Одит екипът на Делойт България

Кои сме ние

Десислава Динкова

Десислава Динкова

Отговорен съдружник, Одит

Десислава Динкова е работила като Одит Мениджър в компания от Big 4 в България в продължение на шест години. Натрупала е богат индустриален опит в качеството си на финансов директор в международна ком... Още

Милка Дамянова

Милка Дамянова

Директор Одит

Милка има 21 годишен професионален опит. Тя е главен ръководител за сделки и интеграции след няколко придобивания и е управлявала глобални екипи от всякакъв мащаб. Ръководи редица ангажименти за външе... Още

Момчил Чергански

Момчил Чергански

Директор Одит

Момчил притежава повече от 26 годишен опит в Делойт от асистент до директор по одити. Участвал е в редица одиторски ангажименти, диагностични прегледи и приватизационни проекти за национални и междуна... Още

Емил Бадов

Емил Бадов

Директор Одит

Емил притежава задълбочен опит в одити на финансовите отчети на международни компании в енергийния сектор, телекомуникациите, производствени и търговски предприятия, банки, изготвени в  съответствие с... Още