Risk Məsləhətləri

Deloitte-in İntellektual Risk yanaşması diqqəti riskin artdığı sahələrə yönəltməkdə; innovasiya, kiber, geosiyasi və digər tendensiyalar səbəbindən pozulmalarda, yeni risklərə bütövlükdə nəzarət etməkdə; dəyər yaratma vasitəsi kimi intellektual riskin qəbulunda müştərilərə yardımçı olur.