Poznatky

Deloitte Rent Index

Aké sú cenové trendy nájomného za byt na Slovensku?

Deloitte Rent Index predstavuje prvý index svojho druhu, ktorý sumarizuje a analyzuje údaje o cenách nájomného za byt vo vybraných mestách Slovenskej republiky. Vychádza zo štvrťročne zbieraných dát, výsledkom ktorých je prehľad priemerných mesačných cien nájomného za bytovú jednotku a percentuálna zmena ceny nájomného v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Analýza ponúka aktuálny pohľad na cenové trendy v oblasti nájomného trhu s bytmi.

Rent Index Q4 2023

 • Celkové tempo rastu cien: -3,6 % (693 EUR)
 • Najväčší rast cien: Trnava (+6,9 %)
 • Najväčší pokles cien: Poprad (-10,4 %)
 • Najvyššia priemerná cena: Bratislava (869 EUR)
 • Najnižšia priemerná cena: Trenčín (476 EUR)
 • Najväčší rast cien v Bratislave: Devínska Nová Ves (+8,5 %)
 • Najväčší pokles cien v Bratislave: Vajnory (-13,1 %)

Rent Index Q3 2023

 • Celkové tempo rastu cien: +9,1 % (719 EUR)
 • Najväčší rast cien: Prešov (+19,4 %)
 • Najväčší pokles cien: Nitra (-3,2 %)
 • Najvyššia priemerná cena: Bratislava (921 EUR)
 • Najnižšia priemerná cena: Banská Bystrica (508 EUR)
 • Najväčší rast cien v Bratislave: Karlova Ves (+19,1 %)
 • Najväčší pokles cien v Bratislave: Devín (-39,9 %)

Rent Index Q2 2023

 • Celkové tempo rastu cien: +3 % (659 EUR)
 • Najväčší rast cien: Poprad (+7,6 %)
 • Najväčší pokles cien: Košice (-2,8 %)
 • Najvyššia priemerná cena: Bratislava (806 EUR)
 • Najnižšia priemerná cena: Banská Bystrica (502 EUR)
 • Najväčší rast cien v Bratislave: Devín (+46 %)
 • Najväčší pokles cien v Bratislave: Devínska Nová Ves (-14,9 %)

Rent Index Q1 2023

 • Celkové tempo rastu cien: +1,3 % (640 EUR)
 • Najväčší rast cien: Prešov (+17,9 %)
 • Najväčší pokles cien: Banská Bystrica (-2,7 %)
 • Najvyššia priemerná cena: Bratislava (793 EUR)
 • Najnižšia priemerná cena: Trenčín (496 EUR)
 • Najväčší rast cien v Bratislave: Vrakuňa (+6,2 %)
 • Najväčší pokles cien v Bratislave: Karlova Ves (-13,6 %)
Bolo to užitočné?