Потребителски стоки и услуги

Глобалната група на Делойт в този сектор предоставя интегрирани услуги на клиентите на своите дружества-членове в отделните аспекти на сектора. Групата обединява познанията на професионалистите от мрежата на Делойт областта на световния потребителски сектор и производство.