Zákazník a marketing

Zákazník budoucnosti je tu již dnes a od toho se musí odvíjet i strategie zákaznické angažovanosti, zkušenosti i loajality. Úspěšné strategie vyžadují kreativní přístupy založené na vytěžování dat a zaměřené na klienta, využívající nejnovější technologie, aby umožnily poskytovat prvotřídní služby.