33 % respondentov uvažuje o outsourcingu technológií a procesov, ktoré nie sú z hľadiska daňovej stratégie ich spoločností kľúčové.
  • Viac ako polovica respondentov plánuje vo svojom podnikaní využívať business intelligence prehľady a na mieru šité nástroje na správu dát, zatiaľ čo 34 % respondentov zvažuje využitie robotickej automatizácie procesov. 

 

Správa vychádza z prieskumu, na ktorom sa vo februári a marci 2023 zúčastnilo 125 vedúcich pracovníkov v oblasti daní a financií z 15 jurisdikcií strednej Európy vrátane Slovenska. Cieľom správy je pomôcť firmám pochopiť existujúce vplyvy, možný dosah zmien a strategický prístup spoločností v rámci regiónu. 

Central Europe Tax Technology Report
Bolo to užitočné?