Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er fortsat høj, og indtjeningen er forbedret i 2019. Det primære resultat pr. ansat er steget fra 89 t.kr. pr. ansat i 2018 til 102 t.kr. i 2019.

Overskudsgraden udgjorde 5,5 procent i 2019, hvilket er en forbedring i forhold til 2018, hvor overskudsgraden lå på ca. 4,6 procent. Overskudsgraden har stort set været uændret siden 2015 på trods af de seneste års høje aktivitet.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet en væsentlig forbedring i indtjeningen i 2019. Det primære resultat pr. ansat udgjorde i gennemsnit 102 t.kr. i 2019 sammenlignet med 89 t.kr. i 2018. Det er virksomhederne med 5-10 ansatte, 51-100 ansatte og med 100+ ansatte, der oplever den største fremgang.

”Det primære resultat pr. ansat ligger på et rimeligt niveau for de fleste virksomheder,” bemærker Thomas Frommelt, der er brancheleder i Deloitte.

”Det er vigtigt, at der fremadrettet iværksættes tiltag, der sikrer en fortsat fornuftig indtjening, særligt set i lyset af, at højkonjunkturen og den høje aktivitet formentligt har nået sit højeste niveau i denne omgang og er afløst af COVID-19” siger Thomas Frommelt.

”COVID-19 har i første omgang haft en begrænset effekt på bygge- og anlægsbranchen. Det er usikkert, om den høje indtjening kan fortsætte i 2020, men der er for branchen iværksat en række gode tiltag”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Betonvirksomhederne går igen forrest

Blandt underbrancherne havde betonvirksomhederne den højeste indtjening pr. ansat med 196 t.kr. i 2019, hvilket er en stigning i forhold til 2018, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 186 t.kr. Den høje indtjening skyldes det høje aktivitetsniveau i 2019, påpeger Deloittes ekspert.

Byggeindustrivirksomhederne har ligeledes en høj indtjening pr. ansat med 144 t.kr. i 2019, og også bygningsentreprenørernes indtjening pr. ansat er steget i 2019 fra 86 t.kr. pr. ansat i 2018 til 114 t.kr. pr. ansat i 2019. Anlægsentreprenørerne oplevede dog en faldende indtjening igen i 2019. 2018 og 2019 har været svære år for anlægsentreprenørerne, hvor der i perioder har manglet store opgaver, hvorfor indtjeningen har været under pres i en længere periode.

Regionale forskelle

Indtjeningen pr. ansat var igen i 2019 højest i Region Nordjylland, som med en gennemsnitlig indtjening på 159 t.kr. pr. ansat ligger langt over den gennemsnitlige indtjening og indtjeningen i de øvrige regioner.

Region Hovedstaden har det laveste primære resultat pr. ansat, hvor indtjeningen udgør 71 t.kr. pr. ansat i 2019, hvilket også er det laveste af alle regionerne og betydeligt under den gennemsnitlige indtjening. I Region Hovedstaden udgjorde indtjeningen 56 t.kr. pr. ansat i 2018.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story