Stigende indtjeninger hos de danske speditører er hjulpet godt på vej af den globale økonomiske vækst – men skyldes også stor professionalisme.

Få speditører har afleveret regnskab for 2019. Derfor har vi ikke opdateret denne del af analysen. Nedenfor kan du se den seneste helårsanalyse fra 2019.

Der er i øjeblikket godt gang i verdenshandlen, og det mærker man ude blandt de danske speditører, der leverede stabile regnskaber i 2018. Det viser Deloittes seneste Transportanalyse.

I 2018 leverede de danske speditører (med en omsætning under 300 mio. kr.) et gennemsnitligt driftsresultat pr. ansat på knap 140.000 kr. Det er en stigning på knap 2,5 procent procent siden 2017 og hele 47 procent siden 2016.

Stigningen skyldes først og fremmest en generel vækst i verdensøkonomien, men også at der fortsat hersker stor professionalisme og dygtighed i branchen, fortæller Lars Andersen, der er brancheleder i Deloitte:

”Speditørvirksomhederne er selvfølgelig hjulpet af højkonjunkturen, men resultatet viser også, at virksomhederne har været dygtige, for der hersker et hårdt pres i branchen for tiden. Der dukker stadigt flere konkurrenter op, som anser Danmark for et attraktivt sted at være grundet vores centrale placering. Så de danske speditører har været nødt til at holde et skarpt fokus.”

De største muskler vinder

Hele 85 procent af speditørerne i analysen leverede overskud i 2018. Kun fem procent har haft underskud i perioden fra 2016 til 2018. Det viser, at en stor andel af virksomhederne i branchen har været gode til at tjene penge flere år i træk.

Det gælder særligt de største speditørvirksomheder, bemærker Lars Andersen:

”Vi kan se, at de små virksomheder har sværere ved at få trumfet en god pengebinding igennem og har sværere ved at skabe balance mellem tilgodehavender og leverandørgæld, end de store virksomheder har.”

Lars Andersen, Brancheleder i Deloitte.

Dermed tegner Transportanalysen 2019 et billede af en branche, der er i fuld gang med at konsolidere sig, fortæller Deloitte-eksperten.

Generelt har virksomhederne i branchen formået at opbygge et godt fundament for vækst de seneste par år, og siden 2016 har soliditetsgraden i branchen ligget mere eller mindre konstant på omkring 30 procent.

”Et tilfredsstillende niveau – også i forhold til resten af dansk erhvervsliv,” påpeger Lars Andersen.

For gruppen ’speditører’ vises kun tal for perioden 2016-2018. Det skyldes, at virksomhederne ikke var forpligtede til at oplyse antal ansatte i regnskabet før denne periode, hvilket skaber store udsving i tallene for 2014 og 2015. Ved at fjerne disse årstal påvirker de ikke det reelle billede af udviklingen.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story