Transakčné poradenstvo

Máme rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti v oblasti fúzií a akvizícií, reštrukturalizácie, získavania kapitálu, oceňovania obchodných značiek a forenzného vyšetrovania.