Poznatky

Udržateľnosť v maloobchode

Zisk, ľudia a planéta

Maloobchodní predajcovia čoraz častejšie smerujú svoju stratégiu a investície do udržateľného a zodpovedného rastu. Prehodnocujú udržateľnosť svojich výrobkov a celkovej značky, aby sa prispôsobili požiadavkám čoraz širšieho spektra spotrebiteľov. Preskúmali sme niektoré z faktorov, ktoré stoja za zvýšeným záujmom o udržateľnosť.

Zodpovedný spotrebiteľ

Prvým faktorom, ktorý maloobchodných predajcov prinútil viac sa zamerať na udržateľnosť, je samozrejme snaha prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov. Spotrebitelia dávajú jasne najavo, že je pre nich udržateľnosť dôležitá, takže niet divu, že maloobchodní predajcovia robia všetko pre to, aby sa im prispôsobili.

Náš prieskum s názvom Global State of the Consumer Tracker získava mesačné údaje o nálade a správaní spotrebiteľov na celom svete. Jednou z otázok v prieskume bolo, či si spotrebitelia zakúpili udržateľný produkt alebo službu v uplynulých štyroch týždňoch. Z údajov prieskumu v roku 2021 vyplýva, že tak urobilo 55 % spotrebiteľov. Zo spotrebiteľov, ktorí nakupujú udržateľne, 32 % uviedlo, že za tento udržateľný nákup zaplatili oveľa viac než za jeho bežnú alternatívu alebo že boli ochotní naň počkať dlhšie. Najväčšiu kategóriu udržateľných nákupov respondentov tvorili potraviny a nápoje (42 %) a tovar dennej spotreby (25 %).

sustainability-strategies

Pokiaľ ide o spotrebiteľskú demografiu, udržateľnosť je jednou z priorít mileniálov a generácie Z. Pre generáciu Z je udržateľnosť dokonca na prvom mieste v zozname otázok, ktoré ich trápia. Mileniálov trápi skôr zdravotná starostlivosť a nezamestnanosť a udržateľnosť je až na treťom mieste. Až 28 % respondentov spomedzi mileniálov a generácie Z uviedlo, že začali budovať alebo prehlbovať zákaznícke vzťahy so spoločnosťami, ktorých výrobky alebo služby sú prospešné pre životné prostredie.

Podpora udržateľnosti to strany akcionárov

Maloobchodní predajcovia čelia aj tlaku zo strany akcionárov a investorov, aby prijímali udržateľné stratégie. Investori si uvedomujú, ako maloobchodní predajcovia, ktorých podporujú, ovplyvňujú ich značku a reputáciu – podľa globálneho prieskumu banky BNP Paribas investovalo 59 % opýtaných investorov do spoločností, ktoré zdieľali ich hodnoty.

Akcionári zároveň naliehajú na maloobchodných predajcov, aby v rámci svojich organizácií poskytovali rovnaké pracovné príležitosti a zmenili stratégiu riadenia tak, aby napríklad zaistili zákazníkom, zamestnancom a životnému prostrediu ochranu pred toxickými látkami. Počet akcionárov podporujúcich vydanie správy o rovnakých pracovných príležitostiach (EEO-1), ktorá zahŕňa demografické údaje ako rasa/etnicita a rod zamestnancov, sa zvýšil z 25 % na 70 % v roku 2020. Ide o jasnú výzvu na zmenu postoja.

Pozitívny tlak predstavenstva

Podľa prieskumu Deloitte medzi riaditeľmi v oblasti udržateľnosti (Deloitte 2022 CxO Sustainability Survey) sa až 86 % riaditeľov v spotrebiteľskom sektore domnieva, že ak podniknú okamžité kroky, môžu zmierniť najhoršie dopady zmeny klímy a smerovať k lepšej budúcnosti. V dôsledku toho väčšina riaditeľov očakáva, že zmena klímy bude mať veľký dopad na stratégie a prevádzku ich spoločností v ďalších troch rokoch.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako maloobchodní predajcovia tvoria stratégie v oblasti udržateľnosti v súlade s požiadavkami predstavenstva.

Kam ďalej?

Pandémia výrazne zmenila mienku spotrebiteľov a nákupné správanie. Zároveň sa zdá, že v uplynulých dvoch rokoch nastala zmena aj v zodpovednosti spotrebiteľov, ktorá bude ovplyvňovať nákupné správanie aj v budúcnosti, spolu s rastúcou preferenciou pohodlia a online nákupov. Viedlo to k väčšiemu zameraniu maloobchodných predajcov na otázky ESG a mnohí sa zaviazali k ambicióznym cieľom v environmentálnej a sociálnej oblasti. Okrem toho je na maloobchodných predajcov vyvíjaný tlak, aby vykazovali ukazovatele v oblasti udržateľnosti, diverzity a inklúzie zamestnancov a spravovania spoločností.

Pre viac podrobností si prečítajte celú správu alebo nás kontaktujte

Prečítajte si našu správu Global Powers of Retailing 2022, kde sa dozviete viac o
výkonnosti celosvetovo najväčších a najrýchlejšie rastúcich maloobchodných
predajcov a lepšie spoznáte ich stratégie v oblasti udržateľnosti. Ak máte
záujem o viac informácií alebo ak by ste chceli prediskutovať dôsledky pre vašu
spoločnosť, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

Bolo to užitočné?