Novinky

Získajte kompenzáciu dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 21. februára 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu.

  • Žiadosť môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.
  • Oprávnené obdobie trvá od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
  • Oprávneným nákladom na určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny (v MWh), ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny (v EUR/MWh).
  • Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov.
  • Celková výška pomoci je maximálne 200 000 EUR na podnik za mesiac oprávneného obdobia, a teda celková výška pomoci za celé oprávnené obdobie predstavuje 600 000 EUR na podnik. 

Podporené budú žiadosti o dotáciu na celom Slovensku, pričom celková alokácia prostriedkov na výzvu je 279 820 623 EUR.  

Neviete posúdiť, či sa aj vy môžete uchádzať o túto pomoc? V tom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a pripraviť žiadosť. S prípravou žiadosti odporúčame začať čím skôr, keďže plánovaná výzva bude otvorená len do 30. júna 2023.

 

Dátum: 24. 2. 2023

Bolo to užitočné?