Riešenia

Oceňovanie a finančné modelovanie

Oceňovanie je zložitá a často problematická záležitosť. Vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických trendov a charakteristík odvetvia, ako aj biznis procesov danej spoločnosti a jej konkurentov. Je nutné tiež zvážiť aj ďalšie finančné a nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné oceňovacie služby v sebe spájajú analýzu, skúsenosti a odborný úsudok.

Naše služby: