Efter at indtjeningen blandt danske vognmænd tog et godt ryk opad i 2018, er virksomhederne tilbage på et mere naturligt niveau, mener Deloittes ekspert.

Er danske vognmænd rustet til Coronatiden?

Nedenfor finder du vores halvårsanalyse af udviklingen for danske vognmænd i 2019. Graferne giver med andre ord et indblik i, hvor godt rustet de danske vognmænd stod, inden Coronakrisen ramte Danmark og resten af verden.

Ifølge Deloitte Economic, som følger udviklingen af COVID-19, bliver den danske transportbranche hårdt ramt af virussen. Helt konkret kigger økonomerne på virussens effekt på kort og på langt sigt. Virussen kommer til at have ’high impact’ på kort sigt og med ’slow recovery’ på den længere bane. Med andre ord er transportbranchen placeret i røde zoner på begge parametre – de mest kritiske zoner på skalaen.

Ifølge Lars Andersen, der er brancheleder i Deloitte, ser vi allerede effekten ude på de danske veje:

Vi kan tydeligt se, at der er færre biler på vejene. Godsmængden er mindre, og nogle aktører går ud og presser prisen i takt med, at der er kamp om de opgaver, der er. Dieselomkostningen er faldet meget, men det bliver ikke den store fordel, når opgaverne samtidig bliver færre, og der dermed køres mindre.

Læs mere om Lars Andersens analyse af COVID-19.

Herunder følger vores halvårsanalyse – god fornøjelse.

De seneste år har højkonjunkturen på verdensmarkedet givet vognmandsvirksomheder gode forudsætninger for at drive en fornuftig forretning. Men i takt med, at de økonomiske udsigter ser mere usikre ud, er gassen gået en anelse af ballonen.

Det viser den halvårlige Transportanalyse 2020, hvor Deloittes eksperter analyserer danske vognmænds resultater og udviklingstendenser fra regnskabsperioden 2018/2019.

Siden 2017/2018, hvor det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat tog et kraftigt spring til godt 49.000 kr., er indtjeningen pr. ansat nu tilbage på samme niveau som i 2016/2017, nemlig på omkring 44.500 kr. Et mere naturligt niveau, mener Lars Andersen, der er brancheleder i Deloitte.

”Det giver meget god mening, at pilen peger nedad, for 2018 var et exceptionelt godt år. Nu er vi tilbage på et niveau, der i virkeligheden tegner et mere reelt billede af den danske vognmandsbranche. Og det er stadigvæk et flot niveau.”

Lars Andersen, Brancheleder i Deloitte.

Laveste andel med overskud på fem år

Mens indtjeningen blandt de danske vognmænd daler, er der også færre virksomheder med overskud i regnskabsperioden 2018/2019. Her havde 78,9 procent sorte tal på bundlinjen, og det er det laveste niveau for den femårige periode, som Deloittes analyse dækker over.

Det skyldes udviklingen i konjunkturerne, påpeger Lars Andersen:

”Pilen peger nedad, og denne udvikling er primært trukket af usikkerheden på verdensmarkedet. Samtidig er prisen på diesel steget stødt og roligt siden 2016, mens dollarkursen også er steget i løbet af 2018 og 2019.”

Generelt oplever vognmandsvirksomhederne stigende omkostninger, fortsætter han:

”Kigger man for eksempel på de gennemsnitlige personaleomkostningerne pr. ansat, er disse steget fra ca. 450.000 kr. i 2015/2016 til ca. 464.700 kr. i 2018/2019. Denne post fylder meget og æder typisk omkring en tredjedel af indtægterne fra omsætningen,” siger Lars Andersen og fortsætter:

”Men den største udfordring lige nu er, hvorvidt kapacitetsudnyttelsen er høj nok. De store vognmandsforretninger med leasingkontrakter kan få problemer med vurderingen af leasede lastbiler. Der kører et hav af leasede lastbiler på vejene med en fire-fem år på bagen, som ikke er noget værd, og det påvirker priserne.”

Lars Andersen, Brancheleder i Deloitte.

Solid branche sammenlignet med andre

Selvom pilen peger nedad, og til trods for at vognmandsvirksomheder har været et udskældt erhverv i flere sammenhænge, klarer virksomhederne sig godt sammenlignet med andre sektorer i dansk erhvervsliv, påpeger Lars Andersen.

Soliditetsgraden ligger på et jævnt flot niveau på 31,9 procent. Samtidig viser debitor-kreditor-rationen, at vognmandsforretningerne har været gode til at drive forretning:

”Selvom de tjener flere penge i branchen generelt, har de ikke været tvunget til at binde deres overskud i længere kredittider,” siger Lars Andersen.

Om analysen af danske vognmænd

Halvårsanalysen baserer sig på regnskaber fra 374 danske vognmænd. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber ikke medtaget.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]

Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]

Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]

Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story