Kybernetická bezpečnosť

Riešenia

Kybernetická bezpečnosť

Pomáhame klientom predchádzať stále komplexnejším kybernetickým hrozbám a útokom, pričom chránime ich dáta a aktíva ako jedny z najcennejších zložiek biznisu. Spoločnosti by sa mali intenzívne zaoberať riadením kybernetických rizík, predchádzaním útokov a reakciami na ne v prípadoch, keď už nastanú.

Takýto prístup môže spoločnostiam slúžiť aj ako marketingový nástroj a pomôcť im rozvíjať nové trhové príležitosti. V oblasti kybernetickej bezpečnosti naše právne poradenstvo poskytujeme v spolupráci s IT a technologickými špecialistami spoločnosti Deloitte

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • GAP analýza požiadaviek a ich porovnanie so zavedenými bezpečnostnými opatreniami
  • Workshopy o informačnej bezpečnosti so zamestnancami v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Poradenstvo v oblasti informačnej bezpečnosti – analýza rizík, klasifikácia informácií, príprava a revízia bezpečnostných politík a prevádzkových smerníc
  • Overovanie bezpečnosti operačných a databázových systémov, sieťových prvkov a ich konfiguračných nastavení

Spojte sa s nami

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac