Riešenia

taxCube

Vykazovanie DPH správne a efektívne

Čo je taxCube™

taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.

Individuálne nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti pre Vás vykonajú odborníci zo spoločnosti Deloitte.

Prečo taxCube™

 • Zjednodušuje a automatizuje proces prípravy riadnych, opravnýcha dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov, čo vedie k znižovaniu nákladov a znižovaniu rizika chybovosti.
 • Skráti dobu prípravy daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu z dní na hodiny.
 • Umožňuje načítať údaje z bežných ekonomických systémov (SAP, Oracle, QAD, Navision a iné) a súčasne prepojiť údaje aj z iných zdrojov alebo systémov.
 • taxCube™ funguje nezávisle od hlavného účtovného systému a údaje zostávajú vo Vašej spoločnosti.
 • Poskytuje prehľad o aktuálnych legislatívnych novinkách krátko po ich zverejnení.

Výhody taxCube™

 • Nastavenie taxCube™ reflektuje aktuálny legislatívny rámec.
 • taxCube™ rešpektuje Vami používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.).
 • taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov.
 • taxCube™ umožňuje uskutočňovať opravy v záznamoch DPH aj po závierke.
 • taxCube™ umožňuje archivovať všetky záznamy DPH na jednom mieste.
 • taxCube™ uchováva detailnú evidenciu o všetkých daňových dokladoch, napr. čas importu údajov, kto import údajov uskutočnil, aké zmeny boli uskutočnené, ktorý typ kontroly hlásil chybu, či a kedy boli jednotlivé transakcie uvedené vo výkazoch DPH a pod.
 • Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.

Spojte sa s nami

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

senior manažérka | daňové poradenstvo

Ivana Dvořáková je senior manažérkou na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je licencovanou daňovou poradkyňou. Špecializuje sa na poradenské služby v oblasti nepriamych daní. Má rozsi... Viac

Martin Hricko

Martin Hricko

manažér | daňové poradenstvo

Martin Hricko je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na nepriame dane. V súčasnosti sa venuje najmä daňovým technologickým nástrojom, ktoré slúžia na sp... Viac