Vognmænd

Danske vognmænd kører stigende indtjeninger hjem

De seneste tre år har danske vognmænd leveret forsigtigt stigende indtjeninger. Det skyldes især, at de store spillere i branchen er på vej i den rigtige retning.

Højkonjunkturen, der præger verdenshandlen i øjeblikket, giver vognmandsvirksomheder gode forudsætninger for at drive en fornuftig forretning. Det skaber øget pres fra udenlandske spillere - men herhjemme har de danske vognmænd heldigvis også formået at udnytte de gode økonomiske takter, viser Deloittes seneste Transportanalyse.

I 2018 leverede de danske vognmænd et gennemsnitligt driftsresultat pr. ansat på 47.541 kr., hvilket er en stigning på knap 4 procent siden 2016. Det skyldes især, at de store vognmandsvirksomheder er tilbage på rette spor, fortæller Lars Andersen, der er brancheleder i Deloitte.

”Pilen peger opad, og denne udvikling er primært trukket af de største vognmænd med flere end 50 ansatte. Indtjeningsmæssigt kommer de fra et lavere udgangspunkt i 2016 end de mindre vognmænd, men nu er de på vej i den rigtige retning og tjener stort set det samme i 2018 som en mellemstor vognmandsforretning.”

Lars Andersen, Brancheleder i Deloitte.

Det skyldes både udviklingen i verdensøkonomien og i udbuddet og efterspørgslen, påpeger han:

”Der er højkonjunktur, og det nyder de store spillere godt af. Samtidig har der tidligere været mangel på chauffører, og det har betydet, at vognmændene kan tillade sig at skrue priserne et nyk op.”

Trodser stigende omkostninger

Når de danske vognmænd i gennemsnit leverer stigende indtjeninger i løbet af de seneste par år, er det til trods for stigende omkostninger på flere områder, konstaterer Lars Andersen:

”Kigger man for eksempel på personaleomkostningerne, er disse steget med 2,7 procent siden 2016. Denne post fylder meget og æder typisk omkring en tredjedel af indtægterne fra omsætningen,” siger han og fortsætter:

”Samtidig er prisen på diesel steget stødt og roligt siden 2016, hvor den nåede et lavpunkt. Det viser, at vognmændene har været gode til at prisfastsætte til trods for de stigende omkostninger.”

Selvom vognmandsvirksomheder har været et udskældt erhverv i flere sammenhænge, er de gode til at skabe overskud sammenlignet med andre sektorer i dansk erhvervsliv, påpeger Lars Andersen. Andelen af danske vognmandsforretninger med overskud ligger i 2018 på 81,4 procent.

Soliditetsgraden er steget fra 29,7 procent i 2016 til 32,0 procent i 2018, hvilket er et jævnt flot niveau, bemærker Deloittes ekspert. Samtidig viser debitor-kreditor-rationen, at vognmandsforretningerne har været gode til at drive forretning:

”Selvom de tjener flere penge i branchen generelt, har de ikke været tvunget til at binde deres overskud i længere kredittider.”

Lars Andersen, Brancheleder i Deloitte.

For gruppen ’vognmænd’ vises kun tal for perioden 2016-2018. Det skyldes, at virksomhederne ikke var forpligtede til at oplyse antal ansatte i regnskabet før denne periode, hvilket skaber store udsving i tallene for 2014 og 2015. Ved at fjerne disse årstal påvirker de ikke det reelle billede af udviklingen.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics