Riešenia

PeoplePort

Zamestnanecké dane elektronicky a bez čakania

PeoplePort je flexibilný webový komunikačný portál HR dostupný z webového prehliadača, ktorý umožňuje zdieľanie dokumentov a spoluprácu 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Funkcionalita elektronických daní plne využíva zákonnú možnosť podpisovať zamestnanecké daňové dokumenty prostredníctvom portálového riešenia a archivovať akékoľvek informácie a podklady v elektronickej podobe.

Používaním funkcionality Dane v PeoplePorte vyriešite:

  • Stres zamestnancov a mzdových účtovníkov spojený s administratívoudaní zamestnancov
  • Efektívny zber a archiváciu dokumentov preukazujúcich nároky na daňové bonusya zvýhodnenia
  • Bezpečnosť a dôvernosť poskytovaných dát vrátane súladu s GDPR
  • Daňové otázky spojené s ročným zúčtovaním dane
  • Komunikáciu so zamestnancom o uplatňovaní daňových bonusova zvýhodnení
  • Jednotný prístup v rámci skupiny spoločností
  • Vykonanie efektívnej kontroly zo strany daňového úradu
  • Skrine plné dokumentov

Ďalšie funkcionality PeoplePortu, ktoré možno využiť spoločne s elektronickými daňami:

Spojte sa s nami

Michal Czigle

Michal Czigle

riaditeľ | daňové poradenstvo

Michal je riaditeľom na oddelení daňového poradenstva Deloitte Česká republika, kde je zodpovedný za správu a outsourcing mzdových procesov. V Deloitte pracuje od roku 2004 a špecializuje sa na outsou... Viac

Monika Kim Krištofíková

Monika Kim Krištofíková

senior manažérka | outsourcing podnikových procesov

Monika Krištofíková je senior manažérkou na daňovom oddelení v časti BPS. Má veľmi široké skúsenosti v oblasti slovenského účtovníctva, účtovníckeho poradenstva a daňového poradenstva, ktoré poskytuje... Viac

Alena Dubovcová

Alena Dubovcová

supervízorka | outsourcing podnikových procesov

Alena Dubovcová je supervízorka na oddelení Business Process Solutions – BPS. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s vedením personálnej a mzdovej agendy rôznych typov spoločností. Špecializuje sa na oblas... Viac