Zdravotní a sociální péče

Deloitte vyvíjí inovativní a praktická řešení umožňující zefektivnit fungování tohoto komplexního trhu s cílem poskytnout kvalitnější služby obcím a komunitám prostřednictvím programů zaměřených vedle péče o fyzické a duševní zdraví na oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti či péče o rodinu.