Novinky

COVID-19:  Řízení rizik, finance a provoz

Ekonomika se v době pandemie COVID-19 dostává do útlumu, zasáhla nás globální krize, která nemá obdoby. Klíčem k jejímu zvládnutí je efektivní krizové řízení a vytvoření strategie pro realizaci kroků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Připravili jsme pro vás řadu doporučení, která vám pomohou reagovat na důsledky pandemie koronaviru z pohledu financí, provozu i řízení rizik.

Krize má své vítěze i poražené, finančním ředitelům komplikuje další kroky přetrvávající nejistota

Opatrnost. To je teď klíčové slovo, pokud jde o další rozhodnutí. A finanční ředitelé to moc dobře ví. Jak ale řídit finance v době, kdy nevíte, jak se bude situace dále vyvíjet? Na jaké klíčové kroky je potřeba se zaměřit? Finanční ředitelé teď musí začít řídit společnost od fundamentálních základů: „Už dnes je jasné, kdo jsou vítězové, a kdo jsou poražení, a kdo se pravděpodobně dostane z krize rychleji, či koho naopak čekají problémy. Na základě změn, které se teď dějí opravdu rychle, musí CFO začít upravovat finanční a obchodní strategii,“ říká Martin Buranský, seniorní poradce Deloitte pro CFO.

Čtěte více

Jaroslav Lehoučka z STRV: Ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita

Technologická firma STRV působí vedle Česka hlavně v USA. V počátcích koronavirové krize pak stejně jako ostatní společnosti bojovala se ztrátou klientů, poklesem příjmů i náročnějším vymáháním pohledávek. „Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že ekonomická krize je tady, začali jsme se 100% soustředit na zefektivnění firmy, na efektivní využívání všech zdrojů, abychom byli schopni obstát i v náročném období. A to se nám podařilo, nyní už jsme silnější a zaznamenáváme vyšší obrat než koncem minulého roku,“ říká finanční ředitel Jaroslav Lehoučka, který na palubu STRV nastoupil před pěti lety.“ Jak se řídí finance ve firmě, která sídlí na dvou kontinentech?  

Čtěte více

Jak čelit finančním dopadům pandemie? Předchozí ekonomické krize ukázaly, jak lze postupovat

Přestože pandemie koronaviru sužuje světovou ekonomiku poměrně krátkou dobu, mnozí již předpovídají, že bude mít za následek novou globální krizi. Řada odvětví už nyní zažívá silné ekonomické otřesy spojené s výpadkem dodávek, odbytu a celkovým zpomalením výrobního cyklu, které se pravděpodobně budou v následujících týdnech a měsících zintenzivňovat. Jak mohou společnosti čelit ekonomickým dopadům pandemie, kde by měly hledat finanční zdroje a jak se mohou poučit z předchozích ekonomických krizí?

Čtěte více

COVID-19: Řízení rizik a zajištění kontinuity činností

Krizový scénář je pro zajištění kontinuity podnikání klíčový. V aktuální situaci je nezbytně nutné zareagovat co nejrychleji, aby se podařilo zmírnit dopady a další rizika, a připravit organizaci na další možné scénáře vývoje pandemie COVID-19. Program řízení kontinuity činností, tzv. Business Continuity, pokrývá infrastrukturální, kybernetická, zaměstnanecká, obchodní, provozní i komunikační rizika a jeho cílem je uřídit organizaci, která stojí před novými výzvami i riziky a zajistit kontinuitu provozu a výroby.

Čtěte více

Jak čelit finančním dopadům COVID-19?

Šíření nového koronaviru po celém světě se zrychluje a již nyní se prokazuje, že došlo k zásadnímu ovlivnění globálních dodavatelských řetězců mnoha odvětví navázaných na dodávky z Číny. Někteří výrobci automobilů již museli pozastavit výrobu kvůli nedostatku dodávek dílů. Obdobný scénář lze vzhledem k šíření COVID-19 očekávat také v Evropě – výpadky ve výrobě, ovlivnění provozu gastronomických zařízení a obchodních center, propad příjmů z turismu a cestovního ruchu, nástup práce zaměstnanců z domova.

Čtěte více

Řízení peněžních toků během krize

Primární je v současné době ochránit zaměstnance, porozumět rizikům pro podnikání a řídit dodavatelský řetězec, který je ovlivněn opatřeními, jež mají zabránit dalšímu šíření nákazy. S ohledem na aktuální situaci se řízení peněžních toků bude muset stát nedílnou součástí strategického plánování firem při zohledňování rizik spojených s rozšířením nového koronaviru COVID-19.

Čtěte více

Ekonomické dopady COVID-19: Těžká, ale zvládnutelná zkouška

Při zvážení možných dopadů koronaviru a preventivních opatření může být solidním výsledkem v letošním roce stagnace české ekonomiky. Pokud se situaci nepodaří rychle zvládnout a budou nutná déle trvající a razantnější opatření, budeme se muset bavit o recesi a její hloubce.

Čtěte více

COVID-19: Stabilizační balíček pro daňové poplatníky

V souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19 vláda ČR schválila stabilizační a liberační balíček a současně i možnosti bezúročných půjček v rámci programu ČMZRB – úvěr COVID. Stát lze také požádat o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Shrnuli jsme pro vás aktuálně dostupné informace.

Čtěte více

Ekonomika v době pandemie

Žádná krize ani recese, jimiž svět doposud čelil, nedokázaly ochromit světové ekonomiky ve stejném rozsahu, jako nyní koronavir SARS-CoV-2 a preventivní opatření, která s ním souvisejí. Už dnes je jasné, že závažné dopady postihnou země, kde se nákaza rozšířila mezi velký podíl obyvatel, tj. Itálii, Španělsko a Velkou Británii. Mezi zranitelné patří i Německo, největší obchodní partner české ekonomiky. Jak na tom bude Česko? Projděte si naše odhady dalšího ekonomického vývoje i souhrn opatření, která v rámci hospodářské politiky podnikají ostatní státy.

Čtěte více

Webináře na téma Řízení rizik, finance a provoz

Považujete tyto informace za užitečné?