Poznatky

Digital Banking Maturity 2022

Bankovníctvo smeruje k plnohodnotnej digitálnej používateľskej skúsenosti

Štúdia Digital Banking Maturity 2022 je 5. vydaním najväčšieho globálneho porovnania digitálnych kanálov retailového bankovníctva. Odpovedá na otázku, čo robia lídri pre to, aby vyhrali preteky v digitalizácii.

Rozdiely medzi digitálnymi lídrami a prezieravými nasledovníkmi sa prehĺbili nielen na slovenskom trhu, ale aj celosvetovo. Potvrdilo sa, že digitalizácia je významným (hoci nie jediným) rozhodujúcim faktorom pri získavaní trhového podielu, preto je dobré vedieť, kde sa nachádzajú slovenské banky v lokálnej a globálnej konkurencii. Dôkladná analýza vyspelosti digitálneho bankovníctva (DBM) môže zmeniť stratégiu banky a prioritizáciu investícií na finančný rok 2023 v prostredí rastúcej konkurencie.

Na tejto stránke nájdete globálne výsledky. V prípade záujmu o analýzu DBM špecifickú pre váš lokálny trh kontaktujte našich lídrov v oblasti finančných služieb.

Štúdia sa zamerala na 304 bánk zo 41 krajín. Stupeň digitalizácie bankového sektora sa hodnotil na základe troch faktorov: analýzy viac ako 1 200 digitálnych funkcionalít, ktoré zahŕňajú všetky digitálne procesy pre klientov, hodnotenia preferencií spotrebiteľov pri 26 najpopulárnejších bankových činnostiach, ako aj identifikácie najlepších postupov v oblasti používateľskej skúsenosti (UX).

Výsledky tejto štúdie jasne poukazujú na to, že na bankový sektor má vplyv 8 kľúčových digitálnych trendov a oblastí:

1. Plne digitalizované bankové procesy

Vzhľadom na rastúce očakávania klientov chce čoraz viac bánk umožniť        používateľom absolvovať procesy, ako napr. otvorenie účtu, plne na diaľku.

2. Bankové aplikácie vo forme platformy

Najlepšie banky idú za hranice poskytovania tradičných finančných služieb a prinášajú svojim klientom nové možnosti prostredníctvom nezávislých poskytovateľov služieb.

3. Multiplatformové a ekosystémové riešenia

Banky vyvíjajú aplikačné programovacie rozhrania (APIs) a spolupracujú s fintech spoločnosťami na posilnení svojich digitálnych kanálov a vytváraní ekosystému.

4. Správa osobných finančných prostriedkov

Funkcie správy osobných finančných prostriedkov poskytujú klientom zrozumiteľné a dostupné možnosti správy ich financií. Okrem toho, s podporou regulácií ako smernica PSD-2 umožňujú banky svojim klientom prepojiť rôzne účty a mať prehľad o všetkých financiách na jednom mieste.

5. Uľahčenie používania aplikácií pre všetkých klientov

Riešenia v oblasti sociálnych médií, v mobilných zariadeniach a na iných nebankových platformách sa stali zdrojom inšpirácie pre banky, ktoré môžu používať a „kopírovať“ gestá a vzory známe z iných aplikácií.

6. Liberalizácia investícií

Lídri na trhu neprinášajú len bezproblémové investovanie, ale pomáhajú svojim klientom robiť informovanejšie rozhodnutia.

7. Nové banky na trhu

Nové banky na trhu sú relatívne malé, ale dokážu konkurovať veľkým, etablovaným bankám. Je pravdepodobnejšie, že sa budú snažiť odlíšiť zavádzaním inovatívnych riešení.

8. Mobilný kanál nezaostáva

Od vydania štúdie DMB z roku 2020 sa digitálna vyspelosť mobilného kanálu zvýšila rýchlejšie než vyspelosť internetového bankovníctva. Hoci je mobilný kanál ešte stále menej rozvinutý, rozdiely sa stierajú.

Bolo to užitočné?